@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

El-Vali - Allahu Tealanın En Güzel İsimlerinden
El-Vali - الوالي  - celle celalahu - “Şanı ve azameti yüce olan”

Kainatı idare eden
Koruyup gözeten, yardım eden, kainatı ve bütün işleri, hadisatı tek başına tedbir ve idare eden, yöneten.
Bütün kainatı tek başına yöneten, her şeyi, mülkünü ve her an olup biten hadiseleri tek başına tedbir ve idare eden demektir.
Vali kelime anlamı olarak, yönetici, idare eden, yöneten, idare ve tedbirde yetkili merci anlamlarına gelir.
Bütün mahlukatı koruyup gözeten, tüm eşyanın yegane maliki olan, bütün mahlukat âlemini tedbir ve idare eden, O’ndan habersiz hiçbir şey cereyan etmeyen, iyiye mükafatını ve zalime cezasını eksiksiz veren anlamına gelir.
El-Vali olan Allah-u Teala tüm mahlukatının işlerini yoluna koyandır.
Allah-u Teala bu muazzam kâinatı ve bütün hâdisatı tek başına idare ve tedbir eden, tüm mahlukatta tasarruf sahibi olan El Vali olan Allah’tır.
Allah Teala’nın idaresi, koruyup gözetmesi, velâyet ve tedbiri mutlak ve hakikîdir. Her hadise, her varlık O’nun emri ve idaresi altındadır. Her şeyi bilen, ihtiyaçlara göre muamele eden, iyiye mükafatı, kötüye ise mücazatı veren O’dur. O’ndan habersiz mülkünde hiçbir şey cereyan etmez.
Sebepler ise bu dünyada O’nun icraat ve idaresindeki izzet ve haşmetini gösteren birer perdedir. Allah Teala’nın kudretine hiçbir şey ağır gelmez. Tüm kâinatı tek başına idare eder. Bunun için yardımcılara ihtiyacı yoktur.

El Vâlî ism-i şerifi geçen Kuran Ayetleri

“O’nun emri, bir şeyi dileyince ona sadece “Ol!” demektir. O da hemen oluverir. O halde her şeyin mülkü ve tasarrufu (hükümranlığı) elinde bulunan Allah’ın şanı ne yücedir. Siz de yalnız O’na döndürüleceksiniz.” (Yasin, 82, 83. Ayet Meali)
“Kişinin önünde ve arkasında Allah’ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır. Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Allah herhangi bir toplumun başına bir kötülük gelmesini diledi mi, artık onun geri çevrilmesi mümkün değildir. Onların Allah’tan başka yardımcıları da bulunmaz.” (Rad, 11. Ayet Meali)
“Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Amir memurlarının çobanıdır. Erkek ailesinin çobanıdır. Kadın da evinin ve çocuğunun çobanıdır. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve hepiniz idare ettiklerinizden sorumlusunuz.”  (Buhari Cum`a 11 ; Müslim imare 20)

El Vâli Esması Fazileti, Faydaları ve Sırları

El-Vali ismini, saatinde ve verilen miktarda zikrine devam eden kimsenin bütün düşmanları dost olurlar.
Çünkü bu ismin zikri, kalbi etkilemede en güçlü ve en te­sirli isimlerden biridir. Bu nedenle kimin üzerine niyet edi­lip okunursa, kalbi çabucak etkilenir, yumuşar ve istenilen yöne doğru kayar. Okuyan kimsenin rakibi kalmaz.
Her gün vaktinde 47 defa zikreden kimse, her türlü afetten kurtulur. Yıldırım çarpmasından korunmak için bu ism-i şerif okunmalıdır.
Cuma günü (1000) defa okuyan her işinde başarılı olur, kolayca maksadına ulaşır.
Bu ismi şerifi bir kap içine yazıp üzerine (47) defa da okuduktan sonra temiz su ile silip tarlasına veya evine serpiştirse, her türlü afetten emin olur, korunur.
Ya Vali ism-i şerifinin zikrine devam eden kimse hususan devlet memuriyetinde olursa toplum nazarında sevilen, sayılan ve herkesin itaat ettiği kimse olur. Herkese karşı heybetli görünür.
Ya Vali ism-i şerifini zikir saati ve gününde zikrine devam eden kimsenin bütün düşmanları Allah’ın izni ile dost olur. 
El Vâli ism-i şerifi kalpleri etkilemede en güçlü ve tesirli esmalardandır. Kimin üzerine niyet edilip okunursa kalbi etkilenir ve yumuşar.
5 vakit namazdan sonra 47 defa “Ya Vâlî” celle celâlühû esmasının zikrine devam eden kimse idareci ise başarılı olur ve herkes tarafından sevilir. Yönetimi altındaki kimseler ona itaat eder, emirlerine riayet ederler.
Her gün 2209 defa “Ya Vâlî” celle celâlühû esmasının okuyan kimse Allah’ın inayeti ile geçim sıkıntısı çekmez, tasarruf kuvveti kazanır.
Sabah namazından sonra 47 kere “Yâ Vâlî” ism-i şerifini okuyan kimse bulunduğu makamdan daha yüksek bir makama yükselir.
El-Vâli Esması Allahu Teala’nın veli kullarının zikridir. Kim bu ism-i şerifi gece ve gündüz 10.000 defa okumaya devam ederse, Allah’ın izni ile evliyalarla görüşebilir ve onlar ile görüşme liyakatini elde eder.
Bu ismi şerifi okumayı adet edinenler emri altında bulunan kimseleri terbiye etmekte tesirli olurlar. İnsanlar tarafından da saygı görürler.

Dua 
Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalp eyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle katında şefaatçi kıl.

Derleme @erolkareanet - 21.01.2023

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.