@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

El-Gaffar - Allahu Tealanın En Güzel İsimlerinden El-Gaffar - الغفّار - celle celalahu - “Şanı ve azameti yüce olan”

Günahları örten ve çok mağfiret eden
Sınırsız bağışlayan
Bağışlamaktan bıkmayan
Tekrarlanan günahları bağışlayan

Maddî kir ve pisliklerden temizlenmek için suyu, sabunu ve benzeri maddeleri vasıta kılan Allah, ruhları ve kalpleri de günah kirinden temizlemek için de istiğfarı (Tövbeyi) vasıta kılmıştır. Kulun istiğfarına da isimleri ile tecelli ederek, kulunu mağfirete ve bağışlamaya mazhar kılmıştır. İnsanoğlu eli ya da bedeni kirlendiğinde sizce yıkamadan ne kadar dayanabilir? Yıkanmadığında elleri ve bedeni kokmaya mahkûm olduğu gibi kişinin ruhu da kirlendiğinde yıkanmaya muhtaçtır ve yıkanmadığında kokmaya mahkûm olur. İnsanlar bedeni kirleri gidermeye önem verdikleri kadar ruhi kirlenmeleri gidermeye önem vermiyorlar. İnsan da iki kalp vardır.
1; Bedenin kalbi.
2; Ruhun kalbi.
Bedenin kalbi nasıl ki bedeni ayakta tutmak için tüm uzuvlara hayat pompalıyor ise, ruhun kalbide manayı ayakta tutmak için sürekli hayat pompalar. Beden yemeye ve içmeye muhtaç olduğu gibi ruhta yemeye ve içmeye muhtaçtır. Bedenin hayat bulması yerden biten gıdalara, ruhun hayat bulması da gökten inen gıdalar bağlıdır. Bedenin hastalığı tedavi; yerden biten ilaçlarla olurken, ruhun hastalığı ise gökten inen ilaçlarla mümkün olur. Kalplerimizi ne kadar sağlıklı tutarsak bedenimiz ve ruhumuzda o kadar sağlam olur. Bu hakikati peygamberimiz şöyle dile getirir:
"Dikkat ediniz! Muhakkak ki insan bedenin de bir et parçası vardır eğer o et parçası sağlam olursa bütün beden sağlam olur. Eğer o et parçası fesada uğrarsa bütün beden fesada uğrar. Dikkat edin o kalptir." İşte Allah’ı tanıyan insanlar kendilerindeki manevi kirleri gidermek için yüce yaratıcıya ne kadar muhtaç olduklarının farkındadırlar. Çünkü ruhu hastalığını ve tedavisini uygulayan tek kişi var O da Allah’tır. “Allah’tan başka günahları bağışlayacakta kimmiş? Bundan dolayı kul ruhun kalbini tedavi etmek için Allah’tan bağışlanma ve mağfiret talep ederler. 
" De ki: Ey kendilerine karşı haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar; çünkü yalnız O, çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır!"
Müslüman, ne kadar günahkar olursa olsun Allah'ın mağfiretinden ve bağışlamasından ümidini kesemez. Ne kadar ibadet ederse etsin, Allah'ın azabından güven içerisinde olamaz; Rasulullah (s.a.v) Şöyle buyurur:
“Anlamı düşünülmeden okunan Kur’an’da hayır yoktur. İlimsiz, cahilce yapılan ibadette de hayır yoktur. Gerçek fakih (dinde derin anlayış sahibi) şu üç özelliğe sahip olan kişidir:
1-İnsanları Allah’ın rahmetinden ümitsizliğe düşürmeyen
2-Allah’ın azabından da emin kılmayan
3-İnsanları Kur‟an’dan başka kaynaklara yönlendirmeyen.” (Darimi/Mukaddime)
Allahın mağfireti ile ümit var olmalı, onun azabını düşündüğünde korkuya kapılmalıdır.
 “Sakın aldatıcı sizi Allah’ın affına güvendirerek aldatmasın”

Kur’an-ı Kerim de El Gaffar

Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur;
Melekler kulun günahını yazarlar ve daha sonra semaya yükselirler. Semaya yükseldiklerinde kulun amel defterinde bu günahın yazılı olmadığını, buna mukabil işlemediği sevapların yazılı olduğunu görünce Allah-u Teala’ya şöyle derler;
“Ey Rabbimiz biz kuluna zulmetmedik. Ancak onun işlediğini yazdık.” Buna karşı Allah meleklere şöyle buyurur: “Evet doğru söylediniz. Kulum o günahları işlemiş ve defterindeki sevapları işlememişti. Lakin kulum günahına tövbe etti ve göz yaşlarıyla benden af diledi. Bende onun günahlarını mağfiret ettim ve ona karşı cömertçe muamele ederek günahlarını sevaba çevirdim. Ben ikram edenlerin en çok ikram edeniyim.”

