@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

PTT, 2023 Yılı Tebligat Ücretlerini İlan Etti.
Posta, Telgraf gibi hizmetler veren PTT, Yeni Dönem tebligat ücretlerini ilan etti. 
PTT, tarafından açıklanan  ve 1 Şubat 2023 den itibaren geçerli yeni tebligat ücretleri şöyle...
Tebligat Hizmetleri

Tebligat
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca, hukuki işlemlerin anılan Kanunda öngörüldüğü şekilde muhatabına veya muhatap adına kabule kanunen yetkili şahıslara yazılı olarak bildirimi ve bu bildirimin yapıldığının belgelendirilmesi işlemini kapsayan gönderi türüdür.

Ağırlık ve Boyutları;
Tebliğ evrakına ilişkin boyut örnekleri Tebligat Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ekinde yer almış olup, ağırlıkları Posta ve Telgraf Ücret Tarifesinde belirtildiği gibidir.

Tebliğ Mazbatası;
Tebliğ evrakının muhatabına tebliğ edilip edilmediği ile tebliğ şeklini gösteren ve düzenleyen merciye geri gönderilen tebliğ evrakı parçasıdır.

Özel Hizmetleri;
Posta ve Telgraf Ücret Tarifesinde belirlenen ücreti ödenmek suretiyle Telgraf ve Hızlı Tebligat ek hizmetli tebliğ evrakı da kabul edilir.

Tebliğ Evrakı Türleri;
Adli, İdari ve Vergi Tebliğ Evrakı

Tebliğ Evrakı Çıkartmaya Yetkili Merciler;
Kazai merciler (Mahkemeler ve İcra Daireleri)
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merciler
Barolar ve Noterler

Kaynak : PTT - 01.02.2023 - @erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.