@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

El Metin - Allahu Tealanın En Güzel İsimlerinden
El - METİN c.c - المتين - “Şanı ve azameti yüce olan”

Pek sağlam, Her durumda metanetini koruyan, Metanetini hiçbir durumda bozmayan
El-Metîn esması bizlere; “ey insan! Sen zayıfsın, acizsin, güçlü olan el-Metîn olan Allah’tır” mesajını verir. 
"Onları bir süre kendi hallerine bıraksam bile, unutmayın ki onların entrikalarını başlarına geçiren düzenim (Metindir) pek sağlamdır.” (A’râf 7:183)
Sözlükte “sağlam, kuvvetli, sert ve dayanıklı olmak” mânasındaki metânet kökünden türemiş bir sıfat olup “çok güçlü ve sağlam” demektir. Allah’a nisbet edildiğinde “fiillerinden dolayı zâtına herhangi bir zorluk ve yorgunluk ârız olmayan, nihaî noktada kudretli” anlamına gelir (İbnü’l-Esîr, “mtn” md.; Zeccâc, s. 55).
Metîn sadece bir âyette zât-ı ilâhiyyeye izâfe edilmiştir (ez-Zâriyât 51/58)
Şüphe yok ki Allah, bütün rızıkları veren (er-Rezzak), güç ve kuvveti pek sağlam (el-Metîn) O’dur.” (Zâriyât 51:58)
Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî metîn ile velî (dost ve yardımcı) ismini birlikte düşünmüş ve ortak anlamlarını “Allah’ın müminlere yönelik lutfu, ihsan, dostluk, yardım ve başarıya ulaştırması” şeklinde belirlemiştir
Kuvvet ve tam bir kudrete sahip olan, Allah-u Teala’nın kuvvet ve kudreti tükenmez, gevşemez ve hiçbir hudut, sınır içine sığmaz. Yarattığı mahlukatta her şeyi bir tek kadar kolay ve zorlanmadan yaratabilen, Acizliği, zafiyeti ve gevşekliği olmayan , hiçbir şey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen anlamlarına gelmektedir.
Allah (cc), yaratılan tüm varlıkların üstünde olandır ve sonsuz güç sahibidir. Bu bağlamda El-Metin esmasıyla O’nun; kudretinin sonsuz olduğu, güçlü, dayanıklı ve sağlam olduğu ifade edilmektedir. Allah’ın El-Metin adına göre kendisi yaptığı fiillerden dolayı zorluk çekmez ve asla yorulmaz. Bunlardan dolayı da gücünde ya da kuvvetinde herhangi bir eksilme olmaz.
Allah resulü (aleyhisselam) Taif’te taşlandı el-Metîn isminden aldığı büyük pay sayesinde ayakta kaldı. Hz. İsmail (aleyhisselam) bıçağın altına metanetle yattı. Hz. Musa (aleyhisselam) bu metanetle zalim Firavunun önüne çıktı. Hz.Eyyup (aleyhisselam) hastalığına el-Metîn olan Allah’ın (celle celalahu) metanet tecellisi ile direnebildi. Hz. Meryem (Allah c.c onsan razı olsun) bu metanetle Hz. İsa’yı (aleyhisselam)  büyüttü.
El-Metîn isminin tecellisi herkeste aynı olmaz. Deprem ve doğal afetlerle evi yıkılmış iki aileyi düşünelim. Her iki ailenin de zayiatları aynıdır. Fakat deprem birini yıkmıştır diğeri dimdik ayaktadır. Yıkılan maddi evi kişinin sabrını, direncini, gayretini, iyiliğini, insanlığını hatta imanını azaltmışken diğerinin artırmıştır. Peki, nedir fark? Fark el-Metîn isminin tecellisi olan metanettir. Biri el-Metîn isminin tecellisine mazhar olmuş, öbürü el-Metîn isminin tecellisinden gram almamış. Onun için bela başınıza gelen değil sizin onu okuyuşunuzdur.

"Rabbimiz! Bu fani dünya hayatındaki geçici zorluklara karşı bizlere metanet ver…Din Gününde de Rabb’im, Senin huzurunda duracak güç ver bize Metîn Adınla! Anadan evlada fayda gelmeyen O Gün’de Sen! Yalnız Sen Sahip çık bize! Huzurunda bizi; Ne olur Rabb’im, Boynu bükük Bırakma!"

El Metin isminin Özellikleri, Fazileti ve Faydaları:
  • Tembellikten, maddi ve manevi zayıflıktan kurtulmak için “Ya Metin Celle Celalühü”  diyerek 500 kere okuyan kimse bedenen ve ruhen güçlü, kuvvetli olur.
  • “Ya Metin” ism-i şerifini okumayı vird edinen kimse için zorlu, çetin işler ona kolaylaşır. Her işinde zorlanmadan üstesinden gelebilir.
  • "Ya Metin” ism-i şerifini her gün okumayı vird edinen kimse düşmanına karşı üstünlük sağlar. Cenab-ı Allah’tan istediği her şeye  O’nun izni ve yardımıyla kavuşur.
  • Sütü olmayan veya az olan çocuklu anne yiyeceği ve içeceği şeylere “Ya Metin Celle Celalühü” ismini okuyup yese veya içse sütü artar, bol olur.
  • “Ya Metin” ism-i şerifini günde 500 kere okuyanın, ibadette kalbi huzur bulur, evham ve vesveselerden kurtulur
  • Bir bardak suya 616 kere “Ya Kaviyy, Ya Metîn celle celâlühû” ism-i şerifleri okunduktan sonra hasta olan kimseye içirilirse Allahu Teala’nın izniyle kısa zamanda şifa bularak iyileşir.
  • Günaha dalmış veya kötü işlerle uğraşan kişinin, o huylarından vazgeçmesi için; “Ya Kaviyy Ya Metin” isimleri 10’ar defa birlikte okunarak, Allahu Teala’dan o kişinin hidayete ermesi için dua edilir. Allahu Teala’nın izniyle bu ism-i şerifler hürmetine o kişi kötü huy ve davranışlarından kurtulur.
  • Tembel kimseler “Ya Metin” demeye devam ederse bundan kurtulur.
Derleme -@erolkaranet - 03.01.2023

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.