@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi Zamanaşımına Uğrar mı ?
Anayasa Mahkemesi kamulaştırma bedeli hakkında emsal olacak bir karara imza attı. Yüksek mahkeme 26 yıl sonra talep edilen kamulaştırma bedelinin zamanaşımına uğramayacağına karar verdi. Kararda, "İlama bağlanan kamu borçları zamanaşımına uğramaz " denildi.
Anayasa Mahkemesi (AYM), 03.02.2023 Tarihli Resmî Gazete’de Yayımlanan Konusu Kamulaştırma ile ilgili Olan Bir Karar Verdi.
Kararda özetle; idare, kamulaştırma bedelini tespit eden mahkeme kararındaki bedelin 26 yıl sonra ödenmesini talep eden başvurucuya mahkeme kararlarının 10 yıllık zaman içerisinde kullanılması gerektiğini belirterek 10 yıllık zamanaşımı itirazında bulunarak bu bedeli ödememiş, AYM’de 10 yıllık zamanaşımı özel kişilerin borç ilişkilerinde uygulama alanı bulacağını, kamu otoritesine sahip idarenin buna dayanamayacağını belirterek mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.
Kararda, "Sonuç olarak somut olayda kamulaştırmasız el atma sebebiyle doğan zararına karşılık olarak mahkeme tarafından hükmedilen tazminatın başvurucuya zamanaşımı gerekçesiyle ödenmemesi Anayasa'nın 35. maddesiyle bağdaşmamaktadır. İhlalin giderimi amacıyla hükmedilen tazminatın ödenmemesi mülkiyet hakkının ihlalinin devam ettiğini göstermektedir.
Açıklanan gerekçelerle Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir." denildi.

Kararın tam metni için tıklayınız 

Kaynak : AnayasaMahkemesi - 25.02.2023 - @erolaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.