@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

AYM, Askeri Mahalde Arama Yetkisini Anayasaya Aykırı Buldu.
AYM, askeri mahalde arama yetkisini Anayasa'ya aykırı buldu.

Yüksek Mahkeme, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'na eklenen, askeri mahallerde yapılacak önleme araması ile bu yerlere giriş ve çıkış usulünü düzenleyen kurallarının Anayasa'ya aykırılık iddiasını inceledi.

Askeri mahallerde gecikmesinde sakınca bulunan hallerde sulh ceza hakimliğince verilen önleme araması kararının, "gecikmesinde sakınca bulunan hallerde askeri birlik komutanının veya askeri kurum amirinin ya da hukuk hizmetleri başkanı veya birim amirinin yazılı emri" ile yapılabilmesine ilişkin 56/A maddesindeki hüküm Anayasa'ya aykırı bulundu.

Kişilerin askeri mahallere giriş ve çıkışında duyarlı kapıdan geçmek zorunluluğuna ilişkin 56/B maddesinde yer alan, duyarlı kapının ikaz vermesi halinde gerektiğinde elle kontrol yapılması şartı da iptal edildi.

7145 sayılı ve 7333 sayılı Kanunlara İlişkin Karardaki ilişkin madde

B. Askerî Mahallerde Yapılacak Önleme Araması ile Bu Yerlere Giriş ve Çıkış Usulünü Düzenleyen Kurallar

Anayasa Mahkemesi kurallarda; askerî merciler tarafından verilen arama emrinin yirmi dört saat içinde görevli hâkim onayına sunulmasına ilişkin güvenceye yer verilmediği, söz konusu güvence sağlanmadan askerî mahallerde kişilerin üstü, araçları, özel kâğıtları ve eşyasının aranmasına imkân tanınmasının Anayasa’nın 20. maddesiyle bağdaşmadığı, kişilerin araçlarında yapılacak elle kontrolün arama tedbiri boyutuna ulaşmasını önleyecek şekilde kapsam ve sınırlarının tespit edilmediği, dolayısıyla anılan “…aracı…” ibaresi yönünden getirilen sınırlamanın öngörülebilir bir kanuni dayanağının bulunmadığı gerekçeleriyle kuralların iptallerine karar vermiştir.

Kararın tam metni içim aşağıdaki linke tıklayınız

Kaynak : Resmi Gazete - 14.01.2023


#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.