@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

En-Nur - Allahu Tealanın En Güzel İsimlerindenEl-Nur - النور - celle celalahu - “Şanı ve azameti yüce olan”

Gönüllere nur ve iman veren.
Yol gösteren. Hidayete erdiren. Bilinmeyenleri öğreten.
Sonsuz nur ve hikmet sahibi olan.
En Nur, doğru yolu gösteren, ışıklandıran ve insana bilmediğini gösteren anlamına gelir.
Nûr; nurlandıran, ışık veren, nur kaynağı; âlemleri nurlandıran; istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran demektir.
En Nur; göklerin ve yerin nurudur.
En Nur; insanları karanlıktan nura çıkarandır.
En Nur; bütün karanlıkları giderecek nurlu bir dini indirendir.
En Nur; insanlara kitabı indiren ve peygamberi gönderendir.
En Nur; dünyada nur ile birlikte yaşayanları kıyamet günü asıl nura kavuşturacaktır

Sözlüklerde bir çok anlama gelen Nur kelimesi Allah’a nisbet edildiğinde “nur kaynağı” “nurlandıran, her şeyi aydınlatan” diye açıklanır
Kur’ân-ı Kerîm’in yirmi dördüncü sûresi Nûr ismiyle anılmaktadır. Bunun sebebi 35. âyetinin, “Allah göklerin ve yerin nurudur” diye başlaması ve âyette nur kelimesinin iki defa daha zât-ı ilâhiyyeye nisbet edilmesidir. 
“Yeryüzü rabbinin nuruyla aydınlanır” Zümer 39/69
Hz. Peygamber’in teheccüd namazlarında okuduğu duanın başlangıç bölümünde, “Allahım! Hamd sana mahsustur, sen göklerin ve yerin rabbi, yöneticisi ve nurusun” anlamına gelen ifadeler yer almaktadır 
En- Nur ismi, kullarını doğru yola ileten, hidayete erdiren, kalplere nur ve iman veren demektir. Allah'ın doğru yola ilettiği kullar, büyük günahlardan uzak durur, küçük günahları için sık sık tövbe eder. Merak eden okurlar için En- Nur esmasının anlamını Ya Nur zikrinin faziletleri ile birlikte derledik.
Nur kelimesi mecazen saflık ve temizlik anlamında da kullanılır. Örneğin melekler nurani varlıklardır. Hiç günah işlemezler ve sürekli Allah'ı tespih ederler.Kur'an'daki ayetlerde NUR

“Allah göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun misali, içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir billur içindedir. O billur da inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da batıya da nispet edilemeyen mübarek bir ağaçtan, yani o ağaçtan çıkan yağdan tutuşturulur. Neredeyse kendisine ateş değmese bile ışık verir. Bu ıŞık, nur üstüne nurdur. Allah insanlara işte böyle misaller verir. Allah her şeyi iyi bilendir.” (Nur 35)
“Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin dostu ise tağuttur. Onları aydınlıktan karanlığa çıkarır…” (Bakara 257)
“Allah kimin gönlünü İslam’a açmışsa o, Rabbinden bir nur üzere olmaz mı? Kalpleri Allah’ı anmak hususunda katılaşmış olanlara yazıklar olsun! İşte bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler.” (Zümer 22)
“Elif lam ra. Bu kitap Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani her şeye galip ve övgüye layık olan Allah’ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.” (İbrahim 1) 340
“Onun için Allah’a, peygamberine ve indirdiğimiz nura iman edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Teğabün 8)
“Ey insanlar! şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik.” (Nisa 174)
“Allah’ın nurunu ağızlarıyla üfleyip söndürmek istiyorlar. Hâlbuki kâfirler hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlamaktan asla vazgeçmez.” (Tevbe 32)
 “Mü’min erkeklerle mü’min kadınları önlerinden ve sağlarından nurları ile koşarken gördüğün günde, onlara: “Bugün müjdeniz, altından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacağınız cennetlerdir.” denilir. İşte en büyük kurtuluş budur. Münafık erkekler ve münafık kadınlar mü’minlere: “Bizi bekleyin de nurunuzdan bir parça ışık alalım.” diyeceği günde kendilerine: “Arkanıza dönün de bir ışık arayın.” denilir. Nihayet onların arasına, içinde rahmet dışında da azap olan bir sur çekilir.” (Hadid 12-13)

