@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Vergi İstisna Tutarları 2023 Yılı İçin Belli Oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi istisna tutarlarını artırdı. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir Vergisi Genel Tebliği’ni Resmi Gazete’nin 30.12.2022 tarihli mükerrer sayısında yayınladı. Buna göre; Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan indirim, istisna ve muafiyetlere ilişkin tutarlar ile basit usulde vergilendirmeye ilişkin had ve tutarlar yeniden belirlendi.
 • Kira gelirlerindeki istisna tutarı 21 bin TL'ye çıkarıldı 
  Böylece 2023 yılında elde edilen kira gelirlerinin 21 bin lirası vergiden istisna olacak. 
 • Çalışanlara ödenen günlük yemek parasının 110 lira, günlük yol parasının 56 lira, aylık kreş yardımının 5 bin 4 liraya kadar kısmı vergiden muaf olacak. Böylece, bu ödemelerin tamamını alanların aylık toplam 9 bin 320 liralık ücretleri vergi dışı bırakılmış oldu.
 • Ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar, bu kapsamda eldi ettikleri hasılat 700 bin TL’yi aşması halinde vergilendirilecekler..
 • İşverenlerce kadın hizmet erbabına her bir çocuk için brüt asgari ücretin yüzde 50'sine kadar yapılan kreş yardımı ödemelerindeki istisna tutarı, aylık 3 bin 235 liradan 5 bin 4 liraya çıkarıldı.
 • Faaliyetleri binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 17 bin Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek otomobillerin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 440 bin Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilecek.
 • Çalışma gücünün asgari yüzde 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgari yüzde 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgari yüzde 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılacak. Buna göre; engelli dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilecek. Bu indirimler şöyle olacak:
  - Birinci derece engelliler için: 4 bin 400 TL,
  - İkinci derece engelliler için: 2 bin 600 TL,
  - Üçüncü derece engelliler için: bin 100 TL.
 • Milli Piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri, emsallerine göre düşük olarak tespit edildi. Belirlenen tutarlar şöyle:
  Büyükşehir belediyesi sınırı dışında kalan yerlerde tutarlar:
  - Değerli kağıt yıllık alım ölçüsü 750 bin TL, yıllık satış ölçüsü 840 bin TL;
  - Şeker ve çayın yıllık alım ölçüsü 550 bin TL, yıllık satış ölçüsü 750 bin TL;
  - Milli Piyango bileti, Hemen Kazan, Süper Toto ve benzerlerinin yıllık alım ölçüsü 550 bin TL, yıllık satış ölçüsü 750 bin TL;
  - İçki (bira ve şarap hariç), ispirto, sigara ve tütünün yıllık alım ölçüsü 550 bin TL, yıllık satış ölçüsü 750 bin TL;
  - Akaryakıtın (LPG hariç) yıllık alım ölçüsü 840 bin TL, yıllık satış ölçüsü ise 890 bin TL olarak belirlendi.
  Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan yerlerde tutarlar:
  - Değerli kağıt yıllık alım ölçüsü 900 bin TL, yıllık satış ölçüsü 1 milyon 90 bin TL;
  - Şeker ve çayın yıllık alım ölçüsü 700 bin TL, yıllık satış ölçüsü 890 bin TL;
  - Milli Piyango bileti, Hemen Kazan, Süper Toto ve benzerlerinin yıllık alım ölçüsü 700 bin TL, yıllık satış ölçüsü 890 bin TL;
  - İçki (bira ve şarap hariç), ispirto, sigara ve tütünün yıllık alım ölçüsü 550 bin TL, yıllık satış ölçüsü 750 bin TL;
  - Akaryakıtın (LPG hariç) yıllık alım ölçüsü 1 milyon 90 bin TL, yıllık satış ölçüsü ise 1 milyon 270 bin TL.
Yeni yılda gelirlerin vergilendirilmesinde uygulanacak oranlar ise şöyle olacak:

70 bin TL'ye kadar yüzde 15
150 bin TL'nin 70 bin TL'si için 10 bin 500 TL, fazlası için yüzde 20
370 bin TL'nin 150 bin TL'si için 26 bin 500 TL (ücret gelirlerinde 550 bin TL'nin 150 bin TL'si için 26 bin 500 TL), fazlası için yüzde 27
1 milyon 900 bin TL'nin 370 bin TL'si için 85 bin 900 TL (ücret gelirlerinde 1 milyon 900 bin TL'nin 550 bin TL'si için 134 bin 500 TL), fazlası için yüzde 35
1 milyon 900 bin TL'den fazlasının 1 milyon 900 bin TL'si için 621 bin 400 TL (ücret gelirlerinde 1 milyon 900 bin TL'den fazlasının 1 milyon 900 bin TL'si için 607 bin TL), fazlası için yüzde 40.

Kaynak : Tebliğlere ulaşmak için tıklayınız 30.12.2022 - @erolkaranet

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.