@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Yediemindeki Mala Bir Başka Alacaklı Haciz Koyup Satış İsteyebilir mi ?
Yediemindeki mala bir başka alacaklının haciz koyması ve kaldırması kümkün müdür ? 
Bir okurumuzun sorduğu soruda  yediemine kaldırılmış hacizli malların, bir başka alacaklı tarafından haciz konularak satışının dahi talep edilmesinin mümkün olup olmadığı..
Mektupta verilen bilgiye göre yedieminde bulunan malların, bir başka okurumuza göre, ikinci sıradaki alacaklının gelerek malları haczettiğini ve kaldırdığını ifade edilmektedir.
Normal işlemlerde yediemindeki mallar diğer alacaklılar tarafından da haczedilir. Haczedilen mallar süresi içerisinde satışı yapılarak borçların kısmi ya da tamamına karşılık gelecek şekilde borcuna karşılık olanı alınır. Satışı isteyen ilk alacaklı olabileceği gibi son alacaklı da olabilir. Ancak satış sonunda elde edilen miktar İcra müdürü tarafından sıra cetveli yapılarak kamu alacaklıları, nafakalar ve işçi alacakları öncelikli olmak üzere ilk haciz koyandan itibaren, elde edilen para dağıtılır. Sıra cetveline itiraz hakkı alacaklılar tarafından yapılır.
Ayrıca ilk haczi yapan ve yedieminde bulunan alacaklının süresi içerisinde satış istememesinden dolayı hacizli malların üzerindeki haciz düşeceğinden sıradaki alacaklı da bunu tespit etmişse mala haciz koyar ve yediemine teslim edilmek üzere muhafaza altına aldırır.
Eğer ilk alacaklının haczi düşmemişse üzerinde haciz ve satış hakkı bulunan ilk alacaklı istihkak davası açabilir.

Derleme@erolkaranet - 09.12.2022
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.