@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

El-Hakim - Allahu Tealanın En Güzel İsimlerindenEl Hakim - الحكيم - - celle celalahu - Şanı ve azameti yüce olan

El-Hakîm - Her işi hikmetli
Hep hikmetle hükmeden
Her hükmünde tam isabet kaydeden
Her şeyi yerli yerince yaratıp işini kusursuz yapan
El- Hakîm; Bir şeyi ıslah etmek için men etmek, herhangi bir yanlışı önlemek, dengeli davranmak, isabetli karar vermek manalarına gelir,
Allah’ın El-Hakîm olması; insanları kontrol altına alıp, onları zararlı şeylerden sakındırmasıdır. Hakîm olan Allah kullarını Hakîm olan kitabıyla kontrol altına alıp, onları zararlı şeylerden sakındırır. Kişi hikmetli olmak istiyorsa, hakim olan Allah’ın hikmetle dolu kitabına teslim olması gerekir. Hakîm olan ve hikmetle dolu olan kitaba teslim olan da elbette hikmetli bir insan olmuş olur. Hikmeti elde eden insan, hayatın akışını kontrol altına alır, Hikmetten yosun olan ise; hayatın kontrolü altına girer. Hikmet Allahın nurudur. Allah dilediği kimseye bu nurunu verir. Kime de nurunu verirse ona bol hayırlar vermiştir. 

Bu kelimenin türevleri şunlardır;
El- Hakîm olan Allah hiç şüphesiz onun Hakîm oluşu şu manalar gelir;
Hakîm; yöneten ve düzeltendir.
Hakîm; her işi bilerek muhkem, sağlam ve eksiksiz yapandır.
Hakîm; insanlar arasındaki ihtilaflı konuları aydınlatandır.
Hakîm; hükmünde yanılmayan, hata ve zulüm yapmayandır.
Hakîm; insanları zararlı şeylerden sakındırmak için hüküm koyandır.
Hakîm; Hükmün kaynağı, hükmünde uzman, verdiği hükümde tam isabet edendir.
Hüküm koyma yetkisi hiç şüphesiz El- Hakîm olan Allah’a aittir. Hâkimiyet kayıtsız şartsız Allah’ın ise elbette Hakîm olduğu şeyler üzerinde hüküm koyma yetkisi de Allahın’dır. Allah’a ait olan bu vasfı Allah’tan rol çalarak kendisine izafe eden tüm beşeri sistemler, düşünceler, ideolojiler batıldır.

Kur'an-ı Kerimden 
Hakîm ismi Kur’an da çok zikredilen isimlerden bir tanesidir. 39 kez nekira, 38 kez de marife olmak üzere toplam 77 kez Allah’a isim-sıfat olarak kullanılmıştır. 4 kez de Kur’an için kullanılmıştır. Kur’an da Allah’ın Hakîm ismi; Aziz, Alim, Habir, Aliyy, hamid, Tevvab isimleriyle beraber kullanılmaktadır.
Aziz ismi ile beraber geçtiği yerlerde Hakîm ismi hem izzete hem de Allah’ın mutlak gücüne atfen kullanılmıştır. İzzete atfen kullanıldığı yerler;
“Zira gökte de ilah olan yerde de ilah olan yalnızca O’dur; ve O Hakîmdir, Âlimdir.” (Zuhruf 43:84)
“Sana vahyedilene uy ve Allah hükmü verinceye kadar sabret: Zira O hükmedenlerin en hayırlısıdır.” (Yûnus 10:109)
“Bu kitabın indirilişi her işinde tek mükemmel olan, her hükmünde Hakîm olan Allah katındandır.” (Câsiye 45:2)
“Eğer hakikatin apaçık belgeleri geldikten sonra zillete düşecek olursanız, Allah’ın her işinde mükemmel olduğunu, her hükmünde Hakîm olduğunu unutmayın.” (Bakara 2: 209)
“Ve eğer dünyanın tüm ağaçları kalem olsa denizleri de mürekkep, buna yedi deniz daha eklense, Allah’ın kelimeleri yinede tükenmez: çünkü Allah’tır her işinde mükemmel olan her hükmünde tam isabet kaydeden (El-Hakîm).” (Lokman 31:27)
39.1 - Kitabın indirilmesi, aziz hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır.
2.209 - Ve eğer hakikatin bütün delilleri size geldikten sonra tökezlerseniz, bilin ki, Allah izzetin kaynağıdır ve hikmet sahibidir.
31.2 - İşte bunlar, o hikmet dolu kitabın ayetleridir. 31.3 - Güzel davrananlara yol gösterici ve rahmet olarak (indirilmiştir).
3.58 - Sana okuduğumuz bu kıssalar ve direktifler, ayetlerden ve hikmetli zikirdendirler.
Hakîm isminin aziz ismi ile gelip güce atfen kullanıldığı yer enfal suresi 63. Ayet;
وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (63)
8.63 - Ve onların kalplerini uzlaştırdı. Sen, yeryüzündekilerin tümünü harcasaydın bile, onların kalplerini uzlaştıramazdın. Ama Allah, aralarını bulup onları uzlaştırdı. Çünkü O, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
6.18- Eğer Allah sana bir zarar vermek isterse Kendisinden başka kimse onu gideremez ve eğer sana iyilikte bulunursa da unutma ki O, dilediğini yapmaya kadirdir. Zira yalnız O, yarattıkları üzerinde otorite sahibidir ve yalnız Odur gerçekten hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan.
66.1 - Ey Peygamber! Eşlerin(den herhangi biri)ni memnun etmek için, neden Allah'ın sana helal kıldığı bazı şeyleri (kendine) haram kılıyorsun? Allah çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır. 66.2 - Allah, (gerektiğinde) yeminlerinizi bozmanızı size meşru kılmıştır. Sizin yardımcınız Allah'tır. O, bilendir, hikmet sahibidir.
24.10- Ya Allah’ın size lütfü ve rahmeti olmasaydı ve Allah, tövbeleri çok kabul eden ve hikmet sahibi olmasaydı (ne yapardınız)?
41.41 - Gerçek şu ki, kendilerine gelen bu uyarıyı inkâr edenler (var ya, işte onlar hüsrana uğrayanlardır); çünkü o yüce bir ilahi kelamdır. 41.42 - Ne önünden ne ardından bâtıl Ona gelip (sokulamaz). O, yegâne hikmet sahibi, her türlü güzel övgüye lâyık olan (Allah)'dan indirilmedir.
42.51 - Allah bir beşerle (karşılıklı) konuşmaz. Ancak vahiyle (kulunun kalbine dilediği düşünceyi doğurarak), yahut perde arkasından konuşur yahut izniyle dilediğini vahyedecek bir elçi gönderir. O, yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir.