En Nur Esmasının Fazileti ve Faydaları:
 • Bu ismin zikrine devam ederek her gün(256) defa okumaya devam eden kimseler, anlamsız  üzüntü ve kuruntulardan, boş sıkıntı ve kederlerden kurtulurlar, mutlu ve huzurlu olurlar.
 • Sürekli okuyanlar yüzlerindeki pozitif enerjinin hasıl ettiği huzurla halk arasında çok sevilen, sayılan ve aranan birer kişi haline gelirler.
 • Herkes tarafından sevilip sayılmak ve anlamsız gam ve kederden kurtulmak için bu ismin zikrine devam etmek yeterlidir. 
 • Her gün (256) defa zikreden kimsenin basireti yani gözü ve gönlü nurlu olur. içi dışı aydınlanır.
 • Nedeni bilinmeyen bir hastalığa sahip olan kimse yemek esnasında her lokmayı yerken “Ya Nur” diye Allah’ın bu ismini zikrederse, eceli gelmemişse şifaya kavuşur.
 • Her gün 256 defa “Ya Nur” ism-i şerifini zikreden kimsenin basireti açılır, gönlü nurlu olur, içi ve dışı aydınlanır.
 • 5 vakit namazdan sonra 256 kere “Ya Nur” ism-i şerifini okuduktan sonra Nûr suresinin 35. ayetini okuyan kimsenin zihni açılır, hafızası kuvvetlenir.
 • Nur suresinin 35. ayetini 7 defa okuduktan sonra 100 kere “Ya Nur” ism-i şerifini okuyan kimsenin gönlü ilahi nurla dolar.
 • Her gün 256 kez “Ya Nur” ism-i şerifini okumaya devam eden kimse, anlamsız üzüntü ve sıkıntılardan ve kederlerden kurtulur, mutlu ve huzurlu olur.
 • Hasta olan kişi her gün şifa ayetleri ve 256 kere “Ya Nûr celle celâlühû” ism-i şerifi okunursa o hasta Allah’ın izniyle şifa bulup iyileşir.
 • “Ya Nur” ism-i şerifini sürekli zikreden kimse çok kısa zamanda müşküllerini rüyasında görüp halletmeye başlar. Olacak hadiseleri apaçık görür.
 • Hergün 256 kez “Ya Nur” ism-i şerifini zikreden kimsenin kalbini iman nuru ve hikmet kaplar. Kalbi ve bedenleri nurlanır. Doğru yolu bulur.
 • “Ya Nur” ism-i şerifini herkes tarafından sevilip sayılmak ve anlamsız gem ve kederden kurtulmak için zikrine devam etmek gereklidir.
 • “Ya Nur” esmasını her gün 5 vakit namazdan sonra 256 kez, arkasından da 16 kez Nûr Suresi’nin 35. ayetini okuyan kimsede kısa zamanda inkişaf başlar. Her şeyin hakikatini bütün ayrıntılarıyla görmeye başlar. Cinler alemini apaçık görür.
Ve bir Dua
Ey yerlerin ve göklerin Nûru olan Allah’ım!
Ey sonsuz Nûr’un kaynağı,
Ey bütün Nûrların Nûru olan Allah’ım!
Sen Nûrsun!
Gönlümüzü nûrlandır bizim !
Gözümüzü nûrlandır bizim!
Ruhumuzu nûrlandır bizim!
Sen ki Nûrsun Allah’ım;
İman nûruyla nûrlandır kalplerimizi bizim!
İlmin Nûruyla nûrlandır bizi!
Ve bize indirdiğin ilimle amel etmemizi nasip et hepimize!
Allah'ım! Bütün hamd ve övgüler Sana'dır. Sen göklerin, yerin ve içindekilerin nurusun.
Allah'ım! Kabrimde ve kemiklerimde bana bir nur ver. 
Nurumu artır. Nurumu artır. Nurumu artır. 
Bana nur üstüne nur ihsan et. 
Allah'ın adıyla.
Salât ve selam Allah Resulünün üzerine olsun. 
Allah'ım bana rahmetinin kapılarını aç.
Amin Amin Amin..

Derlemedir @erolkaranet - 25.01.2023

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.