Allah-u Teala, Gaffar olduğunu Kur’an’daki şu ayetlerle de bize haber vermektedir;

8-10“Gün oldu ben onları açıktan davet ettim; gün oldu hem (davetimi) kendilerine ilan ettim, bir de gizliden gizliye davet ettim; nihayet dedim ki: “Rabbinizden bağışlanma dileyin; unutmayın ki O Ğaffâr’dır. 
20:82“Ama şu da var ki Ben, af dileyip samimiyetle bana yönelen, iman eden ve erdemli davranan, nihayet doğru yolda olan herkesi bağışlayan bir Ğaffâr’ım!”
39.53 - De ki: " Ey kendilerine karşı haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin: Allah bütün günahları bağışlar; çünkü yalnız O, çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır!"
2.235- Bilin ki, Allah içinizden geçeni bilir. O'ndan sakının ve yine bilin ki, Allah bağışlayandır, halimdir (ceza vermekte aceleci değildir).
58.2 - Sizden kadınlara zıhar edenler (sen bana, anamın sırtı gibisin diyenler), bilmelidirler ki o kadınlar, onların anaları değillerdir. Onların anaları, ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Onlar, çirkin ve yalan olan bir söz söylüyorlar. Bununla beraber Allah, affedicidir bağışlayıcıdır.
67.1 –2 ; (Bütün) mülk (-ü tasarruf, ilâhî kudretinin) elinde bulunan (Allah) ın şanı ne yücedir! O her dilediğini yapmaya kadirdir. Hanginizin daha güzel iş ortaya koyacağını denemek için, ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O Azîzdir, Ğafurdur (üstün kudret sahibidir, mağfireti boldur).
35.29 - Allah’ın Kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hayır için gizli ve aşikâr harcayanlar, asla batmayacak bir ticaret umudunu taşırlar. Allah, onların hak ettiği karşılığı eksiksiz verir ve lütfüyle daha da arttırır. Allah, şüphesiz çok bağışlayıcıdır ve şükrün karşılığını verendir.
85.14- Yalnız O’dur bağışlayan, seven, sevilen.
8.33- Onlar mağfiret dileyip dururken, Allah; onlara azap edici değildir.
5.39 - Her kim de işlediği zulmünün arkasından hemen tövbe edip durumunu düzeltirse kuşkusuz, Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
3.135 - Yine onlar, çirkin bir iş yaptıkları, yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler -ki Allah'tan başka günahları kim bağışlar- ve bile bile işledikleri (günah) üzerinde ısrar etmeyenlerdir.
4.106 - Ve Allah'tan bağışlanma dile. Gerçekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.
8.29 - Ey iman edenler! Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız; O, size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah, büyük lütuf sahibidir.
2.218 - İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihat edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah bağışlayandır, merhamet edendir.
3.89 - Ancak bundan sonra tövbe edip hallerini düzeltenler başka. Çünkü Allah, hakikaten günahları bağışlayan, çok esirgeyendir.
24.22- Allahın size mağrifet etmesini arzu etmez misiniz? Allah gafurdur rahîmdir.
5.74 - Hâlâ Allah'a tövbe edip bağışlanmalarını dilemeyecekler mi? Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.
7.23 - Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz."
7.155- “Bizim velimiz sensin. Artık bizi bağışla, merhamet et, sen bağışlayanların en hayırlısısın.”
3.16- "Rabbimiz şüphesiz biz iman ettik, artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru"
3.193 - "Rabbimiz! Biz, ‘Rabbinize iman edin' diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al."
40.7- "Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O hâlde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru."
59.10- "Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Rabbimiz, gerçekten sen, çok şefkatlisin, çok esirgeyicisin."
60.5 - Ey Rabbimiz! Bizi hakikati inkâr edenler için bir oyun ve eğlence aracı yapma! Ve günahlarımızı bağışla, ey Rabbimiz! Çünkü Sensin tek kudret ve hikmet sahibi!
66.8- Ey Rabbimiz! (İman) Nurumuzu tamamla, bizi bağışla, çünkü sen her şeye güç yetirensin.
71.28- Ey Rabbim! Bana, babama, anama, mümin olarak evime girene ve bütün inanmış erkek ve kadınlara mağfiret buyur. Zalimlerin de sadece helakini artır.
14.41 - Ey Rabbimiz! Beni, annemi, babamı ve bütün müminleri kıyamet günü bağışla.