El-Hakim ile ilgili Allah-u Teala’nın diğer isimleri ve Sıfatları
 • Sâni-i Hakîm: Her şeyi hikmetle yaratan ve her şeyin sanatkarı olan Allah
 • Kur’ân-ı Hakîm: Her ayet ve suresinde sayısız hikmet ve faydalar bulunan Kuran
 • Hakîm-i Mutlak: Her şeyi hikmetle yapan, sınırsız hikmet sahibi olan Allah
 • Hakîm-i Zülkemal: Sonsuz mükemmellik sahibi olan ve her şeyi hikmetle yaratan Allah
 • Hakîm-i Rahîm: Her şeyi hikmetle yaratan ve çok şefkatli ve merhametli olan Allah
 • Rabb-i Hakîm: Her şeyi hikmetle yapıp her şeyi idare ve terbiye eden Allah
 • Hakîm-i Zülcelâl: Sonsuz yücelik ve heybet sahibi olan ve her şeyi hikmetle yapan Allah
 • Fâtır-ı Hakîm: Her şeyi hikmetle ve üstün sanatıyla yoktan yaratan Allah
 • Hâlık-ı Adl u Hakîm: Her şeyi adaletle ve hikmetle yaratan Allah
El-Hakim Zikrinin Fazileti ve Faydaları

El-Hakim esmasının zikrinde pek çok hükmet vardır. El-Hakim zikrinin fazilet ve faydalarını şu şekilde açıklamak ve saymak mümkündür:
 • El-Hakim zikrine her gün devam edilirse kişinin ilminde artış gözlenir.
 • El-Hakim ism-i şerifini her gün okumayı kendine adet edinen kimse üzüntü, sıkıntı ve darlıktan Allah’ın izni ile kurtulur.
 • El-Hakim zikrinin çokça zikrine devam edilmesi halinde kişinin kalbinde hikmet pınarları yolları açılır.
 • Her namaz sonrasında 78 kez "El Hakim Celle Celaluhü" zikri çekilirse kişinin öğrenme kabiliyetinde artış meydana gelir. İbadetleri ölçüsünde hikmet sahibi olur
 • İlminin artması ve ilimde ilerlemek için El-Hakim ism-i şerifi 78 defa her gün okunur.
 • El-Hakim ism-i şerifini zikir günü ve saatinde okuyan kimse ilim ve hikmet yönünden ilerler.
 • El Hakîm” ismi hasta üzerine okunursa Allah’ın izniyle hasta şifa bulur.
 • El Hakîm” ismi sevdiği biri için kavuşmak ve sevgisini kazanmak için her gün okunması tavsiye edilmiştir.
Derleme @erolkaranet - 20.01.2023

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.