@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Nafaka Artırımı ve Sorular
Nafaka Hangi Kanun Maddesine Dayanarak Verilmektedir?
 • MK’nun 175; ”Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir."
 • MK.nun 182.  "boşanma kararı ile velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır."
 • MK.nun 328 1.fıkrasında “Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder.” Aynı yasanın 2.fıkrasında ise, “Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitim sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler.”
 • MK.nun 330, "nafaka miktarının çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşulları ve ödeme güçlerine göre belirlenir, şeklindedir.
 • MK’nun 331; durumun değişmesi halinde hakim nafaka miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırabilir.
Nafaka Artırım Davası Nedir
Mahkeme tarafından verilen nafaka kesin bir hüküm oluşturmamaktadır. Nafaka talepler doğrultusunda arttırılabilir, kaldırılabilir veya azaltılabilir. Nafaka zaman içerisinde değişen koşullar ya da enflasyon kaybı gibi nedenlerden kaynaklı yetmiyorsa nafaka artırım davası açılabilir. Nafaka artırım oranında nafakanın her yıla göre artış oranı belirlenmemesi halinde, ileri yıllarda nafaka artırım davası açma gereği doğurabilir. Nafaka artırım davası, kişilerin evlilik ya da boşanma sonrası ekonomik duruma, ihtiyaçlara göre değişiklik göstermektedir.

Nafaka Artırım Davası Şartları
Anlaşmalı boşanma ile boşanan çiftler, iştirak ya da yoksulluk nafakası konusunda anlaşmış olsalar dahi nafaka artırım davası açabilirler. TMK.mad.176/IV hükmüne göre "Tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın arttırılması veya azaltılmasına karar verilebilir." Aynı şekilde 331. madde uyarınca; "durumun değişmesi halinde hakim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırır." denmektedir. 

Hangi şartlar ile nafaka artırım davası açılabilir:
 • İştirak nafakası (çocuk bakım nafakası), çocuğun eğitim ya da büyümesine bağlı olarak ihtiyaçlarının değişkenlik göstermesine bağlı olarak artık nafakanın yeterli olmaması halinde,
 • Nafaka borçlusunun nafakanın bağlandığı döneme göre gelirinde artış olması, mali gücünün olumlu yönde değişmesi,
 • Nafaka alacaklısının nafakanın bağlandığı döneme göre hayat standardında düşüş olması,
 • Enflasyonun değişmesi sebebiyle nafakanın değer kaybetmesi, yeterli olmaması gibi gerekçelerle dava açılabilir. 
Nafaka Artırım Davası Nasıl Açılır
Nafaka artırım davası talebi ile bir dava dilekçesi yazılarak dava açılabilir. Dava dilekçesi ile birlikte dava dilekçesi ekinde iddiaları ispatlayacak deliller ve tanıklar eklenmelidir.

Nafaka Artırım Davası Ne Zaman Açılır?
Nafaka artırım davası adına belli bir süre öngörülmemiştir. Nafaka artırım davası açılabilmesi için dava açmadaki koşulların oluşması yeterlidir. 

Nafaka Artırım Davasında Görevli Mahkeme
Nafaka artırım davasında görevli mahkeme, nafaka borçlusunun yerleşim yerindeki aile mahkemesidir. Yargı çevresinde aile mahkemesi bulunmuyor ise görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleri olacaktır. 

Nafaka Artış Oranı Nedir?
Nafaka TÜİK‘in yayınladığı azami olarak ÜFE oranında artırılır. Yani, belirlenecek artış ÜFE oranını geçemez. Taraflar kendi inisiyatifi ile artırmak isterse bu teklif red olunmayabilir.

Nafaka Artırım Davasına Karşı Dava Açılması
Davacı tarafından açılmış olan davada davalı tarafın aynı dava içerisinde hak talep ettiği ve kendi hukuki menfaatini korumak amacıyla açmış olduğu davaya karşı dava denilmektedir. 

Nafaka Artırım Davası Ne Kadar Sürer?
Nafaka artırım davalarında yargılama usulü, basit yargılama usulüdür. Nafaka artırım davası, boşanma davasından daha kısa sürse de 1 yıl içerisinde sonulanabilir

Nafaka Artırımı Nasıl Hesaplanır, ?
Davacının açmış olduğu nafaka artırım davasında, hakim, davacının ekonomik durumu ve davalının ekonomik durumuna göre nafaka artırımını hesaplayacaktır.

Nafaka artırım davası istinaf sınırı nedir?
Mahkemenin vermiş olduğu karara karşılık itiraz yoluna gidilebilmesi için parasal sınır bulunmaktadır. İstinafa gitmek için belirtilen parasal sınır, her yıl değişmektedir. 

Nafaka artırım davasında tanık olur mu?
Nafaka artırım davasında, nafaka alacaklısı nafakanın artık yeterli olmadığını veya nafaka yükümlüsünün ekonomik kazancının daha yüksek olduğuna dair iddialar bulunulmaktadır. İddiaların ispatlanması için belgeler sunulabileceği gibi görgü şahidi olarak tanık da mahkemede dinlenebilir. 

Hangi hallerde tanık ihtiyacı doğar ?
 • Davalının "gerçek" gelirleri ve mal varlıkları kayıtlarla paralellik göstermiyorsa,
 • Velayet iştirak nafakası davası açan davacıda olmasına rağmen, çocuk diğer taraf yanında kalıyorsa,
 • Kişisel görüşme günleri bir gün iken, çocuk daha çok iştirak nafakası borçlusunun yanında kalıyorsa,
 • Davacının açtığı yoksulluk nafakasının arttırılması davasında, nafaka alacaklısının gelirlerinde veya mal varlığı değerlerinde resmi kayıtlarla belirlenemeyen artış olmuş ise,
 • Yoksulluk nafakası arttırım davasının davacısının, başka biri ile birlikte yaşadığı iddiası veya nafakanın kaldırılması için açılabilecek karşılık davada,
Nafaka davası harç ücreti ne kadardır?
Nafaka artırım davalarında harç, nispi harca tabidir. 

Nafaka artırım davası avukat ücretleri ne kadardır?

Avukatların dava konusuna ve davanın açılacağı mahkemeye göre asgari vekalet ücreti belirtilmektedir. Nafaka artırım davası için de belirtilen asgari ücretten daha düşük bir vekalet ücreti belirlenemeyecektir. Avukatlık ücretlerini sitemiz içerisinde bulabilirsiniz. 

Nafaka Artırım Davasında Zamanaşımı 
Nafaka artırım talebinde bulunabilmek için herhangi bir zamanaşımı veya hak düşürücü süre öngörülmemiştir. 

Hukuki Kaynaklardan Derlenmiştir.

@erolkaranet - 23.02.2023
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.