@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


Reklam

erolkaranet

OHAL Komisyonu Kararıyla Göreve Döndürülenlere Tazminat Ödenir mi ?
T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Sayı :E-14999856-612.99-3372891 01.02.2023

Konu : OHAL Komisyonu Kararıyla Göreve Döndürülenlere Tazminat
İlgi : 30.01.2023 tarihli ve E-53484442-622.02-3366977 sayılı yazınız.

İlgi yazı ile, bir görevlinin vermiş olduğu dilekçesinde; 672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarıldığını, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kararı ile 22.09.2022 tarihinde göreve iade edildiğini, geçmişe dönük mali haklarının tarafına ödendiğini, 7075 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan "Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz." cümlesinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesini gerekçe göstererek manevi tazminat talebinde bulunduğu belirtilerek, Başkanlığımız görüşü istenmiştir. Bilindiği üzere, 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 10'uncu maddesinin 1'inci fıkrasında "Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü hâlinde karar, kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuruma,…bildirilir. Kamu görevine iade edilmesine karar verilenlerin eski kadro veya pozisyonuna atanması esastır...Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarılma tarihlerini takip eden ay başından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. (İptal cümle: Anayasa Mahkemesi'nin 30/6/2022 tarihli ve E.: 2018/137, K.: 2022/86 sayılı Kararı ile.) " denilmiştir. Mezkur Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan "Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz." cümlesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olması; bu durumda olan kişilere, kamu görevinden çıkarılma tarihlerini takip eden ay başından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları dışında, kurumlarınca ayrıca tazminat ödeneceği sonucunu doğurmayacaktır. Buna göre; KHK ile kamu görevinden çıkarıldıktan sonra Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kararı ile göreve dönenlere, Anayasa Mahkemesinin söz konusu iptal kararına istinaden herhangi bir tazminat ödenemeyeceği mütalaa edilmiştir. Bilgilerini rica ederim.

Kaynak : DİB Strateji Geliştirme Başkanlığı - 03.02.2023 - @erolkaranet
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam

Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam