@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

El-Müntekim - Allahu Tealanın En Güzel İsimlerinden
El-Müntekim - c.c - المنتقم - celle celalahu - “Şanı ve azameti yüce olan”

İntikam alan
Zalimlerin cezasını veren, yadırgayıp ayıplayan, suçluyu cezalandıran, öç alan
Suçluları, adaleti ile hak ettikleri cezaya çarptıran, kendisine isyan edenleri, asileri, canileri, azgınları şiddetle cezalandıran. Kulun hak ettiği ceza ne ise onun cezasını tam olarak veren demektir.
Zarar verenin yaptığının karşılığıyla ödeştiren.
Acizlerin ve zayıfların alamadıkları intikamı onların yerine zalimlerden, zorbalardan alan.

El Müntekim'in iki farklı anlamı bulunmaktadır. Bunlardan,
Birincisi; Zalim olanların ahiret günü geldiğinde cezalandırılmasıdır. Nitekim cennet Allah'a inananlara O'na niyaz edenlere, medeti O'nda arayanlara yönelik yaratıldı. Cehennem ise Allah'a şirk koşanlara ve sürekli kötülük peşinde olanlara karşı yaratıldı.
İkincisi; Acımasızca cezalandıran ve kötülere karşı intikam alan. Nitekim Allah zulme uğrayanların intikamını alacağını "bekleyin, biz de sizin ile birlikte bekliyoruz." Ayeti ile bildirmiştir.
Allah suçluları, kul hakkı yiyenleri ve zulüm edenleri şiddetli bir şekilde cezalandıracaktır.
Zulüm edenler ve kul hakkı yiyenler Allah katında kıyas edilerek cezalandıracaktır. Nitekim müntakim sıfatı, zulüm edenin ya da kula zarar verenin yaptığı kötülük veya verdiği zarar karşılığını vererek cezalandıracaktır.

El-Müntekim ile ilgili Kuran Ayetleri

1-) Secde suresi 22. ayet
Ve Rabbinin âyetleri zikredildikten (hatırlatıldıktan) sonra ondan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki Biz, mücrimlerden intikam alacak olanlarız.
2-) Zuhruf suresi 41. ayet
Fakat seni de aralarından mutlaka gidereceğiz (hayatına son vereceğiz). İşte o zaman mutlaka biz, onlardan intikam alacak olanlarız.
3-) Duhan suresi 16. ayet
Büyük bir şiddetle (onları) yakalayacağımız gün, Biz mutlaka intikam alacak olanlarız.

El–Müntekim isminin Özellikleri, Fazileti ve faydaları:

Her gün 630 defa “Ya Müntekim” diye zikreden kimseye hiç bir düşmanı zarar veremez. Zarar vermek için uğraşanların kendileri zarara uğrarlar.
Kahır ve helakı hak etmiş bir kimseye 7 gece üst üste (3969) kere “Ya Müntekim” okuma ve sonunda “Ya rabbi, Ya Cebbar, Ya müntekim sana sığınıyorum, falan kimseden hakkımı ve intikamımı al!” diye dua etse, Allah(c.c) mazlumun hakkını alır, ahını yerde bırakmaz.
Zalimin zulmünden kurtulmak için günde 100 defa “Ya Müntekim celle celâlühû” ismi şerifini okursa Allah’ın yardımını görür.
Cinlerin musallat olduğu birine karşı 630 kere “Ya Müntekim Celle Celâlühû” ism-i şerifi okunursa o kişi derdinden kurtulur.
Her gün 639 kere “Ya Müntekim celle celâlühû” zikrine devam edene hiç kimse kötülük yapamaz.
Ya Müntekim ismini okuyan Haksızlığa uğrayan kimse okumaya devam ederse Cenabı Hak, Hakkını o zalim kimseden alıverir.
Ya Müntekim ismini okuyanlar düşmanlarının şerrinden korunurlar. Zulüm ve fenalıktan korunurlar.
Hiç kimse Ya Müntekim ismini zikredene bir kötülük yapamaz.

Önemli not :
Elbette unutulmamalıdır ki; yalnızca ismi şerifleri zikretmek yetmez. Bununla birlikte Allah'a niyaz etmek, ibadet etmek ve sonrasında niyet etmemiz gerekmektedir.

Derleme - @erolkaranet - 20.02.2023

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.