@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Allahın Yiğitleri
Bismillahirrahmanirrahim

Nice yiğitler vardır ki, onları ne ticaret ne de bir (başka) kazanç kapısı Allah’ı anmaktan, namazı hakkını vererek eda etmekten ve arınmak için verilmesi gerekeni vermekten alıkoyabilir; onlar kalplerin ve gözlerin dehşetle döndüğü günden korkarlar.” (Nûr 24:37)

Bugün cuma.. Cumanın saatinde ticaret yapmanın haram olduğunu bilmeyen yok gibidir. Tabii, yok gibidir derken Müslümanlardan söz ettiğimizi biliyorsunuzdur. Bilhassa iman edenlerden, Allah'ın emir ve yasaklarına mümkün olduğunca itaat etmeye çalışanlardan, cuma saatinde ticaret yapmanın haram olduğunu da bilenlerden bahsettiğimizi anlıyorsunuzdur..
Bu konuda Cenabı Allah cuma suresi 9. ayetinde "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır." ayeti kerimesi ile önemli bir uyarıda bulunur. Ayeti biraz daha açarsak, "Cuma günü, namaz için ezan okunduğu zaman hemen Allah'ın zikrine, (hutbe dinlemeye ve namaz kılmaya) gidin; alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, Bu (hutbe dinlemek ve namaz kılmak), sizin için daha hayırlıdır".
Olayın nasıl vuku bulduğu, bu ayetin nasıl inzal olduğunu bir başka yazımıza bırakıp konumuza dönersek cumanın farzıyeti, mecburiyeti konusunda uyaran Allah-u Teala namaz kılanların, bilhassa namaza huşu içinde, takva ile kılanların, namazları için dünyevi işlerini terk edenlerin birer yiğit olduklarını da bir ayetinde de açıkça bildirmektedir.
Yukarıda yer verdiğimiz Nur suresi ayet 37'de açıkça bildirdiği gibi “Nice yiğitler vardır ki, onları ne ticaret ne de bir (başka) kazanç kapısı Allah’ı anmaktan, namazı hakkını vererek eda etmekten ve arınmak için verilmesi gerekeni vermekten alıkoyabilir; onlar kalplerin ve gözlerin dehşetle döndüğü günden korkarlar.
Evet.. 
Allah'ın yiğitleri er meydanında kahramanlık kazanan değil. Allah'ın yiğitleri kavgada üstün gelen değil. Allah'ın yiğitleri şampiyon olan bilmem hangi takımın oyuncusu değil. Allah'ın yiğitleri herhangi bir konuda üstün gelen değil sadece dünyevi işlerini bırakarak bir ticari iş peşinde koşmayı bir kazanç elde etmeyi düşünmeksizin namaz vaktinde Allah'ı anmaya, zikir etmeye, namaza koşmaya, ibadetlerini eda etmeye koşanların ta kendileridir.
"Peki bu yiğitler erkekler midir" diye soracak olanlarınız varsa, Allah c.c ibadet eden kullarını, kendisine itaat edenlere her zaman "Ey iman edenler" diye seslenir. "Ey erkekler", "ey kadınlar" diye seslendiği konular farklı olsa da kendisine kulluk edilmesinde, kendisine secde edilmesinde, kendisinin zikredilmesinde kadın ve erkekleri bir tutmuştur. Buna göre, ayette "yiğitler" kelimesinden mutlak surette erkek ve kadın olanları bir düşünmek gerektiğini de hatırlatmış olalım.
Bunun kanıtı da Ahzab 35.ayetir ki. "Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar; mümin erkekler, mümin kadınlar; ibadet ve itaat eden erkekler, ibadet ve itaat eden kadınlar; özü sözü doğru erkekler, özü sözü doğru kadınlar; sabreden erkekler, sabreden kadınlar; gönlünü ibadete vermiş erkekler, gönlünü ibadete vermiş kadınlar; (Allah için) yardım yapan erkekler, yardım yapan kadınlar; oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar; iffetlerini koruyan erkekler, iffetlerini koruyan kadınlar; Allah’ı çokça anan erkekler, çokça anan kadınlar; işte bunlar için Allah büyük bir ödül hazırlamıştır." mealindedir.
Ve yine Allah-u Teala'nın yiğitlere verdiği müjdelerle yazımızı noktalayalım.
Muhakkak ki namazlarında huşû içinde olan müminler, mutluluk ve başarıya erip kurtuldular.” (Mü’minûn, 1-2)
 “O mü’minler ki, namazlarına devam ederler.” (Mü’minûn, 9)
O müttakîler ki gabya (görünmeyen âleme) inanırlar. Namazlarını ikâme ederler...” (Bakara, 3)
Rabbimiz Hak Teâlâ hazretleri cümlemizi namazlarını ikame eden, iyilik yapan, ilahi emirlere titizlikle uyup Allah'ı hoşnut eden kullarından eylesin. Amin..

@erolkaranet - 26.01.2023
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.