@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Tanıklara 2023 Yılında Verilecek Ücretler Belli Oldu
Ceza Muhakemelerine çağırılan tanıklara ödenecek olan Tanıklık Ücreti Resmi Gazete'de yayınlandı.
 Cumhuriyet savcısı, Mahkeme başkanı veya hâkim tarafından ceza muhakemesi sırasında çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar.
Resmi Gazete'nin 15.12.2022 tarihli sayısında yayınlanan karar göre Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 40,00 ilâ 80,00 Türk Lirasına kadar ücret verileceği, bununla birlikte yol giderleri, ikamet ve beslenme bedelleri de ayrıca ödeneceği belirtildi.
2021 yılında bu ücret 23,00 ile 63,00 TL arasında idi. 

İşte o karar metni

15 Aralık 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32044

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:

2023 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 61 inci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tazminat

MADDE 4- (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 40,00 ilâ 80,00 Türk Lirasına kadar ücret ödenir.

Giderler

MADDE 5- (1) Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.

Muafiyet

MADDE 6- (1) Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödenir.

Yargılama gideri

MADDE 7- (1) Bu Tarife uyarınca Devlet hazinesinden yapılan harcamalar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 324 üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılır.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Tarife 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.


@erolkaranet - 15.12.2022
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.