@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Depremzedelerin Hukuki Hakları
TBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Birlik, ilk olarak 1999 depremi sonrasında hazırlanan "Depremzedeler İçin Hukuk Rehberi"ni, değişen mevzuat ve uygulamalar doğrultusunda güncelledi.
Rehber gerek Ceza Hukuku yönünden gerekse Özel Hukuk veya Kamu Hukukunun farklı alanları yönünden vatandaşların haklarını ayrıntılı olarak açıklıyor.
Rehberin önsözünde "Bugüne kadar yaşanan felaketler; başta yerel yönetimler olmak üzere, gelmiş geçmiş merkezi yönetimlerin gerek Anayasa’nın gerek imar yasa ve yönetmeliklerinin kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları yerine getirmediklerini ve /veya eksik ya da kusurlu yerine getirdiklerini açık seçik ortaya koymuştur. Bunun hukuktaki adı “hizmet kusuru”dur. O nedenle, yerel yönetimler ile merkezi yönetimin kendisi, deprem sonucu doğan tüm maddi ve manevi zararlardan dolayı, zarara uğrayanlara karşı “hizmet kusuru” ilkesi gereğince hukuken ve doğrudan sorumludur. Bu durumda devletin; vatandaşı, ne kadar sürede sonuçlanacağı ve sonuçlandığında tahsil imkânı olup olmayacağı belirsiz olan bir hukuk savaşına mecbur bırakmayıp, kamusal zarar yanında özel yani vatandaşın zararının da envanterini ivedilikle çıkartarak depremzedelerin tüm zararını karşılaması, tazmin ettiği bu zararı daha sonra ikincil derecede sorumlu ve kusurlu olan yüklenici, mimar, mühendis, yerel yönetim görevlisi gibi kişi ve kuruluşlara rücu etmesi gerekir. Aksi hâlde fiziki, teknik ve insan dokusu ile donanımındaki eksiklikler ve yetersizlikler nedeni ile olağan koşullarda dahi sağlıklı ve hızlı hukuk servisi yapmakta yetersiz kalan mevcut yargı birimlerinin, olağanüstü koşullarda adalet hizmeti vermesi, bu bağlamda açıla cak binlerce davanın altından kalkması fiilen ve maddeten mümkün değildir." denildi.

Rehberde Ceza Hukuku yönünden gerekse Özel Hukuk veya Kamu Hukukunun farklı alanları yönünden vatandaşların hakları ayrıntılı olarak açıklanıyor.

Avukat Yardımı Talep Etme
Bununla birlikte, rehberde yer alan uygulamaların uzmanlık gerektirdiğini ifade eden BaroBirlik konu ile ilgili olarak "Yukarıda sözü edilen davaların gerek açılması gerekse izlenerek sonuçlandırılması uzmanlığı gerektirmektedir. O nedenle davaların bir avukat tarafından takibinde hak sahibinin hukuku korumak yönünden yarar vardır. Bu durum gözetilerek vatandaşların bulundukları ildeki veya ilçe de iseler bu ilçenin bağlı olduğu ildeki barolara adli yardım isteği ile başvurarak kendilerine bir avukat tayin edilmesini istemeleri tavsiye edilir." denilerek "Yine, yapı sahibi/maliki, yüklenici, müteahhit, şantiye şefi, yapı denetim şirket ile diğer özel hukuk kişileri ve sorumluları hakkında ceza mahke melerindeki yargılamalarda yıkımdan zarar görenlere otomatik olarak vekil ataması yapılamamaktadır." hatırlatması da yapılmaktadır

Depremzedeler İçin Hukuk Rehberi için tıklayınız

İstanbul Barosu tarafından hazırlanan Hukuk Rehberi İçin tıklayınız

@erolkaranet - 15.02.2023 

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.