@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Yabancı Devlette Bulunan Yabancı Uyruklu Şahsa Tebligat
Yabancı Devlette Bulunan Yabancı Uyruklu Şahsa Tebligat

Yurtdışında bulunan yabancı uyruklu şahıslar, vergiler ve 25/a'ya göre tebliğ düzenlemesiyle sonuç alınmamış Türk tüketicilera yapılacak tebligat işlemi, ilgili ülkenin adli makamları usulu yerine getirildiğinden, Bakanlığımıza gelen talepler incelendikten sonra doğrudan ilgili yerel merkezi makamına veya merkezi makama iletilmek üzere veya buralardan Dış Temsilciliğimize gönderilir.

Tercüme:
Her bir muhatap için ayrı ayrı düzenlenmekle birlikte; Türkçe olarak düzenlenecek muhataba tebliği belge ve ilgili sözleşme gereği düzenlenecek form (184 örnek form, talepname, antrag)'un öncelikle ilgili yabancı dil tercümesinin yaptırılması gerekmektedir.
Bakanlığımızda Tercüme bürosu bulunmadığından, yabancı devletlere gönderilecek olan veya yabancı adli makamlardan alınan evrakın Tercümesi için Bakanlığımıza başvurulmamalıdır.

Mühür, imza ve aslına uygunluk şerhi:
Tebliğ edilecek evrakın Türkçe'sinin her sayfası imzalanıp okunaklı şekilde resmi mühürlenir. Evrakın sureti tebliği yapılacakse aslına uygun olduğu şerh verilip, onaylayanın adı, soyadı, ünvanı yazılarak imzalanmak üzere gönderilir.

Tercümenin aslına uygun olduğunu söyleyenlerin ibare yeminli tercüman tarafından tercüme edilen dilde evraka şerh verilir ve imzalanır. Tercüme edilen evrakın ayrıca adli makamlarımızca aslına uygun biline dair tasdikine gerek yoktur.

Taleple ilgisi olmayan evrak alınmamalıdır:
Muhataba tebliğ edilmesi talep edilen evrak dışında, "tercümana teslimine ilişkin tutanak, tercüme için yapılan yazışmalar" gibi talep dışı evrak Bakanlığımıza verilmelidir.

Masraf:
Tebliğ evrakının gönderileceği ülke ayrıca masraflar talep ediyorsa, bu masrafların yatırıldığına ilişkin belgenin evrakla birlikte muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Yurtdışı Posta Masrafı:
Bakanlığımızca her yılın başında seçilecek ve Resmî Gazete'de yayımlanan “Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ ( ulaşmak için tıklayınız ) ” ile yazılan tebliğ masraflarının, ilgilisince Maliye Bakanlığı'nın “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılarak makbuz miktarının evrakla birlikte alınması gerekmektedir.

Ülkelere Göre Tebliğ Evrakının Düzenlenme Şekli:

 • Almanya:
Düzenlenmesi gereken evrak :
184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Almanca olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
Dikkat edilmesi gereken husus :
Almanya, kendisine yöneltilen icra ve ödeme emri tebligatlarına ilişkin belgelerde bulunan ceza ihbarlarının niteliğiki ibareleri kendi kurallarına aykırı olarak görmediğinden, bu tür ceza ihbarlarını taşıyan tebligat talebini yerine getirmeyi reddetmektedir. Bu nedenle, icra müdürlüklerimizce 184 numaralı forma bağlı olarak bu devlete göndermek üzere hazırlanacak evrakta bu tür ibarelerin çıkarılması gerekmektedir.
 • Amerika Birleşik Devletleri:
Düzenlenmesi gereken evrak :
184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve İngilizce olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
Masraf :
"Process Forwarding International" şirketi "Wells Fargo Bank" ta bulunan hesabına;
SWIFT No:WFBIUS6S hesap no:2007107119 USA” adına (ABA yönlendirme no:121000248 numarası belirtilmek üzere)
95 Dolar gidecekki masraflar havale edilir, dekont evraka eklenir.
 • Arjantin :
Düzenlenmesi gereken evrak :
184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve İngilizce olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 • Arnavutluk:
Düzenlenmesi gereken evrak :
184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Arnavutça olarak temizlenmesi gerekmektedir.
 • Avustralya:
Düzenlenmesi gereken evrak :
184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve İngilizce olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
Masraf :
Tebliğ yapılacak adresteki posta kodu 2 (NSW) ile başlıyorsa 60.50 Avustralya Doları, 08 veya 09 (Northern Territory) ile başlıyorsa Başkent Darwin'in 25 km uzağına kadar olan yerler ve tek ziyaret için 133.00 Avustralya Doları (daha uzak mesafeler söz konusu her ilave) km için 90 cent), posta 4 (Queensland Eyaleti) ile başlıyorsa bir kişi için yapılacak bir gözetiminde tebligat hizmetinin karşılığın 89.00 Avustralya Doları (tebligat yapılacak adresin 8 km'lik kapsama alanının sona ermesi halinde halinde gidilen her ilave km için 3.20 Avustralya Doları, tebligat hizmetinin) yerine getirilme süresi 1 saati aşıyorsa, her ilave saat başına 27.90 Avustralya Doları, eğer tebligat hizmeti iki veya daha fazla kişi için yerine getirilecekse de 16.00 Avustralya Doları) çıkışıki çekin Sidney Başkonsolosluğumuz adına,diğer posta kodları söz konusu olduğunda ise, Melburn Başkonsolosluğumuz adına 110.00 Avustralya Doları'na götürülen düzenlenen çek evraka eklenir.

