@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

El-Vekil - Allahu Tealanın En Güzel İsimlerindenEl-Vekil - الوكيل   - celle celalahu - “Şanı ve azameti yüce olan”

Kendisine güvenen kullarının işlerini en iyi şekilde yoluna koyan, kulların rızkına kefil olan.
“Yaratıkların bütün işlerine kefil olan.”
“İşlerini kendisine bırakanların, isteklerini en iyi şekilde yerine getiren.”
“Kendisine tevekkül edilen"

Hasbunallahu ve ni’mel vekil nimel Mevla ve ni’me’n nasîr
“Allah bize yeter, O ne güzel vekildir. O ne güzel vekil, ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.”

Allah Teâlâ, her bakımdan insanın güvenip dayanacağı varlıktır. En güzel vekildir, en büyük vekildir. Yarattığı bütün varlıkların işlerini idare edendir. Allah Teâlâ, elinden geleni yaptıktan sonra işini Allah’a havale edeni, mükâfatlandırır.

Vekil, dünyevi anlamda “bir işin görülmesini başkasına havale etmek” “işin havale edildiği kimse” demekse de dini anlamda “bütün yaratıkların işlerinin görülmesinde güvenilip dayanılan, bu konuda tam yeterli olan varlık” mânasına gelir. 

Mutlak ve hakiki vekil, Kullarının işlerini gören, düzelten. İşlerini usulüyle kendisine bırakanların işlerini düzeltip, onların yapabileceğinden daha iyi yapıp, temin eden, vekil tutanların işini en mükemmel biçimde sonuçlandıran. Kendine güvenen kulların işini en iyi yoluna koyan. Kendisine tevekkül edenlere yardım eden demektir.

Kur'an-ı Kerimde 14 ayette zikredilen Vekîl, O’nun güvenilecek en güzel varlık olduğu, kendisine güvenen kimseyi koruduğu ve her şeyi gördüğü anlamındadır. Ayrıca 10 ayette Resûlullah’a nisbet edilerek onun insanlara karşı zor kullanacak ya da insanların kötü davranışlarına kefil olacak bir karakterde yaratılmadığı şeklinde ifade edilmektedir. Kırk civarındaki âyette ise “tevekkül” kelimesi geçmekte, “Kendisi için ölümün söz konusu edilemeyeceği ebedî hayat sahibine güvenip dayan” âyetinde (el-Furkān 25/58) görüldüğü gibi Allah’a tevekkül emredilmekte, peygamberlerle müminlerin tevekkül, dua ve niyazları dile getirilmektedir 
Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, “Rabbin sana vekîl olarak yeter” meâlindeki âyetin (el-İsrâ 17/65) tefsirinde vekîle “şeytanın özendirmelerinden seni koruyan, hilelerine karşı sana destek veren, sığınacak bir yer bulmanı sağlayan” veya “bütün işlerinde güvenebileceğin gerçek dost” anlamı vermiştir (Teʾvîlâtü’l-Ḳurʾân, VIII, 320). 

Kur’an-ı Kerim’de Geçen El Vekil İsm-i şerifi ayetlerinden bazıları
 • Nisa suresi 81. ayet : Ve “kabul (baş üstüne)” derler. Sonra senin yanından ayrıldıkları zaman onlardan bir grup, senin söylediğinden başka birşeyi geceleyin gizlice kurarlar ve Allah, onların gece neler kurduklarını yazıyor. Artık sen onlardan yüz çevir ve Allah’a tevekkül et (güven) ve Allah, vekil olarak kâfidir.
 • Ali İmran suresi 159. ayet: O zaman, Allah’tan bir rahmet sebebiyle onlara yumuşak davrandın. Ve eğer sen, kaba, katı yürekli olsaydın, mutlaka senin etrafından dağılırlardı. Artık onları affet ve onlar için mağfiret dile ve işler konusunda onlarla muşavere et (danış). Azmettiğin zaman, artık Allah’a tevekkül et. Muhakkak ki Allah, tevekkül edenleri (Allah’a güvenenleri) sever.
 • Al-i İmran Suresi 173. ayet 'Onlar, kendilerine insanlar: "Size karşı insanlar topla(n)dılar, artık onlardan korkun" dedikleri halde imanları artanlar ve: "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" diyenlerdir.
 • İsra suresi 2. ayet: Ve Musa (A.S)’a kitap verdik. Ve O’nu, “Benden (Allah’tan) başkasını vekil edinmeyin (tevekkül etmeyin).” diye İsrailoğullarına hidayetçi kıldık.
 • Nisa suresi 132. ayet : Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar (herşey) Allah’ındır. Ve Allah, vekil olarak yeter.
 • Ahzâb Suresi 3. Ayet Allah’a güven; güvenip dayanmak için Allah yeter.
 • Müzzemmil suresi 9. ayet : O (Allah), doğunun ve batının Rabbidir. O’ndan başka İlâh yoktur. Öyleyse O’nu vekil edin.
 • İsra suresi 54. ayet :  Rabbiniz, sizi iyi bilir. Dilerse size rahmet eder (Rahîm esması ile tecelli eder) veya dilerse size azap eder. Ve seni, onlara vekil olarak göndermedik.
 • İsra suresi 65. ayet : Muhakkak ki Benim kullarımın üzerinde, senin bir sultanlığın (yaptırım gücün) yoktur. Ve senin Rabbin, vekil olarak kâfidir (yeter).
 • İsra suresi 86. ayet: Ve eğer Biz dileseydik, sana vahyettiklerimizi mutlaka giderirdik (silip yok ederdik). Sonra onu (yok etmememiz için) Bize karşı sana (seni müdafaa edecek) bir vekil bulamazsın.
 • Tevbe suresi 129. ayet: Bundan sonra eğer onlar dönerlerse, o zaman onlara şöyle de: “Bana, Allah yeter (kâfidir), O’ndan başka ilâh yoktur. Ben, Allah’a tevekkül ettim (güvendim). Ve O, azîm arşın Rabbidir.”

