@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Yedieminde Bulunan Malımızı Nasıl Geri Alabiliriz.Yedieminde bulunan malların geri alınması

Haczedilen eşyalar, belirlenen süre içerisinde borcun kapanması durumunda geri alınabilir.  Haczedilen eşyaları geri almak için önce masrafların da olduğu icra dosyasına olan borç kapatılmalıdır. Mallarını geri almak isteyen borçlu kişi, yediemin deposunun ücretini de ödemek zorundadır.
Sonrasında malların götürüldüğü depoya gidilir ve mallar geri alınır. 

Haczedilen mal satılmazsa ne olur?
Malların ikinci artırımda da satılamaması halinde, sürenin bitiminden itibaren 6 ay içinde pazarlık suretiyle satış yapılır. Bu şekilde de mallar satılmazsa, satılamayan mallar bir tutanak düzenlenmek suretiyle borçluya geri verilebilir

İcra dairesi, depo ve garajlarda ve yediemin olarak kendisine haczedilen malın bırakılmış olduğu üçüncü kişilerde saklanıp da hukuken artık muhafazasına gerek kalmayan malı, vereceği uygun süre içinde geri almasını ilgililere resen bildirir. Verilen süre içinde eşya geri alınmazsa, icra müdürü icra mahkemesinin kararı ile taşınır mal satışlarına ilişkin hükümler uyarınca bunları satar. Elde edilen miktardan muhafaza ve satış giderleri ödenir. Artan miktar 9 uncu madde hükmüne göre muhafaza olunur. Bu konuda ortaya çıkan ihtilaflar icra mahkemesi tarafından basit yargılama usulüne göre çözülür. 

Derleme @erolkaranet - 05.03.2022
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.