@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Yurtdışındaki Borçluya İcra Takibi Nasıl Yapılır
Türkiye'de menkul ve gayrimenkul malı ve ikametgahı olmayan yurt dışına yerleşip, çalışan bir borçlu hakkında icra takibi ve haciz işlemleri nasıl yapılacak?
Ülkeler arasında yapılan adli sözleşmeler bir çok hukuki alanda yürütmenin yerin egtirilmesi için kolaylıklar sağlar.
Sözleşmelerin amacı, yabancı bir ülkede bulunan ve devletin yargısına tâbi olan kişiler hakkında adli işlemler yapılmasını kolaylaştırsa da bunlar bir takım şarta bağlıdır.
Yurtiçinde icra takibi yapabilen bir hukukçu yurtdışında bulunan bir borçlu içinde icra takibi yapabilir. Ödeme emri gönderebilir, haciz koyabilir, tahsil etme hakkını kullanabilir
Bunun da bir takım prosedürleri bulunmaktadır. Biraz zor olacak, diyebiliriz..
Borçlu, Türkiye’de hukuki usullere uygun olarak yürütülmüş bir süreç sonunda borç takibinin kesinleşmesi üzerine ilgili ülkedeki yetki sahibi makamlara bu kararın tanınması ve cebri icranın başlatılması için başvuruda bulunurlar.
Böyle bir durumda cebri icra yoluna başvurabilmek için Türkiye’deki mahkeme kararının ilgili ülkede tanınması ve tenfiz edilmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin gerçekleşmesi durumunda borçlunun ülkesinde cebri icra süreci başlatılabilmektedir.
Eğer, takibi yurt dışında bir avukatla yapmak isterseniz işleriniz daha kolay olur.
Türk hukukundaki yetki kuralları kapsamında, borçlunun yerleşim yerinde başlatılması gerekli bulunmadıkça yurtdışında yaşayan borçlu ile ilgili olarak ödeme emri yurt dışındaki adresine tebliğ edilerek takibin kesinleştirilmesi mümkün olabilmektedir.
Ancak, takip kesinleştirilse dahi, Türkiye’deki hakkında icra takibi kesinleşen borçlunun yurt dışındaki malvarlığı ile o ülkede yerleşik 3. gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki hak ve alacaklarına yönelik cebri icranın yani haciz ve satış gibi takip işlemlerinin gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır.Egemenlik ilkesinin” bir gereği olarak ülkeler ülke içinde gerçekleşen alacak takipleri ile ilgili olarak borçluların ancak kendi hakimiyet alanı içerisinde yer alan malvarlıklarına el koyabilmektedir.
Yakın zamanda uygulanan bir yöntemde şöyle;
Yurtdışı alacakların tahsiline ilişkin, Avrupa İlamsız İcra takibinin etkin bir yöntem olarak kullanılabilirliği ile çok daha hızlı bir sonuç alabilirsiniz. Bu yöntem, Danimarka dışındaki tüm AB ülkelerinde uygulanabiliyor.
Kesinleşen ödeme emri borçlunun malvarlığının tespit edildiği tüm ülkelerde tanıma veya tenfize gerek duyulmaksızın icra edilebilir hale geliyor. Böylece uluslararası alacak takibinde ülkeler arası bir işbirliği ve kolaylık sağlanıyor

Derleme @erolkaranet - 06.01.2023

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.