@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Ekspertiz Yapıldıktan Sonra Evi Satmaktan Vaz Geçilirse
Ev almak istiyordum. Evi buldum ve sahibi ile anlaştım. Bir miktar kredi başvurusunda bulundum kredi onaylandı eve eksper bakması için yetki verdi. 4500 TL eksper parası ödedim ve Eksper eve baktı rapor düzenledi. Bir kaç gün sonra ev sahibi evi satmaktan vazgeçti. Eksper masrafını da ödemiyor. Zararımı telafi ettirmem için ne yapmalıyım.
Yukarıdaki soruna benzer olaylar gayrimenkul alım satımlarında sıkça karşımıza çıkmaktadır. Hemen hemen bir çok kimse bu dertten ya da buna benzer bir dertten muzdarip. Dürüstlük anlayışı ile alıcı ve satıcı arasında sözlü bir anlaşmanın arkasından ev sahipleri satıştan, alıcı da daha iyi bir gayrimenkul bulursa almaktan vaz geçmesi, en kolay çözüm yolu oluyor. Satmıyorum, almıyorum sözleri havada rahatlıkla uçuşabilir.
Diyelim ki, sözlü bir anlaşma neticesinde bankaya gittiniz kredi, çekeceksiniz, ekspertiz geldi, baktı raporu çıkardı. Krediyi aldınız ev sahibi satmıyorum dedi. Ne yapacaksınız.
Önce nazikçe, insani davranışlar içerisinde satıcıya yaptığınız masrafların belgesini göndererek ödemesini istersiniz. İnsan evladıysa ya hepsini ya da yarısını ödemeye razı olur. Siz ce sonuç uygunsa sorun yok. herkes kendi yoluna.
Sözleşme yapmadıysanız
Aksi olanı düşünelim. İnsanlıktan anlamayan bir satıcıya denk geldiniz. Satıcı "banane, ödemiyorum" dedi. Sözleşme yok. Sadece söz var. Satıcı yaptığınız masrafı ödemiyor. Ne yapacaksınız. Bir çok hukukçu buna yapacak bir şey yok diye cevap verse de size üç yol göstereceğiz.
1 ) Dava açarak, yaptığınız telefon görüşmesi, whatsapp, sms  yazışmaları, belgeler , harcama dekontları, ekspertiz raporu ne varsa bir araya getirerek zararın tazmini diyerek dava açabilirsiniz.
2 ) Dava ile uğraşamam daha kısa yolu yok mu derseniz. Noterden yaptığınız masrafların ödenmesini isteyeceğiniz bir ihtarname gönderiniz. İhtarname gereği yerine getirilmediğinde icra dairesine gidin ve ihtarname, yaptığınız masrafın belgelerini ekleyerek ilamsız icra takibine başlatın. İcra yolu ile almaya çalışın.
Önemli hatırlatma ; Bu iki madde üzerinden gitmek ister de hukuki yolları bilemeyeceğinize eminseniz bir avukattan yardım isteyiniz.
3 ) Yaşanan hak kaybı nedeni ile Tüketici Hakem Heyetine müracaat edebilirsiniz.
Son olarak, hiç biri ile uğraşmak istemem adam sen de diyorsanız ödediğiniz masrafların üzerine bir bardak su için.
Sözleşme yaptıysanız.
Emlak alım satımı sözleşmesi yaptınız. Cayma hakkının kullanımı ile ilgili bir madde yer almışsa bunun karşılığında cayan taraf bedelini, sözleşmede belirtildiği şekilde, öder.
Dikkat edilmesini istediğimiz bir tavsiyeye de bu arada değinmek istiyoruz, ister sözleşmeli ister sözleşmesiz alım satımlarda mutlak surette, alıcı ve satıcı her kimse, taraflara ödemeleri mutlaka banka havalesiyle ve açıklama hanesine MUTLAKA  parayı neden gönderdiğinizi yazın. önerisini yapıyoruz.. Asla elden ödeme yapmayınız.
Emlak ofisinde imzalanan sözleşmeler noter tasdikli olmadığı için fazlaca da güvenmeyin. Zaman zaman yargı bunları yok hükmünde sayabilmektedir.
Türk hukukunda esas olan gayrimenkul alım satımının tapuda devridir. Bu nedenle de noterde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri dışında, tarafların kendi aralarında düzenlemiş oldukları adi yazılı sözleşmeler, emlakçılarda düzenlenen alım-satım sözleşmeleri yok hükmündedir.
Alım satımdan vazgeçme halinde tarafların bir sözleşme ilişkisine girmiş oldukları tespit edilmişse sadece uğranılan ‘menfi zararlar’ ve ‘müspet zararlar’ istenebilir.

@erolkaranet - 25.01.2023
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.