 • Avusturya:
Düzenlenmesi gereken evrak :
Antrag ve tebliğ edilecek evrakın tek nüsha Türkçe ve Almanca olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
Dikkat edilmesi gereken husus :
Duruşma günü ve yerini gösterir, muhatabın duruşmaya gelmemesi halinde hukuki muhafaza açıklamaları içeren hakim mühür ve imza havi bir yazı ve tercümesinin çıkarılması gerekmektedir.
 • Azerbaycan:
Düzenlenmesi gereken evrak :
Talepname ve tebliğ evrakının ikişer nüsha Türkçe ve Azerice olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 • Beyaz Rusya (Beyaz Rusya):
Düzenlenmesi gereken evrak :
184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Rusça olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 • Belçika:
Düzenlenmesi gereken evrak :
184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve muhatabın bulunduğu bölgede geçerli olan dillerden birinde (Fransızca, Flamanca, Almanca) olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
Masraf :
100 Euro veya karşılığında Türk Lirasının mahkeme veznesine peşinen yatırılması sağlanmalı ve bu husus Bakanlığımıza gönderilecek sevk yazısında belirtilmelidir.
İşlemin tamamlanması istenen miktarın (depo edilen masraflardan karşılanarak) Belçika yetkili makamının bildireceği hesap numarasına yatırılması gerekmektedir.
Dikkat edilmesi gereken husus :
Belçika yetkili makamları, idari bölge dillerinde yapılmayan evrakı geri çevirdiğinden, belgelerin istenen dillerde muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 • Belize:
Düzenlenmesi gereken evrak :
184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve İngilizce olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 • Bosna Hersek:
Düzenlenmesi gereken evrak :
184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Boşnakça, Sırpça veya Hırvatça olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 • Bulgaristan:
Düzenlenmesi gereken evrak :
184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Bulgarca olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
Dikkat edilmesi gereken husus :
Bulgarca tercümelerin kiril alfabesi ile yapılma işlemleri.
 • Cezayir:
Düzenlenmesi gereken evrak :
Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Arapça olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 • Çek Cumhuriyeti:
Düzenlenmesi gereken evrak :
184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Çekçe olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 • Çin:
Düzenlenmesi gereken evrak :
184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Hristiyanlık olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
Dikkat edilmesi gereken husus :
Çin makamlarına gönderilecek tebligat evrakında muhatap makamı olarak “Çin Halk Cumhuriyeti” yazılması gerekmektedir
 • Danimarka:
Düzenlenmesi gereken evrak :
184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Danimarka dilinde muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 • El Salvador:
Düzenlenmesi gereken evrak :
Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve İngilizce olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 • Fas:
Düzenlenmesi gereken evrak :
184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Arapça olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 • Finlandiya:
Düzenlenmesi gereken evrak :
184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Fince olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 • Fransa:
Düzenlenmesi gereken evrak :
184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Fransızca olarak yıkanması gerekmektedir.
Masraf :
“ Chambre Nationale des Huissiers de Justice ” adına ve muhatabın ismi ile birlikte dosya numarası yazılmak suretiyle “ BNP PARIBAS MAINE MONTPARNASSE Agence PARIS MAINE MONT (00274) RIB: 30004 00274 000 10225371 58 IBAN: FR76 3000 4002 7400 0102 2537 158 BICXV ”NPAF:PPXV ” Hesabına ,
50.00 Euro'luk harcamaları havale edilir, dekont evraka eklenir.
 • Guatemala:
Düzenlenmesi gereken evrak :
Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve İngilizce olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 • Gürcistan:
Düzenlenmesi gereken evrak :
Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Gürcüce olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 • Hırvatistan:
Düzenlenmesi gereken evrak :
Tebligat evrakı 1965 tarihli Lahey Tebligat sözleşmesine göre düzenlendiğinde;
184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Hırvatça olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
Tebligat evrakı ikili anlaşmaya göre düzenlendiğinde;
Talepname ve tebliğ evrakının ikişer nüsha Türkçe ve Hırvatça veya İngilizce tercüme tercümeleri olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 • Hindistan:
Düzenlenmesi gereken evrak :
184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve İngilizce olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 • Hollanda:
Düzenlenmesi gereken evrak :
184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Flamanca olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Honduras:

Düzenlenmesi gereken evrak :

Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve İngilizce olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Irak:

Düzenlenmesi gereken evrak :

Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Arapça olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.

