@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Düşen ve Kaybolan Dosyaya Maaş Haczi Kesintisi Nasıl Gönderilir ?
Soru ; Memur maaşım hacizli yaklaşık 8 yıldır maaşım kesiliyor 2. sırada bulunan alacaklının dosyasına maaş kesintim mart ayında başlayacak.
Ancak 2. sıradaki dosyayı icra dairesinde araştırdığımda dosya 2007 yılı itibariyle takipsizlikten dolayı kapanmış ve de dosyayı arşivden istetmemizi rağmen dosyayı icra dairesi bulamadı. Bu durumda maaş haczi düşmesi gerekir mi?
Ayrıca kesilen maaşım bu dosyaya gönderilmeye devam ettiği sürece ortada dosya yok ne olacak para çalıştığım kuruma iade mi olacak yoksa icra bünyesinde mi tutulacak?
Bana bir akıl verirseniz minnettar kalırım saygılarımla.

Sıraya alınan maaş hacizleri sıra gelmediği, maaşın kesilme usulünün beher ay taksitler ile olması hasebiyle sıranın elbet bir gün geleceği nazarı itibarı alınarak icra dosyasındaki maaş haczi düşmez. Zira haciz şerh edilmiş ancak tatbik edilmemiştir. Diğer hacizlerde şerh ve tatbik aynı anda olur. Bu sebeple tatbiki için beklenen haciz düşmez. 
İcra dosyasını da takip etmeseler maaş haczinde sıra beklendiğinden icra dosyası da takipsizlik nedeniyle muameleden ilga edilmez. Yani derdest kalır. Maaş haczi borç tediye olunduğunda yahut haciz talebinden dönüldüğünde düşer. 
Dosyanın bulunmaması fazla bir sorun teşkil etmez. İcra müdür açacağı muvakkat ( geçici ) bir dosyanın içine gelen paranın reddiyat makbuzunu koyar. Alacaklı parayı çekene kadar para icra dairesinin banka hesabında muhafaza edilir.

@erolkaranet - 31.03.2023
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.