@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

İstanbulKart Kaybetmenin Cezasının Bedeli Ağır
1177 TL ya da 11770 TL...
Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada kullanılan eski adıyla Akbil olan İstanbulkart'larını kaybeden vatandaşlarına 11770 TL'yi bulan cezalar kesiyor. En fazla mağdur olanlar da öğrenciler ve yaşlılar..
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetiminde bulunan İETT, Şehir Hatları Vapur ve Deniz Motorları ile Metro toplu taşım araçlarında kullanılan kişiye özel İstanbulkart'larını kaybedenlere 1177 TL ceza bedeli ve ayrıca kart ücreti eklenerek ceza kesiyor. İkinci kez kaybedenler 10 misli yani 11770 TL alınıyor. En çok mağdur olan öğrenciler ile 60 yaş üstü vatandaşlar oluyor. 
Bilindiği gibi, kişiye özel verilen kartlar, sadece sahibi tarafından kullanılabiliyor. Başkasına ait kart kullanımı tespit edildiğinde ise iptal ve para cezası uygulanıyor. Ancak, genellikle gençlerle 60 - 65 yaş yukarısı vatandaşların unutkanlık, dikkatsizlik nedeniyle kaybolmalarına sebep oldukları kartlar için bildirimde bulunulsa dahi 1177 TL usulsüzlük cezası alınmaktadır. Bunun yanı sıra kart bedeli de ayrıca alınmaktadır. Ne var ki, belediyenin hiçbir yönetmeliğinde bu ücretin alınacağına dair bir karar da bulunmamaktadır. 

Kayıp Başvurusunda Bulunsa da ...
Öğrenci, mavikart, 60 yaş, 65 yaş gibi değişik amaçlarla İstanbulluların kullandığı kartların kaybolması sonucunda alınan ceza bedeli olarak alınan ücret bir aylık mavi kart bedeline denk geliyor. Her ne kadar yönetmeliklerde "Kayıp ya da çalıntı kartlar mümkün olan en kısa sürede bloke edilmelidir. Bloke edilmeyen kayıp kişisel kartların başkası tarafından kullanılması durumu, usulsüz kullanım ücreti ödemenize yol açabilir. Kayıp kart bloke işleminizi, İstanbulkart mobil uygulama üzerinden ya da ALO 153 Beyaz Masa ile iletişime geçerek gerçekleştirebilirsiniz." denilse de kayıp kart bildiriminde bulunan vatandaşlara kart yenilemeleri halinde sorgusuz sualsiz ceza kesilmektedir. Oysa kayıp kart bildiriminde bulunan vatandaşlara, "üçüncü şahıslar tarafından şu kadar kullanılmıştır", "Şu zamandan sonra şu hatlarda kullanılmıştır" konusunda bilgi verilmediği gibi kart üzerinden ne kadar bir harcama yapıldığı bilgisi de yansıtılmamaktadır. 

Adaletsiz Uygulama
Kartı kaybolduktan sonra müracaat edenlere otomatik olarak 1177 TL'lik ceza kesildiği gibi, yeni kart ücreti de bu cezaya eklenerek yeni kart verilmektedir. Oysa, kaybolan kartın durumu ile usulsüz olarak kullandırılan kart eylemi farklı şekilde sonuçlanması gerekirken İBB aynı cezayı verebilmektedir. Teknolojinin her satıhta kullanıldığı gibi, İBB'ye kayıp başvurusunda bulunanların kartları anında bloke edilerek yenisinin cezaya girmeden verilmesinin daha doğru olacağını savunan hukukçular, kayıp olduğunu bildirerek bloke edilmesini isteyen ve başvuruda bulunan vatandaşlara kesilen cezaların adaletsiz bir uygulama olduğunu vurgulamaktadırlar.

İstanbul - Akbil Cezası Ne Kadar
Ulaşımda İstanbulKart Yönetmeliği'nde de usulsüz kullanım halinde ne kadar cezai müeyyide verileceği de yer almazken, ücret tarifesi tablosunda usulsüz olarak kullandığı gerekçesiyle ücretsiz ve indirimli kategorisindeki kartlarını kullanan vatandaşlardan kaybolması, çalınması halinde ilk yenileme aşamasında "Tam abonman bedeli + yenileme kart bedeli" ikinci usulsüz ve sonrası "Tam abonman bedelinin 10 katı + yenileme kart bedeli" tahsil edilmektedir.

