@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

El-Kayyum - Allahu Tealanın En Güzel İsimlerinden
 El-Kayyum - c.c - القيّوم  - celle celalahu - “Şanı ve azameti yüce olan”
 • Varlıkları diri tutan
 • Her şeyin varlığı ve varlığının devamı kendisine bağlı olan; kainatı sevk ve idare edendir.
Allah, ezeli ve ebedi olarak var olandır. Bizzat kaim ve mevcut olan, asla kimseye muhtaç olmayandır. Kainatın varlığı ve varoluşunun devamı Allah'ın yaratmasına bağlı olan. Sürekli yaratan, yarattıklarının ihtiyaçlarını karşılayan, onları koruyup gözetendir. 

Kuran' da pek çok yerde El-Kayyum esması geçmektedir.
Kuran' da geçen bu ayetlerden bazı örnekler şunlardır:

" Allah -O'ndan başka ilah yoktur-; Her zaman diridir, bütün varlıkların kendi kendine yeterli yegâne kaynağıdır. Ne uyuklama tutar O'nu, ne de uyku. Yeryüzünde ve göklerde ne varsa O'nundur." ( Bakara Suresi Ayet 255 )
"...ölümsüz ve daima diri olan Allah' a güvenip dayan..." ( Furkan Suresi; Ayet 58 )
“Hayy-ı Kayyûm huzurunda yüzler yere eğilmiştir ve sırtına zulüm yükünü yüklenen kimsenin işi bitmiştir.”       (Tâhâ 111)
“Elif-lam-mim! Allah kendisinden başka ilah olmayan, mutlak diri(Hay), her şeyin varlığı idaresine bağlı olan (Kayyûm) dur.” (Âl-i İmran 1-2)

Ya-Kayyum Zikrinin Fazileti ve Faydaları

“Kendisinden başka ilah bulunmayan, hay ve kayyûm olan Allah’tan bağışlanmayı talep eder, O’na arz-ı halde bulunurum” diyen kimsenin savaştan kaçma derecesinde büyük günah işlemiş olsa bile affedileceğini bildiren hadiste kelime-i tevhid biçimindeki yaygın kullanılış şekliyle tekrar edilmiştir (Ebû Dâvûd, “Vitir”, 26; Tirmizî, “Daʿavât”, 17).
 • El-Kayyum zikrine günde 156 defa okuyarak devam eden kimsenin rızkı genişler.
 • Unutkanlıktan kurtulmak için El-Kayyum zikrine günde 16 defa okuyarak devam edilmelidir.
 • 5 vakit namazdan sonra 156 kere ” Ya Kayyûm celle celâlühû ” zikrine devam eden hiçbir zaman geçim sıkıntısı çekmez, her zorluğu yener, her kes tarafından sevilir.
 • Yenilen her lokmada ” Ya Kayyûm celle celâlühû ” ism-i şerifini okuyanın yediği bu yemek midesinde nur olur ve kalbi nurla dolar.
 • Haklı davasında güçlükle karşılaşan her gün 1604 kere ” Ya Kayyûm celle celâlühû ” ism-i şerifini okursa muradı hasıl olur.
 • Her gün 41 defa ” Ya Hayyû, Ya kayyûm lâ ilâhe illâ ente ” duasını okuyan gafletten kurtulup uyanık bir kalbe erişir.
 • 5 vakit namazdan sonra 870 kere ” Ya Hayy, Ya Kayyûm celle celâlühû ” zikrine devam edenin ilmi artar.
 • Her gün 780 defa “Yâ Kayyûm” ism-i şerifini zikri vird edinen kimsenin her teveccüh ettiği iş hiç müşkülatsız olur. * Her yerde sözü geçer. Her istediğini herkes seve seve yapar.
 • Cenabı Hakk bu kuluna genişlik, bol rızık ve yüksek makamlar verir.
 • Her namazdan sonra 174 kere veya her gün 870 defa “Yâ Hayyü yâ Kayyûm” ism-i şeriflerini okumayı adet edinen kimsede az zamanda birçok harikuladelikler zuhur eder.
 • Bir zalim ve cebbarın yanına giderken 870 defa “Yâ Hayyü yâ Kayyûm” diye zikredip gidilirse zalim tarafından en iyi bir şekilde karşılanır ve zarar yerine fayda görülür.
 • Mahkemelerde işi olup da sürüncemede kalan veya haksızlığa uğramaktan korkan kimseler bu esmalara devam ederse hem haksızlığa uğramaktan kurtulur ve davası kısa zamanda neticelenir.
 • Yâ Kayyûm” ismi cehlini okumaya devam edenlerin uykusu ve unutkanlığı ortadan kalkar.
 • Ezber gücü zayıf olan kimse her gün yalnız olduğu bir yerde bu ismi şerifi (16)’şar defa okumaya devam ederse unutkanlığı geçer.
 • Her lokma üzerine bu ismi celil okunarak yenirse kalbin aydınlanma 

Derleme : @erolkaranet - 16.02.2023

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.