@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Selektör Yaparken İyi Düşünün.. Ucunda Hapis Var..
Şoförler dikkat..Yanınızda veya arkanızda seyreden aracın sahibi sizi yakından mı takip ediyor? Siz, seyir halindeyken, selektör yapıp dikkatinizi mi dağıtıyor? Arabasıyla yanınıza yaklaşıp size bakarak arkadaşlarıyla mı gülüşüyor?
Ya da , öndeki araca sürekli selektör yaparak taciz mi ediyorsunuz. 
Bütün bunları yapanlar, artık iki kez düşünerek hareket etmek zorunda..
Nedeni ise, Yargıtay kararları...
Siz siz olun mecbur kalmadıkça öndeki araca selektör yapmayın. Bilhassa ısrarlı olarak selektör yaparak öndeki aracı adeta taciz eder gibi davrananlara mahkemelerden en az bir yıllık bir hapis cezası çıkabiliyor. 
Yargıtay kararlarına baktığımızda, trafikte seyir anındaki bir aracı yakından takip eden, sıkıştıran, selektör yapan kişinin hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar veriliyor. Bu kararın ardından trafikte selektör yapıp, araçları yakın takip eden ve sıkıştıranlar "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçunu işledikleri gerekçesiyle mahkum olabiliyor.
Şimdi diyecekseniz ki, selektör yapmayan var mıdır ? Tabii, ki hayatın normal akışında önünüzdeki araca yapıyorsanız, “sağa çek” ya da tanıdık bir araç görüldüğüne "selamlama" amaçlı karşı şeritten gelen araca yapıyorsanız “uzunlarını kapat” ya da yayaya yapıyorsanız da “dikkatli ol yola çıkma” gibi sayısız anlam taşıyan bu şoför dili herkesçe kullanılabiliyor. 
Ancak, bunu ısrarlı yaparak taciz boyutuna getirdiğinizde hem Trafik kanununa göre (Selektör yapma cezası trafik kanununda “64/1-b-4” maddesinden ceza yazılmaktadır. Bu madde: “Öndeki aracı geçişlerde uyarı için çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkların yakılması” şeklindedir.)  ceza puanı ve ceza ödeme ile biten bir yaptırıma hem de karşı taraf şikayet eder davalık olursanız, beni taciz etti, bani tahrik etti gibi iddiaları da ispatlarsa hapis cezası ufukta görünüyor, diyebiliyoruz.

Emsal Kararlardan bazıları

""İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Hakaret, mala zarar verme
HÜKÜM : Mahkumiyet
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Katılan ...’ın gerekçeli karar başlığında “şikâyetçi” olarak gösterilmesi, mahallinde düzeltilebilir maddi hata olarak değerlendirilmiştir.
Sanığın suç tarihinde sevk ve idaresindeki ... plaka sayılı araç ile ... Mahallesi, ... Caddesi üzerinde seyir ettiği sırada, önünde seyir halinde bulunan ve katılan tarafından sevk ve idare edilen ... plaka sayılı aracın kendisine yol vermesini temin etmek amacıyla selektör yakmak suretiyle katılanı uyardığı, sanık ve katılanın seyir halinde oldukları caddenin fiilen tek şeritli ve trafiğin yoğun olduğu bir mahal olması nedeniyle katılanın sanığa yol veremediği, bunun üzerine sanığın yolun durumuna uygun düşmeyecek şekilde ve ısrarla yol isteyerek sürekli selektör yakmak suretiyle katılanı rahatsız ettiği, katılanın yolda durarak sanığı uyardığı ve sanığa tepki gösterdiği, ancak bu uyarılara rağmen sanığın katılanın aracını sıkıştırmaya devam ettiği, bir ara kullandığı araç ile katılanın kullandığı aracın önünü kesen sanığın aracını durdurmak zorunda kalan katılanın aracına tekmeyle vurmak suretiyle zarar verdiği ve katılana sinkaflı sözlerle hakaret ettiği, böylelikle sanığın üzerine atılı “mala zarar verme” ve “hakaret” suçlarını işlediğinin iddia edildiği somut olayda;
Sanığın üzerine atılı suçlamaları kısmen kabule yönelik savunmasına, katılan beyanına, tanık ...’nın katılanın sanığa yönelik iddialarını doğrular mahiyetteki anlatımına, 08/03/2011 tarihli olay yeri inceleme raporuna, sanığın eylemi neticesinde katılana ait araçta meydana gelen zararı gösterir 20/03/2011 tarihli tutanak içeriğine, sanığın olay tarihinde hastaneye kaldırılan babasının yanına gitmek amacıyla aracını hızlı kullandığına yönelik savunmasına karşın sanığın babası olan ...’ın suç tarihinde hastaneye herhangi bir müracaatının olmadığına yönelik hastane yazısına ve tüm dosya kapsamına göre sanığın üzerine atılı suçlardan mahkumiyetine yönelik kabulde herhangi bir isabetsizlik görülmemiştir.
Sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinde karşılığını bulan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma güvenlik tedbirine hükmedilmediği tespit edilmiş ise de, bu hususun kasten işlenen suçtan dolayı hapis cezasının kanuni sonucu olması nedeniyle infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 15/10/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi."

***

14. Ceza Dairesi         2015/2195 E.  ,  2015/5053 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkmesi
SUÇ : Cinsel taciz
HÜKÜM : Beraat
Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sanığın olay tarihinde mağdureyi aracıyla takip edip selektör yaptıktan sonra mağdurenin aracının önüne geçtiği ve yolu ortalayarak geçişine izin vermediği mağdurenin önüne geçmesi üzerine arkasından araçla yaklaşarak sürekli ani fren yaptığının tüm dosya içeriğinden anlaşılması karşısında, eylemlerinin TCK.nın 123. maddesinde düzenlenen kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı gerekçeyle beraatine hükmolunması,
Kanuna aykırı, O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 30.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


@erolkaranet - 23.01.2023

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.