@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Taahhüdü İhlal Dilekçesi
Taahhüdü ihlal dilekçesi

Haciz sırasında borcunu ödemeyi taahhüt eden borçlunun bu sözünü yerine getirmemesi durumunda İcra Mahkemesine verilecek dilekçe örneği

NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

ŞİKAYET EDEN (ALACAKLI) : .......................................................
VEKİLİ : ................................................

SANIK : .......................................................

SUÇ : Taahhüdü ihlal

AÇIKLAMALAR

Sanık hakkında .............................. İcra Müdürlüğü'nün ............./.................. E. Sayılı dosyası ile yapılan takibe sanık itiraz etmemiş ve takip kesinleşmiştir.

Devamında, sanık aleyhine ..../..../..... günü haciz işlemi uygulanmış ve sanık yapılan hacizde borcun tamamını .../.../..... gününde ödemeyi taahhüt etmiştir.

Sanığın bu taahhüdü tarafımızca kabul edilmiş ve bu durum .../..../...... tarihinde icra dairesinden gönderilen yazı ile kendisine bildirilmiştir. Ancak borçlu/sanık, taahhüt ettiği tarihte ve sonrasında borcu ödememiştir.

YASAL NEDENLER : İİK. Madde 340

DELİLLER : .................................. İcra Müdürlüğü’nün ................./................. E. Sayılı dosyası, haciz tutanağı, taahhüdü kabul bildirimi.

İSTEM SONUCU : Açıklanan nedenlerle eylemi suç teşkil eden sanığın cezalandırılmasına ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin sanığa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla dileriz.

Şikâyet Eden Alacaklı veya Vekilinin

İmzası

@erolkaranet - 23.03.2014 - Güncelleme 05.12.2022
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.