@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Takip Dışı Müzekkerelere Bankaların Cevap Vermesi

YARGITAY 11 .HUKUK DAİRESİ - 2007/875 E - 2008/2412 K BANKACILIK SIRRI

Takip dışı bankaya tezkere yazılarak borçlunun banka lehine vermiş olduğu herhangi bir ipoteği bulunup bulunmadığının sorulmasının mümkün olmadığı

BORÇLUNUN MALVARLIĞINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA

TAKİP DIŞI BANKAYA TEZKERE YAZILMASI Borçlunun banka lehine vermiş bulunduğu herhangi bir bir ipoteği bulunmadığının sorulmasının mümkün olmadığı 

ÖZET : İcra müdürlüğü İİK.nun 367. maddesi gereğince ancak borçlunun mevcuduna dair bilgileri gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir. Takip dışı bankaya tezkere yazılarak borçlunun banka lehine vermiş bulunduğu herhangi bir ipoteği bulunup bulunmadığının sorulması mümkün değildir. Çünkü ipotekler borçlunun bankla lehine verdiği bir teminat olup borçlunun üçüncü kişi konumundaki banka nezdindeki mal varlığı kapsamında değerlendirilemez

@erolkaranet - 12.04.2014 - Güncelleme - 05.12.2022Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.