@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Kanun Yollarına Başvuru Süreleri Farkı Kalkıyor
Kanun yollarına başvuru süreleri iki haftaya iniyor.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 7'inci Yargı Paketiyle getirilecek düzenlemelerle kanun yollarına başvuru sürelerinin iki hafta içerisinde yapılabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılacağını açıkladı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 7'inci Yargı Paketiyle getirilecek düzenlemeler arasında "2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu'nda yer alan itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri "iki hafta" olarak düzenlenecek ve böylelikle tekdüze hale getirilecek." şeklinde açıklama yaptı.

Kanun Yolları Nedir ?
Mahkeme tarafından verilen ara kararlar ile yargılamayı bitiren nihai kararların hukuka uygun olmadığını düşünmeniz halinde kararın bir kere daha aynı mahkeme ya da üst mahkeme tarafından gözden geçirilmesini sağlayan çeşitli usuller bulunmaktadır. Bu usüllere kanun yolları denmektedir.
Verilen kararların sonunda ilgili karara karşı hangi kanun yoluna başvurabileceğiniz ve başvuru usulünün gösterilmesi kanuni bir zorunluluktur.
Kanun Yolları Çeşitleri;
  • İtiraz, ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren 7 gün içinde yapılmalıdır. Başvuru dilekçe ile yapılabileceği gibi beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle de yapılabilir.
  • İstinaf, İlk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların Bölge Adliye Mahkemeleri tarafından tekrar incelemeye tabi tutularak karar verilmesi usulüne istinaf adı verilir.
  • Temyiz, Davaya katılmış olmanız koşuluyla Bölge Adliye Mahkemesinin mahkemenin vermiş olduğu kararın hukuka aykırı olduğunu düşünmeniz durumunda hükmün açıklanmasından itibaren 15 gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe vererek veya zabıt kâtibine bir beyanda bulunarak temyiz isteminde bulunabilirsiniz.
@erolkaranet - 16.01.2023
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.