@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Hazreti Muhammedin Mirac Yolculuğu
İsra ve Mirac ... Gece yolculuğu ve yükseliş. Kur'an-ı Kerim ve Mirac.. İki büyük mucize..
Receb ayının 27. gecesi Rabbimizin daveti üzerine Cebrail (a.s.) rehberliğinde Peygamber Efendimiz aleyhisselam Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksâ'ya, oradan semaya, İlâhî huzura yükselmiştir. hediyelerle ilahi huzurdan dönmüştür.
Bu yazımızda biz alemlerin efendisi Hazreti Muhammed'in yolculuğunun, bu büyük mucizevi yolculuğun ilk bölümdeki durakları, nerelere uğradığını fotoğraflarla sunmak istedik.

Mekke'denEfendimiz, Mescid-i Haram'dan (Mekke'den), Hazreti Ali'nin kz kardeşi olan Ümmi Hani'nin (rah) bugün Harem içerisinde müezzin mahfili olarak bilinen yerdeki evinde uyuyordu.
Mi‘rac hadisesini nakleden sahâbîler arasında yer alan Ümmü Hânî mi‘rac gecesi Resûlullah’ın kendi evlerinde bulunduğunu, o gece yatsı namazını kılıp yattığını, sabah namazından biraz önce kendilerini uyandırıp beraber namaz kıldıklarını belirtmiş, Resûl-i Ekrem (asm)’in ona yatsı namazını kendileriyle birlikte Mekke’de kıldıktan sonra Beytülmakdis’e gidip orada namaz kıldığını ve sabah namazından önce tekrar Mekke’ye döndüğünü anlattığını nakletmiştir. (İbn Hişâm, II, 43; İbn Sa‘d, I, 215)... "Evimin çatısı açıldı ve Cebrail (a.s) indi" buyurdu (Buhari).


Çeşitli rivayetler arasında uzlaşan alimler, Peygamber'in (s.a.v.) daha sonra Kabe'nin yarım daire şeklindeki duvarı olan Hicr'e götürüldüğünü ve burada Peygamber'in (s.a.v.) Zemzem suyu ile. Sonra hikmet ve imanla dolu altın bir tepsi getirdi ve içindekileri göğsüme döktükten sonra onu kapadı. [Buhari]


Hz. Peygamberin Miraç yolculuğunun Burak’a bindirildiği yerdeki sütun,
Rasûlullah (s.a.v.) şöyle devam etti: "Sonra bana, Burak [Arapça şimşek anlamına gelen bark kelimesinden] denilen, eşekten büyük, katırdan küçük beyaz bir binek getirildi. Adımları göz alabildiğince uzundu. [Müslim]


Yolculuk boyunca birkaç noktada Cebrail (as) Burak'ı durdurdu ve Peygamber'e (s.a.v.) 'İn ve namaz kıl' dedi. İlk durak 'hicret yeri' yani Medine idi - ve bu geceden kısa bir süre sonra Peygamber (sav) Ensar ile buluşacak ve Medine'ye hicret edecekti.

İkinci durak ise Allah (cc)'ın Musa'ya Tevrat'ı indirdiği Sina Dağı'ydı. 

Üçüncü durak, İsa (as)' ın doğduğu Beytüllahim'di.


Dördüncü durak Musa (a.s)  'nın mezarıydı: 'Gece yolculuğum gecesinde kırmızı kum tepesinin yanında ayakta namaz kılarken Musa'nın yanından geçtim' (Müslim). Kabrinin, mübarek Mescid-i Aksa'nın (Buhari) kutsal topraklarından 'bir taş atımı' uzaklıkta olduğunu biliyoruz. Bu hadise bize, Resûlullah'ın (s.a.v.) Peygamberler (as)'ın vefatlarından sonra onlar hakkında söylediği "Peygamberler diri kabirlerinde namaz kılarlar" (Ebu Ya'la) sözünün bir örneğini açıkça göstermektedir.


Mescid-i Aksâ'ya Burak isminde bir binek ile geldi. 
Nihayet, Resûlullah (s.a.v) kutsal Kudüs şehrine geldi ve şöyle dedi: "Beytü'l-Makdis'e [kelimenin tam anlamıyla 'kutsal ev', Mescid-i Aksa'nın diğer adı] ulaştığımızda. Cebrail (a.s) kayayı çatlatacak şekilde parmağıyla işaret etti ve Burak'ı ona [mukaddes mabedin batı duvarına] bağladı' (Tirmizî)


Orada bütün peygamberler kendisini karşıladı. Peygamberimiz burada arka saflarda melekler olmak üzere 124 bin peygambere namaz kıldırdı.
İçeride bekleyenlerin tamamı 124.000 Peygamber (as) idi. Cebrail (as) Peygamberimiz (sav)'i cepheye götürdü ve hepsine bu mübarek yerde namaz kıldırdı.
Bazı rivayetler, Peygamber'in (SAV) Mescid'i (Tahiyyat-ül Mescid olarak bilinir) selamlamak için 'iki rekat namaz' (Müslim) namaz kıldığını gösterir. Peygamber'in (sav) bu yerleşik sünnetinin ilk örneklerinden biridir. Bu uygulamadan önce Cebrail (a.s.)'in ezan okuduğu söylenir


Muallak taşı vasıtasıyla Mirac ( Yükseliş ) başlamış oldu.


Mescid-i Aksa'daki Kubbetüs Sahra 

Şüphesiz doğruyu Allah c.c Bilir

Derleme @erolkaramet - 27.02.2022 
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.