@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

İSKİ, 20 Yıl Önceki Teminat Ücretlerini İstemeye Başladıİstanbul Büyükşehir Belediyesinin yan kuruluşu olan İSKİ; abonelerine gönderdiği faturada 20 yıl önce alması gereken teminatları iki taksit halinde ve toplamda 146 TL olarak istemeye başladı.

Ekrem İmamoğlu'nun Başkanlığını yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yan kuruluşu olan İstanbul Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü, Şubat ayı içerisinde abonelerine gönderdiği faturalar ile bir çok aboneyi şaşkına çevirdi.

Gönderdiği faturalarda 20 yıl öncesine kadar dayanan abonelikleri olan müşterilerine almadığı, tahsil etmediği teminat bedellerini günlük tarife üzerinden almaya başladı. Zamanında bir önceki aboneye ait sözleşmeleri üzerlerine alan aboneler, eski abonenin o günlerde almadığı teminat ücretlerinin varlığı nedeniyle yeni aboneden teminat ücreti almamaktaydı. Eski abone İSKİ'den teminatını aldığı andan itibaren yeni aboneye teminat ücretlerini tahakkuk ettiren İSKİ; bu ücretin ödeneceğine dair yeni aoneye herhangi bir bildirimde bulunmadığı için teminat ücreti aboneden alacaklı olarak tutuluyordu.

Son zamanlarda borçlarının giderek arttığı belirtilen, sürekli zarar ettiği medyaya yansıyan İSKİ şimdi de bu borçları gündeme getirerek tekrar abonelere günlük rayiç üzerinden fatura etmeye başladı. Aboneler, fatura üzerinde gördükleri ve 20 yıl önceye dayanan bu alacağı ödeyip, ödemediğimi de bilemektedir. Zira faturaların pek çoğu kayıp olduğu ya da 10 yıllık zaman aşımına uğradığı, İSKİ'nin bunca zamandır aboneye bildirmemesi nedeniyle aboneler tepkilerini dile getirmeye başladı.

İSKİ'ye faturalara yansıyan ve iki taksit olarak alınacağı belirtilen teminat ücretinin 73,05 TL olarak kesildiğini gören vatandaşlara İSKİ'den "Sayın Abonemiz, İSKİ Abone Hizmetleri Tarife ve Uygulama Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sözleşme aşamasında alınmayan Abonelik Teminat Bedelinin taksitler halinde alınmasına karar verilmiş olup sözleşmenin iptali sonrasında alınan teminat bedeli güncellenerek iade edilecektir. Bilgilerinize sunarız." şeklinde cevabı gelmektedir.

Daha önce de faturalara yansımayan Atık Su bedelleri de tekrardan faturalara yansıyınca vatanbdaşlar bu durumun da hukuksuz olduğunu dile getirerek Ekim ayından bu yana alınan Atık su bedellerinin iadesinin yapılmasını istedi.

Teminatların alınması kararının dayanağı olarak Sayıştay Kurumunu gösteren İBB'ye bağlı olan İSKİ için Sayıştay 2022 yılında denetim yapmış ve Ekim ayındaki raporda tespit edilen bulgularda bir çok eksikliğin yer aldığı gösterilmişti. 

"Abonelik Sözleşmelerinden Bazılarının Teminat Alınmadan Gerçekleştirilmesi ve Borca Mahsup İşlemlerinin Yapılmaması başlığı altında detaylara değinen Sayıştay konu ile ilgili olarak raporda "İdare ile aboneler arasında düzenlenen su ve kanalizasyon hizmeti sağlanmasına ilişkin sözleşmelerden bazılarının teminat alınmadan düzenlendiği tespit edilmiştir. " diyerek gerekçelerini de yazarak "Buna göre, “Kullananın Adına Mukavele” uygulaması çerçevesinde sözleşme yapılan abonelerden, önceki abonelerin, İdarede teminatı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, teminat alınması gerekmektedir" yönünde görüş bildirmiştir.

Sayıştay ayrıca, İSKİ'nin zarar ettiğine dair bulgulara değinerek "İBB ile İSKİ arasında gerçekleştirilen borç-alacak ilişkileri neticesinde, İSKİ’nin nakit sıkıntısına düştüğü ve yüklenicilere ödenmesi gereken bazı hakedişleri vadesinde ödeyemediği görülmüştür. Sonuç olarak, İdarenin sağlıklı bir mali yapıya kavuşturulması ve ek mali külfetlere katlanmaması için alacakların tahsili işlemlerinin başlatılması uygun olacaktır" ifadelerine raporunda yer verdi.

Vatandaşlar ise, zamanında alınmayan teminatların alınıp alınmadığı yönünde tereddütte kaldıklarını dile getirerek yapılan uygulamanın adaletsiz olduğunu, zamanında alınması gerektiğini, ellerinde buna ait ispat edecek bir dokümanın olup olmadığı konusunda şüphe içinde olduğunu, vermiş olabileceklerini, aradan geçen 20 yılda fatura, belge tutmanın imkansız olduğunu belirtmektedir. 

@erolkaranet - 15.02.2023

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.