İngiltere: Düzenlenmesi gereken evrak :184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve İngilizce olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Dikkat edilmesi gereken husus :

1-) İngiliz adli makamlarına yönelik olarak yapılacak tebligat taleplerinde; tebligat evrakında kapı numarası ve posta yazdığı haiz tam adresin belirtilmesi, tebligat evrakına 1965 tarihli “Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî ve Gayriadlî Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğinde Dair Lahey Sözleşmesi”nde hükmolunan formata uygun olarak Talepname, Sertifika ve Tebligat Özetinin dahil edilmesi, tebligat belgesinin tüm sayfa İngilizcelerinin tercümelerinin iki eş nüsha halinde hazırlanması gerekmektedir.

2-) 184 no'lu form ayrılırken "Muhatap Makamın Adresi" başlığı sağ üst sütuna,
"Kıdemli Üstadın
Dikkatine Dış İşlemler Bölümü
Oda E16
Royal Courts of Justice Strand
LONDON WC2A 2LL" adresinin yazılması gerekmektedir.


iran:

Düzenlenmesi gereken evrak :

Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Farsça olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.

İrlanda:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve İngilizce olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Dikkat edilmesi gereken husus :

İrlanda makamları, tebligat evrakının İngilizce tercümesinde, yeminli tercümanın başlığının İngilizce yazılmasını ve tercümesinin “doğru ve doğru” ibaresi ile İngilizce onaylanmasını talep etmesinin, evrakın bu nedenle geri çevrilmemesi için tanımlandığı şekli muhafaza önem arz etmektedir.

İspanya:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve İngilizce olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.

İsrail:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve İbranice olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.

İsveç:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve İsveçce olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.

İsviçre:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Almanca, Fransızca veya İtalyanca (muhatabın adresinin bulunduğu eyalette kullanılan resmi dile göre) olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.

İtalya:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve İtalyanca olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.

İzlanda:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve İngilizce olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.

japonya:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve hapishane olarak indirilmesi gerekmektedir.

Dikkat edilmesi gereken husus :

184 numaralı formun “Muhatap makamının adresi” bölümünde “Japonya Dışişleri Bakanlığı, 2-2-1, Kasumigoseki, Chiyoda-Ku, Tokyo, 100-8919, Japonya” yazılması gerekmektedir.

Kanada:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form tebliğ ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve İngilizce veya Fransızca (Kanada'nın idari düzenlemeleri yoluyla Alberta, British Columbia, Newfoundland, Nova Scotia, Prince Edward Island, Saskatchewan Eyaletleri için İngilizce, Ontario, Manitoba ve Kuzey Batı Bölgeleri New Brunswick ve Yukon için İngilizce veya Fransızca, Quebec Eyaleti için Fransızca) olarak temizlenmesi gerekmektedir.

Masraf :

100 Kanada Doları götürmeyi çekin evrak ile birlikte Bakanlığımıza muhafaza edilmelidir. Tebligat işlemleri için Kanada makamlarının talep ettiği 100 Kanada doları yönergelerindeki işlem bedeline ilişkin çeklerin alıcısı parçası “Maliye Bakanlığı” yazılması, ayrıca “Kanada” ifadesinin eklenmemesi gerekmektedir.


Karadağ:

Düzenlenmesi gereken evrak :

Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Sırpça veya Fransızca olarak yıkanması gerekmektedir.

Kazakistan:

Düzenlenmesi gereken evrak :

Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Kazakça veya bu mümkün olmazsa İngilizce veya Rusça olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.


Kırgızistan: Düzenlenmesi gereken evrak :Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Kırgızca olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Kore (Güney Kore):

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Korece olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.Kosta Rika:

Düzenlenmesi gereken evrak :

Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve İngilizce olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.Kuveyt:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Arapça olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti:

Düzenlenmesi gereken evrak :

Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe olarak okunması gerekmektedir.Dikkat edilmesi gereken husus :

Adli Mercilerimizce doğrudan gönderilecek evrakın KKTC Yüksek Mahkemesine (Adresi: KKTC Yüksek Mahkeme Başkanlığı, Sarayönü Lefkoşa-KKTC) tutulması gerekmektedir.Libya:

Düzenlenmesi gereken evrak :

Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Arapça olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.Litvanya:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Litvanyaca, İngilizce, Fransızca veya Rusça olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.Lüksemburg:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Fransızca veya Almanca olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.Macaristan:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Macarca veya bu dilin mümkün kılınmaması İngilizce veya Fransızca olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.Makedonya:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Makedonca olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.Mısır:

Düzenlenmesi gereken evrak :

Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Arapça, bu mümkün olmazsa, İngilizce veya Fransızca olarak yıkanması gerekmektedir.Moğolistan:

Düzenlenmesi gereken evrak :

Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Moğolca olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.Moldova:

Düzenlenmesi gereken evrak :

Talepname ve tebliğ tebliğinin ikişer nüsha Türkçe ve Moldovaca veya İngilizce olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.Nikaragua: Düzenlenmesi gereken evrak :Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve İngilizce olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.Norveç:

Düzenlenmesi gereken evrak :

184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Norveççe olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.Özbekistan:

Düzenlenmesi gereken evrak :

Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Özbekçe olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 • Pakistan:
Düzenlenmesi gereken evrak :
184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Urduca olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 • Panama:
Düzenlenmesi gereken evrak :
Talepname ve tebliğ evrakının Türkçe ve İngilizce olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
Dikkat edilmesi gereken husus :
Panama Makamları, gönderilecek evrakın apostillenmiş ya da aslına göre kontrol edilen olarak bir adet orijinal ve iki adet kopya şeklinde düzenlemeni talep etmektedir.
 • Polonya:
Düzenlenmesi gereken evrak :
184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Lehçe olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 • Portekiz:
Düzenlenmesi gereken evrak :
184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve tercüme olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 • Romanya:
Düzenlenmesi gereken evrak :
184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Romence olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 • Rusya Federasyonu:
Düzenlenmesi gereken evrak :
184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Rusça olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 • Sırbistan:
Düzenlenmesi gereken evrak :
184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Sırpça veya Fransızca olarak temizlenmesi gerekmektedir.
 • Slovakya
Düzenlenmesi gereken evrak :
184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Slovakça olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 • Slovenya:
Düzenlenmesi gereken evrak :
184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Slovence olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 • Suudî Arabistan:
Düzenlenmesi gereken evrak :
Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Arapça olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
Dikkat edilmesi gereken husus :
1-) Suudi Arabistan'a gönderilecek tebligat evrakına örnek ilişikte elde etmesi gereken fihrist evrakının düzenlenerek (tercümeleri ile birlikte) çıkarılması gerekmektedir.
2-) Suudi Arabistan Makamları adli işlemlerde, Suudi vatandaşı için kimlik numarası, yabancılar için ikamet bilgisi veya pasaport numarası bildirilmeden yapılacak olan tebligatları işleme almamaktadırlar.
 • Suriye:
Düzenlenmesi gereken evrak :
Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Arapça olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
Dikkat edilmesi gereken husus :
Devlet Bakanlığı ile yapılandırılmış yazışmalar depolama Suriye'ye Şam Büyükelçiliğimiz (kapatıldı) ve Halep Başkonsolosluğumuz aracılığıyla adli ve idari yardımlaşma birimi işlem yapma imkanı yoktur.
 • Tacikistan:
Düzenlenmesi gereken evrak :
Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Tacikçe olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 • Tunus:
Düzenlenmesi gereken evrak :
Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Arapça olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 • Türkmenistan:
Düzenlenmesi gereken evrak :
Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Türkmence, İngilizce veya Rusça olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 • Ukrayna:
Düzenlenmesi gereken evrak :
184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Ukraynaca, bu mümkün olmazsa İngilizce olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 • Ürdün:
Düzenlenmesi gereken evrak :
Talepname ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve Arapça veya İngilizce olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 • Yunanistan:
Düzenlenmesi gereken evrak :
184 örnek form ve tebliğ edilecek evrakın ikişer nüsha Türkçe ve tüketilmesi olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
Masraf :
"Yunanistan Adalet Bakanlığı, Şeffaflık&İnsan Hakları" adına "Bank of Greece, Banka Hesap Numarası: 23/2341147896, IBAN: GR91 0100 0230 0000 0234 1147 896, Swift Kodu: BNGRGRAA" hesabına, 50 Euro yatırılarak dekont evraka eklenir.

Bu sıradaki yer alan listede bulunmayan devletlere yapılacak tebligat taleplerinde, bu devletlerle Türkiye arasında ikili anlaşma veya çok taraflı sözleşmede bulunup bulunmana bakılacak; anlaşma veya sözleşme varsa bu hükümlere göre, yoksa uluslararası adli yardımlaşma kuralları gereğince tebligat işlemleri yürütülecektir. Bunların dışında devletlere gönderilecek evrakın hangi dilde hazırlanacağının Bakanlığımızdan sorulması gerekmektedir.


Kaynak : Adalet Bakanlığı
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.