El-Gaffar İsmi Şerifinin Fazileti Nedir?

Allah'ı anlamak, onun kudretine sığınmak ve onu kalpte hissetmek için onun isimlerini zikretmek oldukça güzel bir yoldur. El-Gaffar ismi şerifi, bizlere Allah'ın sonsuz merhametini ve af dilendiği vakit tövbe kapılarını açacağını hatırlatan bir esmadır.
Allah'a layık bir kul olmak ve günahların affedilmesi için her Cuma günü 100 defa Ya Gaffar esmasını zikrederse Allah'ın izniyle günahları affedilir. Her gün Ya Gaffar esmasını zikretmeyi alışkanlık haline getiren kişiler düşmanlarına karşı galip gelir ve zorbalıktan kurtulur.
Sıkıntılı ve huzursuz zamanlar geçiren kişiler tam bir imanla Ya Gaffar esmasını zikrederse Allah kalbine huzur ve ferahlık verir. Günah işlemekten ve kötü söz söylemekten kaçınmak için bu ismi şerifi okumayı alışkanlık haline getirilmesi önerilmiştir.
El-Gaffar isminden nasiplenmenin birinci şartı, pişmanlık duymak, tövbe ve istiğfar ile mağfiret kapısını çalmaktır.
Bir diğer şartı da, başkalarını affetmek, kusurlarını örtmektir. Affedenin, mağfiret olunması kuvvetle umulur.
 • Cuma namazını kıldıktan sonra yüz defa “Yâ Ğaffâr” ism-i şerîfini zikredenler, Mevlâ Teâlâ’nın affına ve mağfiretine mazhar olurlar. “Estağfirullâhi İnnehû Kâne Ğaffâra” zikrine yetmiş kere olmak üzere her gün devam edenlerin rızkı bereketlenir, malı ve evladı da kendileri için hayırlı ve mübarek olur.
 • Bir müslüman inanç ve samimiyetle “Yâ Ğaffâr” ism-i şerîfinin zikrini sürdürürse, günahları affolan kullar zümresine dâhil olur ve kalbi nurlanır; böylece kötü huylarından da arınır.
 • Her gün Allah’ın bu ismi şerifi 100 kere ” Ya Gaffâr, Ya Şekûr celle celâlühû ” demeye devam eden, bütün kötü huylarından kurtulmuş olur.
 • Her gün 1281 kere ” Ya Gaffâr celle celâühû ” zikrine devam edenlerin günahları da affedilir.
 • El-Gaffâr isminin zikrine devam eden kimseyi, yüce Allah himayesi altına alıp. Devlet veya amirlerine tarafından yapılabilecek zulümden, zorba ve zalimlerin şerrinden korunmuş olur.
 • Kavga veya münakaşa edene karşı çekilecek “Ya Gaffâr” ism-i şerifi okuyup üflemek, kavgayı durdururken hem de ve sakinlik vermektedir.
 • Bağışlanmak isteyenler için Cuma günü 100 defa “Ya Gaffâr”
 • Rızkında bereket, mal ve evladında hayır isteyenler her gün 70 defa “Ya Gaffâr” okuyup arkasından da; ”estafurullahe innehü kane gaffara” diye dua edebilmesi gerekir.
 • Günahtan korunmak isteyenler bu ismi şerifi ‘Ya Gaffâr’ ismini 1281 defa okunması gerekir.
 • Çabuk sinirlenenlerin öfkesini yatıştırmak için devamlı ‘Ya Gaffâr’ ismini zikretmesi iyi olur.
 • Hata ve isyanından dolay Allah’tan mağfiret isteyen; ‘Ya Gaffâr’ ismini devamlı zikredsin.
 • Hasımlarının gözünde görünmez olmak isteyen; ‘Ya Gaffâr’ ismini devamlı zikretsin…
Derlemedir @erolkaranet - 30.01.2023

Esma-ul Hüsna'nın tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.