@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Evlilik Birliğinin Eşlerinden Birinin Kusuru Nedeniyle Bitirilmesi İstemli Dilekçe Örneği

Evlilik birliğinin taraflardan birinin kusurlu hareketleri sonucu bitirilmesi istemli dilekçe örneği
.................
SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI :.......

VEKİLLERİ :..............

DAVALI :..............

KONU : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma

AÇIKLAMALAR :

1-Müvekkilimiz ile davalı ....... tarihinde evlenmiş olup evlilik kayıtları, ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, .......Cilt No, .......Kütük No, ....... Sayfa No dadır. Tarafların bu evliliklerinden .......doğumlu ....... yaşında ....... isimli bir ……çocukları bulunmaktadır.

2-Taraflar arasında evlendikten çok kısa bir süre geçimsizlik baş göstermiş, fikren ve ruhen anlaşamamaları sonucu aralarında baş gösteren geçimsizlik evlilik birliğini temelinden sarmıştır. Davalının da kusurlu hareketleri ve evlilik birliğinin kendisine yüklediği edimleri yerine getirmemesi sonucu evlilik birliği çekilmez bir hal almıştır.

3-Müvekkilimiz sabır ve anlayış göstererek evlilik birliğinin devamı için çaba harcamış ise de davalı bu yönde bir çaba sarf etmemiş aksine ailesinin de etkisi altında kalarak iki aylık hamileyken ……………… tarihinde müşterek haneyi terk ederek annesinin yanına gitmiştir. İki yıldan beri taraflar ayrı yaşamaktadırlar.

4-Davalı müvekkilimizin tüm ısrarlarına rağmen müşterek haneye dönmemiş, evi terk ettikten sonra dünyaya gelen müşterek çocuk .......'yı bu güne kadar müvekkilimize bir kere olsun dahi göstermemiştir. Müvekkilimiz çocuğunu görmek istediğinde davalı ve yakınları tarafından tehdit edilmiş hatta davalı daha da ileri giderek çocuğu kapı önüne bırakacağını beyan etmiştir.

5-Müvekkilimizin doğduğundan beri hiç görmediği çocuğunu dava sonuçlanıncaya kadar görebilmesi için müşterek küçük çocukla davacı baba arasında tedbir yoluyla şahsi münasebet tesisi kurulmasını talep etmekteyiz.

6-Evlilik birliği davalının kusurlu hareketleri sonucu temelinden sarsılmış olup tarafların tekrar bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün değildir. Bu nedenlerle tarafların boşanmaları ve dava sonuçlanıncaya kadar davacı baba ile müşterek çocuk arasında şahsi münasebet tesisi bakımından bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

YASAL NEDENLER : MK., HUMK ve İlgili Mevzuat

KANITLAR : Nüfus Kayıtları, Tanık, Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar

CEVAP SÜRESİ : 10 Gündür

İSTEM SONUCU :
Arz edilen nedenlerle davalının kusurlu hareketleri sonucu evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve tarafların yeniden bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün olmadığından tarafların boşanmalarına, müşterek küçük çocuk .......'nin velayetinin davacı babaya verilmesine, dava sonuçlanıncaya kadar müşterek çocuk ile müvekkilimiz arasında şahsi münasebet tesisine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Derleme @erolkaranet - 11.01.2023
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.