@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Miras Kalan Ev Satılamaz ya da Paylaşılmazsa...
Miras Kalan Ev Satılamaz ya da Paylaşılmazsa bu durumda ne yapılır.
Miras olarak kalan mallar mirasçılara elbirliği mülkiyeti olarak geçer.
Bu mülkiyet türünde de ortaklardan biri bu yer üzerinde tasarrufta bulunamaz, mesela satışını yapamaz. Bu durumda satılması için tüm hissedarların birlikte hareket etmesi lazım. Ancak bazı mirasçılar buna yanaşmıyor, yanaşacak gibi de durmuyor. Hatta, kalan evden ne pay veriyor, ne ne satışa yanaşıyor, ne de bölünmesine razı olmuyorsa yapılacak yasal yol tükenmiş değildir.
Ve hakkınızı rahatlıkla alabileceğiniz tek yer mahkemedir.
Yani, yargıya ulaşmanızdır.
Bir mirasçı olarak ortak olduğunuza göre; dava açarak ortaklığın giderilmesi talebinde bulunabilirsiniz. Bu durumda ev mirasçılar arasında bölünebiliyorsa paylaştırılır. Paylaştırılamıyor ise mahkemenin kararı sonrası ihale yoluyla satılarak parası pay edilir. 
Bir de binada oturanlar, oturmayan diğer mirasçılara kira öder gibi bedel öderler. Bu bedelin ne kadar olacağına kendi aralarında karar veremezlerse, mahkeme verir. Mahkeme bilirkişi tayin ederek oturulan dairenin veya dairelerin getirebileceği kira bedelini tespit eder, Hatta, geriye dönük kiralar bile şartlar oluştuğu kadarıyla, binada oturanlarca oturmayanlara ödenir.
Ancak asıl maksat binanın satılması ise bu halde de ortaklığın giderilmesi davası açmaktan başka çare yoktur. 
Satış kararı verilir de kardeşlerden gücü olan anlaşılan ücret üzerinden herksin payını vererek, tapuda üstüne alır. Kendi aralarında anlaşamazlarsa yine mahkemenin vereceği karara razı olurlar ki, bu çokça aleyhlerine olur. Zira cüzi bir fiyata satılabilir. Bu arada, mahkeme kararından sonra ihale açıldığında isteyen mirasçılar da ihaleye katılıp bu yerin diğer hisselerine de sahip olabilirler.

@erolkaranet - 21.02.2023

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.