@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Cehennem Soğukları Başladı. Cehennem Soğuklarına Dua
Yaz aylarında yaşadığımız ve genellikle "cehennem sıcakları" dediğimiz dönemin bir benzeri de kış aylarında yaşadığımız "zemherir" dediğimiz "cehennem soğukları"dır
Dedelerimizin kullandığı eski takvimlerde yer alan Fırtına Takvimi'ne göre bugün zemheri fırtınası başlıyor.
Zemherir, Türk Dil Kurumu bilgilerine göre "kara kış" anlamı taşımaktadır. Cehennemdeki soğuk yer, soğuk cehennem. Zemheri, şiddetli soğuk devresi diye de isimlendirilir.
Arapça'da kış anlamına gelen “zem” ile Farsça'da uğultu olarak adlandırılan “harir” kelimelerinin birleşmesi ile ortaya çıkan Zemherir, halk arasında kış ayının en yoğun yaşandığı dönem olarak söylenir.
Karakış fırtınası olarak da bilinen zemherir fırtınası, yılın en soğuk rüzgarının estiği gündür. 2023 yılında  8 Ocak'a denk gelen zemherir fırtınası, her yıl birkaç gün sapabiliyor.
Zemherir fırtınası ortalama 2 gün sürse de, bazı kaynaklara göre 40 günlük bir süreç olup halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, (erbain) "zemheri ayı" olarak ifade ediliyor. 

İslam'da Zemheri
İslam inancına göre cehennemdeki soğuk yer, soğuk cehennem....
Yine İslam inancına göre zemheririn soğukluğu pek şiddetlidir. bir an dayanılmaz. kâfirlere, bir soğuk, bir sıcak, sonra soğuk sonra sıcak cehennem'e atılarak azap yapılacaktır. Cinler ateşten etkilenmezler. cehennemlik olanları zemherirde azap göreceklerdir.
Kadızade Ahmed Efendi buyuruyor ki: Cehennemin bir bölümüne Zemherir (Zemheri) denir. Çok soğuk Cehennemdir. Soğukluğu pek şiddetlidir, bir an dayanılmaz. İmansızlara bir soğuk, bir sıcak, sonra soğuk, sonra sıcak Cehenneme atılarak şiddetli azap yapılacaktır. (Feraid-ül fevaid)
Cehennemde çok soğuk Zemherir azapları bulunduğu, Kimya-i saadet ve Dürret-ül-fahire kitaplarında yazılıdır. Buhârî, Müslim, İbni Mace ve diğer hadis kitaplarında, yazın sıcaklığı sıcak Cehennemin nefesinden, kışın soğukluğu da Zemherir Cehennemin nefesinden olduğu bildiriliyor. Reşahat kitabında da, (Zemherir denilen soğuk Cehennemin azabı çok şiddetlidir) deniyor.
Kuran-ı kerim'deki İnsan suresinin 13.ayetinde Allah-u Teala c.c. şöyle buyurur. "Müslümanlar, Cennette koltuklara kurulmuş olarak bulunurlar; orada ne yakıcı sıcak görülür, ne de dondurucu soğuk."
Kütüb-i sittede bulunan bir hadis-i şerif meali ise şöyledir:
Allahü teâlâ ateşe iki defa nefes almaya izin verdi. Biri yazın, biri kışın. Yazın en şiddetli sıcağı ile kışın zemheri soğuğu onun iki nefesidir. [Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace, Nesai]

Şiddetli Soğuklara Karşı Dua
O halde Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmekte acele edelim. Ve şu dua ile yazımızı bitirelim.
“Allahım aşırı soğuklardan bizleri koru, zarar gören kullarına yardım eyle. Aşırı soğuklardan hasta olan, yolda kalan, açıkta kalan, mağduriyete düşen Müslümanlara huzur ve saadetler nasip eyle Yarabbi. soğukta çalışan kardeşlerimize güç kuvvet ver Yarabbi. Bu soğukların şerrinden kurtulmak için senden yardım diliyoruz. Bu sıkıntıdan koru Yarabbi. Allahım milletimizi soğuktan koru, tez zamanda sıcaklık ver. Yaşlılarımıza, hasta olanlarımıza soğuk havanın etkisini gösterme.”

Derleme @erolkaranet - 08.01.2022
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.