@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

GSS Borcu Olanlar Vergi Affından Nasıl Faydalanacak. Borç Sorgula

Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Teklifle kesinleşmiş SGK alacaklarına yapılandırma imkanı da getiriliyor. Buna göre, sigortalılık statülerinden kaynaklanan, sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, SGK tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden düzenlemenin yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.
GSS borçları, aylık gelirin asgari ücretin üçte birini aşıp aşmadığı gelir testi ile tespit edilerek bulunuyor. Gelir testi yaptırmayanların asgari ücretin %3’ü tutarında test yaptırmayanların hanesine borç yazılıyor. Bu borç belirlenen süre içerisinde ödenmediğinde ise faiz alınıyor. 
Teklifle 31 Aralık 2022'den önce işlenen fiillere ilişkin olup yapılandırma son başvuru tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezaları da yapılandırılacak.
31 Aralık 2022 ve önceki dönemlere ilişkin olup yapılandırmaya son başvuru tarihine kadar başvuruda bulunmak kaydıyla ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar tahakkuk edecek SGK alacakları yapılandırma kapsamında olacak.

SGK'ye ödenmesi gereken prim alacakları yapılandırılabilecek
SGK'nin iş kazası, meslek hastalıkları gibi sebeplerle işverene rücu edilen alacakları ve emekli aylıklarından yersiz ödenenlerden kaynaklı alacaklarına karşılık olarak sattıkları ürün bedellerinden kesinti yapılmak suretiyle SGK'ye ödenmesi gereken prim alacakları yapılandırılabilecek.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamından çıkarılan iş yerlerine ilişkin olup, ödeme süresi 31 Aralık 2020 veya önceki bir tarih olduğu halde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 500 lirasını aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı feri alacaklardan tutarı 10 bin lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek.

2023 YILI İÇİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM TUTARI NE KADARDIR?
Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken genel sağlık sigortası prim tutarı brüt asgari ücretin %3’ü tutarındadır. Bu kapsamdaki genel sağlık sigortalılarının 2023 yılı için ödemesi gereken genel sağlık sigortası prim tutarı aylık 300,24 TL’dir.

GSS Hakkında Merak Edilenler
Zorunlu sosyal sigorta olarak bilinen GSS, Genel Sağlık Sigortası, ülkede 18 yaşını geçmiş ve sigortası olmayan herkesi kapsıyor. Bu bağlamda belirli bir prim ödemeniz gerekmektedir. Ne kadar prim ödeyeceğinizi öğrenmek için GSS borç sorgulama işlemini yapmanız gerekecektir. 
GSS borç sorgulama işlemini Genel sağlık sigortası tescil kaydınız olup olmadığını, prim borcunuzu sorgulamak, görmek ve online ödeme yapmak için aşağıdaki linke tıklayarak E-Devlet şifreniz ile türkiye.gv.tr sitesine giriniz.

Lise ve dengi öğrenimden/ yüksek öğrenimden mezun olan gençler genel sağlık sigortasından nasıl faydalanmaktadır?

Lise ve dengi öğrenimden mezun olan gençlerimiz mezun oldukları tarihten sonra 20 yaşını, yükseköğrenim görüyorken mezun olan gençlerimiz ise mezun oldukları tarihten sonra 25 yaşını geçmemek üzere iki yıl süre ile primleri Devlet tarafından karşılanmak suretiyle genel sağlık sigortasından yararlanma hakları bulunmaktadır.

Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar

Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini ödemesi zorunlu mudur?

Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlardan ay içerisinde 20 gün ve daha az çalışanlar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin otuz güne tamamlanması zorunlu iken, 26.03.2020 tarihinde yayınlanan 7226 sayılı Kanunun 45 inci maddesi ile bu süre 8 gün ve daha az çalışanlar olarak değiştirilmiştir. Ayrıca, ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanların eksik günlerine ait GSS primlerini tamamlama zorunluluğu da kaldırılmıştır.

 Gelir Testi Sorgula -Tıkla

Gelen ekranda şahsi bilgileriniz, genel sağlık sigortası statüsü, başlangıç ve bitiş tarihi, devam edip etmediği ve gelir seviyesi ile borç tutarı, tahsil edilen borç ve kalan borç miktarları gelmektedir.
Yine bu ekranın alt tarafında genel sağlık sigortası eğer var ise prim borç detaylarını inceleyebilirsiniz. Dilerseniz bu bölümün altında yer alan bölümden sosyal güvenlik kurumuna kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz.

Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Tıkla - Sorgula

E Devlet sistemine giriş yapılarak böyle bir sorgulama yapmak için kişilerin E Devlet portalına giriş yapması gerekmektedir bu konuda daha önceden üyelik işlemlerini halleden kişiler için yapılması gereken bir durum olmadığı gibi ilk defa E-Devlet üzerinden işlem yapacak kişiler için ilk önce şifre işlemlerinin halledilmesi gerekmektedir.
Bunun için en yakın PTT şubesine bizzat giderek kişilerin kendi T.C. kimlik numarası üzerinden şifre alması gerekmektedir. Ücretli olan bu şifre işlemleri halledildikten sonra T.C. kimlik numarası ve PTT’den alınan şifre ile sisteme giriş yapılarak bu hizmetlerden yararlanması mümkündür.
Bu hizmetten yararlanmanız için e-Devlet şifresine sahip olmanız gerekmektedir. E-Devlet Kapısı şifre zarfını T.C. Kimlik numaranızın yazılı olduğu geçerli bir kimlik kartınızla (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Evlilik Cüzdanı, Pasaport, Avukat Kimliği) birlikte tüm PTT Merkezlerimizden ve yetkilendirilen PTT şubelerinden 2 TL karşılığında alabilirsiniz.
İlk şifreden sonra herhangi bir nedenle PTT’den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir. Bunun dışındaki kimlik belgeleri kesinlikle kabul edilmemektedir. Aşağıdaki linkten size en yakın e-Devlet şifresi veren PTT şubesini ve adresini öğrenebilirsiniz. (Not: Her PTT Şubesi e-Devlet şifresi vermemektedir. Aşağıda gelen ekranda "Sadece e-Devlet şifresi dağıtan şubeleri listele" kutucuğunu işaretleyiniz.)

Son Güncelleme : 01.02.2023
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.