@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Evlenmenin Men'i İstemli dilekçe örneği
Evlenmenin Men'i İstemli dilekçe örneği
 
....................
SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI :.......

VEKİLİ :.......

DAVALILAR :.............

KONU : Davalıların Evlenmelerinin Men'i İstemimizdir.

AÇIKLAMALAR :

1-Müvekkilimiz ile yeni boşanan, davalılardan ....... nın diğer davalı ....... ile evlenmesinin menini istemekteyiz.

2-Davalılardan ....... ile müvekkilim ....... Asliye Hukuk Mahkemesinin ....... tarih ve ....... karar sayılı kararı ile boşanmışlardır. Boşanma kararı taraflara tebliğ edilmiş ve temyiz edilmediğinden kesinleşmiştir.

3-Davalı müvekkilimiz ile evli ve boşanma davası sürerken müvekkilimiz ile müşterek arkadaşlarına hamile olduğundan söz etmiştir. Müvekkilimiz ile boşanmanın gerginliği söz konusu olduğundan müvekkilimize bu konudan söz etmemiştir.

4-Boşanma anlaşmalı olduğundan çok kısa bir zamanda gerçekleşmiş ve kesinleştirilmiştir. Müvekkilimiz eski eşinin hamile olduğunu sonradan öğrenmiştir. Şu anda da davalının evlenmek üzere olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.

5-Davalının bu durumda evlenmesi doğacak çocuğun nesebinin karışmasına neden olabilecektir. Müvekkilimizden bir çocuğa hamile olan davalının iddet müddeti süresince evlenmesinin men'ine karar verilmesini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER : MK.m.93 ve devamı.,103,104.

KANITLAR : Nüfus kayıtları,boşanma dosyası.

İSTEM SONUCU :

Açıklanan nedenler ile davalılar arasındaki evlenmenin menine , davalılardan müvekkilimizin eski eşinin hamile olmasının da göz önüne alınarak yargılama sonuna kadar evlenme akdinin önlenmesi bakımından ihtiyati tedbir kararı verilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

*********** bir örnek daha *********

Evlenmenin menn'ine ilişkin dava dilekçe örneği

...................
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
İhtiyati tedbir istemlidir

DAVACI :

DAVALILAR
1)
2)

DAVA KONUSU : Davalıların evlenmelerinden menn'ine ilişkin davadır.

OLAYLAR

1) Davalılardan eşim ...... benimle .... yılından beri evlidir. Evi terketmiş ve diğer davalı ile yaşamaya başlamıştır.

2) Evliliğimizin Nüfus kayıtlarına işlenmediğini farkeden eşim yeniden evlenmek üzeredir....

HUKUKİ SEBEBLER
:
MK m.93 vd, 103, 104

DELİLLER : Nüfus kayıtları, boşanma dosyası.

İSTEM SONUCU :

Davamın kabulü ile davalılar arasındaki evlenmenin mennine karar verilmesini; yargılama sırasında evlenme akdinin önlenilmesini teminen ihtiyati tedbirle evlenmenin durdurulmasına karar verilmesini, evlenme akdi gerçekleştiği takdirde evliliğin iptaline karar verilmesini arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Derleme @erolkaranet - 08.01.2023
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.