@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Semeresizlik Talep ve Müzekkere ÖrnekleriSemeresizlik belgesi nedir?

Semeresizlik belgesi, alacaklının alacağını borçludan tahsil edememesi durumunda alacaklı vekilinin talebi üzerine kendisine verilen belge olarak tanımlanıyor. Biraz daha açarsak, emeresizlik belgesi, borçlunun bilinen tüm adreslerinde yapılan icra işlemlerinin sonuçsuz kalması ve borçlunun haciz yapılacak başkaca adresinin tespit edilememiş olması, ilgili yerlere yapılan haciz müzekkerelerinden herhangi bir sonuç alınamaması ve tahsilat yapılamadığını gösteren ve alacaklının talebi üzerine kendisine İcra Müdürlüğünce verilen belgedir.

Semeresizlik Talep ve Müzekkere Örnekleri

Semeresizlik talep dilekçesi örneği- 1


T.C.

………………………………….

  .....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ


 0000/000000E

Alacaklı Vekili geldi,

Ödeme emri borçluya ait ( ...... ) farklı adrese tebliğ edilememiş bila dönmüştür. Yapılan mernis araştırmasında da dosyadaki adreslerin aynısı tespit edilmiştir. Dosyaya tebligatların bila döndüğünü, Mernis araştırmasının da sonuçsuz kaldığını ve tahsilât bulunmadığını gösteren bir belge verilmesi talep ederim dedi.

......../......../...............

Alacaklı veya Vekilinin

İmzası

************

Semeresizlik belgesi müzekkere örneği - 1 

T.C.
………………………………….
.....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

0000/000000E


Alacaklı:
Borçlu:

Alacağın faiz ve gider ile birlikte miktarı:
Yukarıda adı geçen borçlunun bilinen tüm adreslerinde yapılan icra işlemleri sonuçsuz kalmış, borçlunun haciz yapılacak başkaca bir adresi de tespit edilememiştir. İlgili yerlere yazılan haciz müzekkerelerinden de herhangi bir sonuç alınamamıştır. Dosya konusu borçtan dolayı şu ana kadar yapılmış herhangi bir tahsilat bulunmamaktadır. İşbu semeresizlik belgesi, alacaklı vekilinin talebi üzerine kendisine verilmiştir.

......../......../...............

İcra Müdürü

Mühür ve İmzası

*************

Semeresizlik belgesi talep dilekçesi talep örneği - 2


T.C.
………………………………….
  .....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

       0000/000000E


Alacaklı Vekili geldi,
Ödeme emri borçluya 21. maddeye göre tebliğ edilmiştir. Borçlunun bilinen tüm adreslerinde yapılan icra işlemleri sonuçsuz kalmış, borçlunun haciz yapılacak başkaca bir adresi de tespit edilememiştir. İlgili yerlere yazılan haciz müzekkerelerinden ve araç ve gayrimenkul araştırmaları neticesinde de herhangi bir sonuç alınamamıştır. Yapılan tüm icrai işlemlerin sonuçsuz kaldığını ve tahsilât bulunmadığını gösteren bir belge verilmesi talep ederim dedi.  

......../......../...............
Alacaklı veya Vekilinin
İmzası

************

Semeresizlik belgesi müzekkere örneği - 2

T.C.
………………………………….
  .....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
       0000/000000E

ALACAKLI ADI VE TC
VEKİLİ
ADRESİ
BORÇLU ADI VE TC
ALACAK MİKTARI ................................. TL (FAİZ VE MASRAFLAR HARİÇ)

Yukarıda kayıt edilen alacağın tahsili için aşağıda açık kimliği kayıtlı adı geçen borçluya 00 /00 /0000
tarihinde 21. maddeye göre tebligat yapılmıştır. Borçlunun bilinen tüm adreslerinde yapılan icra işlemleri sonuçsuz kalmış, borçlunun haciz yapılacak başkaca bir adresi de tespit edilememiştir. İlgili yerlere yazılan haciz müzekkerelerinden ve araç ve gayrimenkul araştırmaları neticesinde de herhangi bir sonuç alınamamıştır. Dosya konusu borçtan dolayı şu ana kadar yapılmış herhangi bir tahsilat
bulunmamaktadır.
İşbu semeresizlik belgesi, alacaklı vekilinin talebi üzerine kendisine verilmiştir. 

......../......../...............
İcra Müdürü
Mühür ve İmzası

Derleme @erolkaranet - 12.01.2023

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.