@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

El-Kerim - Allahu Tealanın En Güzel İsimlerindenEl-Kerim - الكريم - celle celalahu - “Şanı ve azameti yüce olan”

Cömert olan,
Övgüye lâyık vasıfları şahsında toplayan,
Cezayı gerektiren davranışları affedip suçluyu bağışlayan
Keremi, lütuf ve ihsânı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden.

Esmaül Hüsna da yer alan Allah’ın en güzel sıfatlarından biri de El-Kerim olmaktadır.
Kur’an-ı Kerim de Vakıa Suresi 77-80.ayetlerde, Alak Suresi 3. ve 5.ayetlerinde, İbrahim Suresi 34.ayetinde ve Furkan Suresi 7 ayetinde El-Kerim esmasına yer verilmiştir.
Hz. Peygamber’in camiye girerken tekrarladığı dua ve niyaz mahiyetindeki şu ifadesinde ise kerîm “vech” (zât-ı ilâhiyye) kelimesini nitelemektedir: “İlâhî rahmetten kovulmuş bulunan şeytandan yüce Allah’a, O’nun kerîm olan zâtına ve kadîm olan hükümranlığına sığınırım” (Ebû Dâvûd, “Ṣalât”, 18).
Esmâ-i hüsnânın şerhiyle meşgul olan âlimler "kerîm" isminin övgüye lâyık bütün nitelikleri kapsadığına dikkat çekerler ve bunların başında Allah’ın lutufkârlığı ile affediciliğinin geldiğini belirtirler.
Gazzâlî’nin kerîm ismiyle ilgili olarak kaydettiği mânalar bu konuda söylenenlerin en kapsamlısıdır: “Kerîm muktedirken affeden, vaadini yerine getiren, lutfunu umulanın ötesinde gerçekleştiren, kime ne kadar lutufta bulunduğunun hesabını yapmayan, kendisinden başkasına başvurulmasına rızâ göstermeyen, vefasızlığa sitemle mukabelede bulunup dostluğu bozacak bir karşılık vermeyen, kendisine sığınanı yüzüstü bırakmayan, aracı ve şefaatçilere muhtaç kılmayandır” (el-Maḳṣadü’l-esnâ, s. 127; krş. Kuşeyrî, s. 62-63).

El-Kerim Esmasının Faziletleri Nedir?
 • Rızkını artırmak için “El-Kerim” esması 270 defa zikredilmelidir. 
 • Hasta kişiler üzerine 270 kez okunacak “ Ya Kerim” esmasıyla Allah’ın izniyle şifa bulacaktır.
 • Hem dünyada hem de ahirette güzellikleri ve iyilikleri görmek isteyenler ise “Ya-Kerim” esmasını 270 defa okumaktadır. 
 • Uykuya dalmadan önce 270 defa esmanın zikredilmesiyle Allah’ın lütfuna ulaşılmaktadır. 
 • Sıkıntı ve dertlerden kurtulmak için “El-Kerim” esması 270 kere zikredilmektedir. 
 • Vakit namazlarından sonra 27 kere “Ya Kerîm celle celâlühû” zikrine devam eden kimsenin işleri açılır, rızkı artar, hayırlı her işinde başarılı olur.
 • “Ya Allah Ya Kerim Ya Vehhab” esması 1171 kere dileğine kavuşmak için okunmaktadır.
 • Her gün 1171 kere “Ya Allâh, Ya Kerîm, Ya Vehhâb celle celâlühû” zikrine devam eden kimse en kısa zamanda istek ve arzularına kavuşur.
 • Borçlu olan kimse her gün 1000 defa “Ya Allah Ya kerim (c.c)” diye okumaya devam ederse kısa zamanda borcundan kurtulur.
 • Zalim kimsenin zulmünden kurtulmak için her gün 270 defa “Ya Kerîm” ism-i şerifini zikreden kimse, çektiği zulümden kurtulur. Zalim kendisine zarar veremez.
 • Günde 270 kere “Ya Kerîm” ism-i şerifini zikreden kimse bol rızık ve kolaylıklara nail olur.
 • “Ya Kerîm” ism-i şerifini her gün kendine vird edinen kimseye hayır kapıları açılır, fakirlik çekmez. Dünya ve ahirette izzetli ve şerefli olur. Her kazancı bereketlenir.
 • “Ya-Keriymü Ya-Rahiym” okumayı adet edinen yokluktan kurtulur malı çoğalır rızkı artar, az zamanda serveti had safhaya ulaşır ve hesabını bilemez olur.
El-Kerim İsm-i şerifi geçen bazı Kur’an ayetleri :

Mu’minun Suresi 116. Ayet: İşte Hakk Melik olan Allah, çok yüce’dir. O’ndan başka İlâh yoktur. (O), kerim arş’ın Rabbidir.
Furkan Suresi 72. Ayet: Ve onlar yalancı şahitlik yapmazlar. Ve boş sözle karşılaştıkları zaman vakarla (kerim olarak) geçip giderler.
Neml Suresi 40. Ayet: Kitaptan ilmi olan kişi (Hızır A.S): “Ben onu, sen gözünü açıp kapamadan önce sana getiririm.” dedi. (Süleyman A.S) böylece onun yanında (önünde) durduğunu görünce: “Bu Rabbimin bir fazlıdır (lütfudur), ben şükredecek miyim yoksa küfür (nankörlük) mü edeceğim diye beni imtihan etmek için.” dedi. Ve kim şükrederse sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse o taktirde muhakkak ki benim Rabbim Gani’dir, Kerim’dir.
Ahzâb Suresi 44. Ayet: O’na (Allah’a) kavuştukları gün onların tehiyyeti (mükâfatı) “selâm”dır. Ve onlara kerim (ikram edilen) bir ecir (mükâfat) hazırlanmıştır.
Duhân Suresi 17. Ayet: Ve andolsun ki Biz, onlardan önce firavun kavmini de imtihan ettik. Ve onlara da kerim bir resûl (Hz. Musa) gelmişti.
Duhân Suresi 26. Ayet: Ve ekinler ve kerim mekânlar (güzel köşkler).
Ahkâf Suresi 8. Ayet: Yoksa “Onu uydurdu.” mu diyorlar? De ki: “Eğer onu ben uyduruyorsam, o taktirde Allah’tan bana gelecek bir şeye siz mani olamazsınız. O, O’nun (Kur’ân) hakkında daldığınız şeyleri (yaptığınız iftiraları) en iyi bilir. Benimle sizin aranızda O’na (Kur’ân-ı Kerim’e) şahit olarak O (Allah) yeter. Ve O; Gafur’dur, Rahîm’dir.”
Hakka Suresi 40. Ayet: Muhakkak ki o, gerçekten Kerim Resûl’ün sözüdür.
Abese Suresi 16. Ayet: Kerim olan sadıkların (elleri ile yazılmıştır).
Tekvîr Suresi 19. Ayet: Muhakkak ki O (Kur’ân), gerçekten Kerim Resûl’ün sözüdür.
İnfitar Suresi 6. Ayet: Ey insan! Kerim olan Rabbine karşı seni aldatan (mağrur kılan) nedir?

Derlemedir  - @erolkaranet - 03.02.2022

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.