@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Gaiplik kararı verilmesi istemli dilekçe örneği
Gaiplik kararı nedir?

Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden çok uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli bir olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine, mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilir.

Gaipliğine karar verildikten sonra kişinin cesedi bulunursa, aile kütüklerine ölümü işlenir.
Kişinin hakkında gaiplik kararı verilmesi ölümün hukuki sonuçlarını doğurur.

Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez. Gaiplik kararları kesinleşince, mahkeme yazı işleri müdürleri tarafından on gün içerisinde iki örnek olarak o yer ilçe nüfus müdürlüğüne gönderilir. Bu karara dayanılarak ilgilinin aile kütüğündeki nüfus kaydına işlenir.

Gaip erkeğin eşi evliliğin feshini istememişse, koca hanesinde kalır.
İlgili hakkında gaiplik kararı ile birlikte evliliğinin feshine de karar verilmiş ise, her iki olay da ilgililerin kayıtlarına bu Yönergenin 269 uncu maddesinde açıklandığı şekilde işlenir.

Gaipliğin Feshi

Gaipliğine karar verilen bir kimsenin, daha sonra ortaya çıkması halinde, kişinin müracaatı üzerine mahkemece gaiplik kararı kaldırılır ve bu karara dayanılarak ilgilinin aile kütüğündeki nüfus kaydına işlenir.

Gaiplik kararı verilmesi istemli dilekçe örneği
 
.....................
SAYIN HAKİMLİĞİ'NE
.......

DAVACI :.......

VEKİLİ :..............

DAVA : HASIMSIZ

KONU : Gaiplik kararı verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR :

1-Müvekkilimizin 25 yıldır evli bulunduğu eşi bundan 12 yıl kadar önce evini terk etmiştir. Evlilik kayıtları ....... İli, .......İlçesi, ....... Mahallesi, ....... Cilt No, ....... Sayfa No ve ....... Kütük Sıra Nodadır. Evliliklerinden ....... bulunmaktadır.

2-Tüm aramalara rağmen kendisinden gittiği günden bu yana hiçbir haber alınamamıştır. Ulusal ve yerel gazetelere, radyolara çeşitli zamanlarda verilen ilanlar da cevapsız kalmıştır. (Gazeteler ektedir)

3-Müvekkilimizin eşinin gaipliğine karar verilmesini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER : Medeni Yasa ve İlgili Mevzuat

KANITLAR :

Nüfus Kaydı, Tanık Beyanları, Gazete nüshaları, her türlü yasal kanıt.

İSTEM SONUCU :
Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin kocası .......'nın gaipliğine karar verilmesini talep ederiz.


DAVACI VEKİLİ

@erolkaranet - 03.01.2023
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.