@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

İlam Hükmüne Karşı Gelenin Cezalandırılması Talepli Dilekçe Örneği
İlam Hükmüne Karşı Gelenin Cezalandırılması Talepli Dilekçe Örneği

.........................
SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

YAKINAN    :...............
VEKİLİ         :...............
SANIK          :..................
SUÇ              : Bir İşin Yapılmasına Dair İlam Hükmüne Karşı Gelme

AÇIKLAMALAR      :

1-Sanık aleyhine ....... tarihinde ....... Esas numarası ile açmış olduğumuz Eşyanın ya da ............TL tutarındaki bedeninin iadesi davasını  ....... ....... tarih, ....... E. Ve ....... K. Sayılı kararı ile sonuçlandırmış ve davalı sanığın müvekkilimize ait eşyaları aynen iadesine karar vermiştir.

2-İlam tarafımızdan icraya konmuş ve davalı sanığa icra emri tebliğ edilmiştir. Sanık bu kendisine İcra Müdürlüğü tarafından tebliğ edilen icra emrine rağmen, ilamın gereğini yerine getirmemiştir.

3-Suç işleyen sanığın cezalandırılmasını istemekteyiz.

YASAL NEDENLER           : İİK. Madde 30, 343

KANITLAR   : İcra Dosyası

http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.jshttp://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js

İSTEM SONUCU         :

Açıklanan nedenlerle sanığın cezalandırılmasına, yargılama giderlerinin  davalıya yükletilmesine ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

YAKINAN VEKİLİ

@erolkaranet - 31.01.2023

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.