El vekil Esmasının Faziletleri

 • Allah’u Teâlâ’dan her türlü yardımı görmek istiyorsanız bu ismi şerifi günlük ‘Ya Vekîl’ diye 66 defa zikredip okuyun
 • Düşmanı mağlup etmek için bu esma-ı şerifi zikir saatleri olan zaman dilimlerinde ‘Ya Vekîl’ diye 66 defa okuyun.
 • Her gün El Vekil esmasını (76) defa okuyan kimse, yangından ve suda boğulmaktan kurtulur. zarar görmez. Yine  zelzele, şiddeti rüzgar ve fırtınadan korunur.
 • Başlanılan bir işi başarıyla sonuna kadar götürmek için El-Vekil ism-i şerifi devamlı okunur.
 • Peygamber S.A.V Efendimiz buyurdular ki; Sabah ve akşamları yedişer defa:” Hasbiyallahû lâ ilâhe illâhu Aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü’l Arşi’l-Azîm. (Allah’u Teâla bana yeter. O’ndan başka bir ilah yoktur. Ben O’na güvendim. Çünkü O büyük Arş’ın da Rabbi’dir.) Diyen kul her murâdına nâil olur.”
 • Bir kul bu duayı sabah ve akşamları 7 şer defa okuduğunda Allah’u Teâla ona dünya ve ahiret ilgili bütün işlerinde ona yeter.
 • Bu ismi şerifi günlük ‘Ya Vekîl’ diye 66 defa devamlı zikreden kulları Cenab-ı Hakk hiç beklenmedik yerlerden rızıklandırır.
 • ‘Hasbunallahu ve nimel vekil ve nimel Mevla ve nimen nasir.’ ‘Allah bize yeter. O ne güzel Vekil’dir. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.’ Bu duayı günlük 70 defa zikredip okursa her türlü sıkıntı, dert, elem, keder, iç sıkıntısı, kalp daraltısı, darda zorda kaldığında, hastalıklarda Allahın izniyleşifa bulması kolaylaşır
 • Sudan (boğulmaktan), ateşten (yangından) veya herhangi bir şeyden korkan (doğal afetten) bir kimse, bu ism-i-şerifi çok okursa, “Hak Teâlâ”nın yardımını görür. Zarar görmez, korunur.
 • ‘Ya Vekîl’ diye 66 defa her sabah gün doğarken zikreden kulların Allah’u Teâla maddi manevi gıda ikram ettiği gibi, bu kimseyi zengin kılarak, hiç ummadığı bir yerden rızıklandırır.
 • ‘Ya Vekîl Celle Celalühü’ diye günlük 66 defa devamlı olarak zikrederek okuyan kimselerin kalbine sükunet indiği gibi üzüntülerinden kurtularak da huzura refaha kavuşur.
 • ‘El-Vekîl – Ya Vekîl’ 66 defa kendine okumayı alışkanlık edinen kullar her türlü bela ve musibetten korunup, rüzgar gök gürültüsü gibi korkularından güven olurlar.
Derleme @erolkaranet - 23.01.2023

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.