@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Eş-Şafii - Allahu Tealanın En Güzel İsimlerinden
Eş-Şafii c.c - الشافعي - “Şanı ve azameti yüce olan”

Hastalara şifa veren, Şifayı yaratan, şefaat eden, şifalandıran, şifanın tek kaynağı olan

Hastalara şifa veren, yarattığı mahlukatının maddî ve manevî, her türlü hastalığına şifa veren, her türlü derde devâ veren, tüm yarattıklarından hasta ve dertli olanlarına şifa veren, hem maddi ve manevi hastalıklara şifa veren ALLAH (celle celaluhu)
  • Hastalandığımda da bana şifa veren, O’dur.”Şuara Suresi 80. Ayet
  • "Kuran iman edenler için hidayet rehberi ve şifadır." Fussilet 41/44
  • Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerde olana şifa, iman edenlere hidayet rehberi ve rahmet gelmiştir.” Yunus suresi 57
Bu ismi şerif ,her ne kadar bilinen 99 ismi şerifin  arasında geçmiyorsa da Rabbimizin Kur’an-ı Kerim’de ve Peygamber Efendimizin (sav) dua hadislerinde bildirilen esmalardandır. Allah'ın isimleri 99 ile sınırlı değildir, 

Hastalığı veren Allah olduğu için, bu hastalığın geçmesi de ancak Allah’ın dilemesi ile olur. Allah dilediği takdirde Şafi sıfatı ile verdiği hastalığı ortadan kaldırır. Nitekim Allah dilemedikçe tüm dünyanın doktorları, en gelişmiş teknolojik aygıtlar, keşfedilen en son ilaçlar biraraya gelse, yine de o kişinin hastalığının iyileşmesi imkansızdır. Kullanılan ilaçların hepsi, hastalığın iyileşmesi için birer vesiledir. Eğer Allah dilerse uygulanan tedaviyi vesile kılarak kişinin iyileşmesine izin verir. Ne var ki Allah dilemedikçe çok basit gibi görünen bir hastalık dahi kişinin ölümüne sebebiyet verebilir.
Bu durumda insanın yapması gereken, kendi aczinin yanında Rabbimizin sonsuz gücünü görebilmek ve sıkıntı içinde olduğu her an O’ndan yardım dilemektir. Hz. Eyyüb’ün (as) şeytan tarafından kendisine dokundurulan sıkıntı karşısında gösterdiği güzel ahlak, sabır ve tevekkül tüm müminlere örnek olmuştur. Allah onun duasına icabet etmiş ve onu bu sıkıntıdan kurtarmıştır. Hz. Eyüp (as) ise sabretmenin ve yalnızca Allah’a yönelip dönmenin büyük ecrini almıştır.
Hastalıkların şifası için okunabilecek en etkili Esmaül hüsna zikri olan Ya Şafi, maddi-manevi sıkıntı gidermede ve hastalıkları iyileştirmek için okunması tavsiye edilen tesbihatlardandır. 
Ya Şafi ismi, Allah (c.c)'un kullarına bahşetmiş olduğu maddi ve manevi şifalar için hastalarına deva lütfettiğini bildiren en önemli isimlerden biridir. Ferahlık veren, gerek maddi gerek manevi sıkıntıları gideren, hastalıkları iyileştiren Şafi esması gündelik yaşantımız içerisinde hem Allah'ı zikretmek hem de şifa bulmak için sıklıkla tekrarlamamız gereken Esmaül Hüsna'dandır. Ölümden başka her şeyin bir çaresinin olduğunu buyuran dinimizde bazı Esma zikirlerinin bazı rahatsızlıklara, hastalıklara ya da dertlere karşılık mucizevi etkiler gösterdiği bilinmektedir. Allah (c.c)'un kuluna takdir ettiği imtihanlar karşısında isyan etmemeli ve yardımı yalnızca O'ndan beklemeliyiz.

Hastalıkların şifa bulması için okunabilecek Ya Şafi tesbihi duaları ve fazileti...

Her hangi bir hastalığın olduğu yere sağ el konulup Efendimizin yaptığı şu duayı okumalıyız
  •  “Allahümme ezhibi’l-be’se, rabbennasi eşfi ve enet’ş-şafi la şifae illa şifaüke, şifaen la yuğadirü sekama
Anlamı: Allah’ım, ey insanların Rabbi bu hastanın ızdırabını dindir, onu şifaya kavuştur. Senden başka şifa verici yokdur, öyle bir şifa verki, bir daha hastalık çekmesin.

Peygamber Efendimiz aleyhisselam hastalara şu ifadelerle dua ediyordu:
  • “Allahümme rabbe’n-nas! Müzhibe’l-be’si işfi ente’ş-şâfi lâ şâfiye illa ente şifâen la yuğâdiru sekamen”
Anlamı: “Ey insanların Rabbi olan Allah’ım! Bu ızdırabı gider. Şifayı veren ‘Sen’sin, ‘Sen’den başka kimse şifa veremez. ‘Sen’ hiç hastalık bırakmayacak bir şifa ver.

 Ya Şafi Kaç Defa Okunmalıdır?

“Ya Şafi” her türlü maddi ve manevi rahatsızlıklardan, hastalıklardan kurtulmak için ihlaslı bir kalp ile ebced değeri olan 391 kere zikredilir.

Hastalıkların şifası için şu dua tavsiye edilmektedir:

Her kim (hasta olduğunda veya) bir hastanın yanında 7 kere Fâtiha Sûresi'ni okuduktan sonra bu ism-i şerîfi 422 kere zikreder, ardından da:
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.
Allâhümmeşfi enteşşâfî lâ şifâe illâ şifâuk. Allâhümme şifâen lâ yuğâdiru seqamen ve lâ elemâ.
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.
''Ey Allâh! Şifa ver, (çünkü) şifa veren ancak Sensin. Senin şifandan başka hiçbir şifa yoktur. Ey Allâh! Öyle bir şifa ver ki hiçbir hastalık ve acı bırakmasın.'' duasını okursa, Allâh-u Te'âlâ'nın izniyle o hasta şifa bulur. 

Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etûbu ileyh,
Ardından 7 defa her birinin başında Euzü besmele çekilerek Fatiha okunabilir.
(Şifa niyetine) 422 kere gözler kapalı huşulu bir şekilde YA ŞAFİİ tesbihi çekilir.
 Allâhümmeşfi enteşşâfî lâ şifâe illâ şifâük. Allâhümme şifâen lâ yuğâdiru seqamen ve lâ elemâ. duası okunur.

Derleme @erolkaranet - 05.01.2023

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.