@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

İcra Taahhüttü Verirken Nelere Dikkat Edilmelidir
Taahhütname; bir şeyi yapmayı üstüne aldığını bildiren yazılı kâğıt.
İcra takibi kesinleşmiş borçlunun ister haciz esnasında , ister avukatın ya da alacaklının bulunduğu yere gelerek gerekse İcra dairesine gelerek borcunu ödeyeceğini yazılı olarak belirtmesine ve bu konuda beyanda bulunmasına taahhüt denir
Hakkında icra takibi açılmış olan borçlu ister ödeme emrini tebellüğ ettikten sonra , ister icralık olduğunu anladıktan sonra isterse haciz aşamasında borcunu kabul ettiğini ve taksitler halinde ödeyeceğini taahhüt etmek isterse, Taahhüt sözleşmesi yapmak için icra dairesinde bulunmak zorundadır. Borçlunun haciz aşamasında ya da alacaklının veyahut alacaklı vekilinin ofisinin bulunduğu yere gelerek vereceği taahhüt ne yazık ki ihlal davası aşamasında mahkeme tarafından kabul edilmemektedir. yerel mahkeme ihlal suçunu kabul etmiş olsa da Yargıtay yerel mahkeme kararını bozabilmektedir.
Bunun için mutlak surette taahhüt alınırken İcra Müdürünün huzurunda tarafların bir araya gelmesiyle ayrıca borcun, faiz ve feri'lerini de hesaplanarak alınan taahhüt geçerli olmaktadır. Yani , borçlu ve alacaklı icra dairesine giderler icra müdürlüğünde borçlu taahhüt konusunda beyanda bulunur borçlunun bu taahhüdünü alacaklı taraf kabul eder yada borçlu taraf tek başına gider taahhütte bulunur alacaklı taraf daha sonra bunu icra müdürlüğünde kabul eder ve borçlu tarafa kabul muhtırası gönderilir

TAVSİYELER
  • Borçludan taahhüt almadan önce mutlaka alacaklının da muvafakati alınmalıdır. Yani hacze gitmeden müvekkilinizin bu yönde yazılı beyanını alın.
  • Ödeme emri tebligatı eline ulaşmadan borcu ödeme konusunda taahhüt verecek borçlunun dilekçesinde mutlaka taahhüdü alırken borçlu "hakkımda açılmış bulunan icra takibine haricen muttali oldum lehime olan sürelerden feragat edip takibin kesinleşmesine muvafakat ediyorum" şeklinde bir şerhin yazılı olması ileride yani ihlalden dolayı açılacak olan dava sırasında farklı bir yargı kararının çıkmasını engelleyeceği İcra Müdürü'nün huzurunda düzenlenmeyen ve İcra Müdürü'nün imza ve onayını içermeyen taahhüd hukuken geçersiz olduğu gibi, ödenmesi gerekli toplam borç miktarının tüm fer'ileri ile birlikte belirlenip gösterilmemiş olması nedeniyle de taahhüd geçersizdir.
@erolkaranet - 06.01.2023
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.