Üç Yıl Kullanılmayan Karta da Ceza 
Diğer yandan, Son işlem (dolum veya harcama) tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle herhangi bir işlem yapmayan kullanıcıların İstanbulkart’ları kullanıma kapatılmaktadır. Bu kartlardan geriye dönük aylık 2 TL olacak şekilde ve kartın bakiyesini aşmayacak şekilde işlem ücreti tahsil edilmektedir. Takip eden aylar içinde kart bakiyesi sıfır olana kadar aylık 2 TL işlem ücreti kesilmeye devam etmektedir. Bu süre içinde karttaki kesintiye uğramamış bakiye kart kullanıcısının talebi halinde kendisine iade ediliyor.

Akbil kaybedilirse ne yapılmalı?
Akbil kaybedildiği anda bildirim yapılması gerekmektedir. Bu tür durumlarda Alo 153 numaralı hattın aranması yeterli olmaktadır. Kayıp bildirimi yapıldıktan sonra kişiler aynı şekilde işlemleri tekrarlayarak yeni Akbil alabilmektedir. Yenileme işlemleri sırasında yeniden işlem ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir. Kayıp akbili çıkarma ücreti gibi özel ücretlendirmeler yapılmamaktadır.

Akbil cezası nereye ödenir?
Akbil cezası nereye ödenir kapsamında İstanbul Ulaşım Hizmetleri sayfası üzerinden kart ile ödeme yapılabilir. Akbil cezası sorgulama işlemlerinde ise e-devlet gerçek kişi ceza sorgulama hizmetinden yararlanabilirsiniz

İBB Yönetmeliklerinde İstanbulKart

İstanbulkartın Kural Dışı Kullanılması
MADDE 7 -
(1) Elektronik ücret toplama sistemine dâhil olan araçlarda, geçiş cihazlarına (validatör, turnike vb.)
İstanbulkart’ın okutulması suretiyle geçiş yapılacaktır. Bu maddenin işletilmesinden, ilgili toplu taşıma
işletmesi sorumludur.
(2) Belediye Zabıtası, turnike sistemlerinde görevli güvenlik görevlileri, BELBİM Personeli, Denetim
İstanbulkart sahipleri ve lastik tekerlekli toplu taşıma araçlarına münhasıran bu araçların sürücüleri, bu
yönetmelik kapsamında İstanbulkart ile ilgili tüm hususları (usulsüz kullanım, İstanbulkart kontrolü ve
benzeri) denetlemeye yetkili kişilerdir.
(3) Bu yönetmelikte yer alan kişiselleştirilmiş İstanbulkartların;
a) Kişiselleştirilmesi ile ilgili mevzuatına göre belirlenen kullanım süresi dolduğu halde,
b) Kişiselleştirilmiş İstanbulkartın abonman, ücretsiz veya indirim hakkının sahibi tarafından başkasına
kullandırılması halinde,
c) Başkasına ait İstanbulkartın kullanılması halinde,
ç) İstanbulkartın kamuyu zarara uğratacak şekilde veya ticari amaçla; kullanılması/kullandırılması halinde, denetlemeye yetkili kişilerce karta el konularak, el konulmasının mümkün olmadığı durumlarda ise takibe alınarak kullanıma kapatılır. Kapatma işlemine dayanak bilgi ve belgeler (kamera kaydı, fotoğraf, rapor vb.) BELBİM’e iletilir. Usulsüz kullanım nedeniyle kullanıma kapatılan kartın yenilenmesi talebi halinde BELBİM Tarafından belirlenecek merkezlerde “Usulsüz Kullanılan Kartın Yenilenme Bedeli” karşılığında yeni kart, sahibine verilir

İstanbulkartın Kaybedilmesi ve Çalınması
MADDE 8 -
(1) Kişiselleştirilmiş kartların kaybolması, çalınması halinde ALO 153 Beyaz Masaya bildirildiğinde kart kara listeye alınır. Bildirime kadar geçecek sürede yapılan kullanımlarından kart sahibi sorumludur. Bildirimi yapılmayan kartların sorumluluğu kart sahibine aittir.
(2) Kayıp veya çalıntı İstanbulkartların usulsüz kullanımı durumunda, itiraz gelmesi halinde kart BELBİM tarafından incelemeye tabi tutulur ve inceleme sonucuna göre gerekli işlemler BELBİM tarafından yapılır.

@erolkaranet - 2023
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.