@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Hazreti Ayşe Annemiz Kaç Yaşında Evlendi
Balıkesir müftüsü Celal Sürgeç sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yıllarca tartışılan peygamber efendimizin (selam onun üzerine olsun ) eşi Hazreti Ayşe (Allah ondan razı olsun ) annemizin evliliğinin ne zaman yapıldığını delilleriyle ortaya koydu. Yıllardı polemik haline getirilen olay için müftü Sürgeç şunları yazdı.

" HAZRETİ AİŞE VALİDEMİZ EVLENDİĞİNDE KAÇ YAŞINDA İDİ...

DELİL 1: Hazreti Aişe'yle Efendimizin evliliği hicretten sonra olduğu herkes tarafından ittifakla kabul edilir. Hz. Ebû Bekir’in ilk kızı olan Esmâ Vâlidemiz, hicretten yirmi yedi yıl önce 595 tarihinde dünyaya gelmiştir.(Nevevi, 2/97) Allah Resûlü’nün hicreti esnasında(622) Zübeyr ibn Avvâm ile evli ve o gün altı aylık hamiledir. Bir diğer ifadeyle o gün 27 yaşındadır ve Âişe Annemiz ile ablası Esmâ Vâlidemiz’in arasındaki yaş farkı 10’dur.(Beyhakî, Sünen, 6/204) Buna göre (595+10=605) Âişe Vâlidemiz’in doğumunun 605; hicretteki yaşının da ablası Esmadan on eksik (27-10=17) olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Evlilik hicretten yedi ay sonra(İbn Sa’d, Tabakât, 8/58) gerçekleştiğine göre demek ki, bu sıralarda Âişe Vâlidemiz’in yaşı, on yedi'yi aşmış, on sekiz yaşına yaklaşmış demektir.

---DELİL 2: Aişe validemiz yıllar sonra Mekke’nin ilk dönemlerinde inen bir sûre olan, Kıyame Sûresinin iniş zamanı sorulduğu zaman: “ Ben Mekke’de sokaklarda oynayan bir çocuk iken Kıyame Sûresinden şu ayetler nazil oldu” diye cevap vermesi, onun yaşını tespit etmemiz açısından önemli bir işarettir. Bu sûre Nübüvvetin 3. yada 4. yılında nazil olduğunu hatırlarsak, Aişe validemizin de oyun oynayacak ve dile getirilen sûreyi aklında tutacak bir yaşta olması gerektiğini de dikkate alırsak; o günlerde en az 6–7 yaşlarında olması icap edecektir. Hz. Aişe’nin Efendimiz ile evliliğinin Nübüvvetin 13. yılında gerçekleştiğini hatırlarsak, demek ki; bu evlilik Kıyamet Sûresinin nazil olmasından yaklaşık 10 yıl sonra olduğunu kabul etmek zorunda kalacağız. Böyle olunca da Aişe validemizin evlendiği zaman yaşının en az 17 yada 18 olduğu anlaşılacaktır.

---DELİL3: Aişe Validemiz Hicri 58. yılda, 74 yaşlarında vefat ettiğini kabul edebiliriz. Eğer o 74 yaşında vefat etti ise, Efendimiz’den sonra 48 yıl dul olarak yaşadı demektir, Allah Resulü ile evliliği de 9 yıl sürdü ise; demek ki, Aişe validemiz, Efendimiz Daru’l-Beka’ya hicret ettiğinde (74-48) 26 yaşında idi. Dokuz yıl evlilik süresini çıkardığımız da (26-9)17/18 yaşlarında evlenmişti.

---DELİL 4: Aişe Validemiz önce mekkede Cübeyr ibn Mut‘im’le uzun bir süre nişanlı kalmıştı.İbn Adiyy ailesi tarafından Aişe'nin, oğulları Cübeyr'in dinini değiştirir gerekçesiyle feshedildiği de bilinen bir gerçektir. Bu durum Hz Ebubekir'i çok üzmüştü ve Allah Resülü onun üzüntüsüne tanıktı.Bu durum dahi tek başına Aişe'nin peygamberimiz as. ile nişan döneminden önce zaten evlilik yaşına çoktan gelmiş ve pek çoklarının talip olduğu genç bir kız olduğunu göstermektedir.Eğer burada ters bir durum olsa idi münafıklar, yahudiler ve müşrikler efendimize demediğini koymazlardı. Konu hakkında herhangi bir tepki olmadığına göre toplumun kabullerine uygun bir evlilik gerçekleşmiştir.

DELİL 5: Adet görme/ hayız kızlar için ergenliğin ölçüsüydü. Dini ve hukuki sorumluluğun başlangıcını teşkil ediyordu. Sadece İslam değil tüm inançlarda kızlarda evlilik yaşı hayız ile başlardı..Söz konusu Buhari rivayeti esas alınırsa 18 yaşları civarındadır..

--Son zamanlarda "çocuk gelin" haberi üzerinden Efendimizin aile hayatı üzerinde algı oluşturmaya yönelik zemin hazırlamak suretiyle İslam'ın tartışılır hale getirilmesini ve özellikle gençler nezdinde dine mesafeli bir duruş üretilmesi hedeflenmektedir. Bu tezyif projesine karşı bu çalışmayı yaptım.. Takdirlerinize arz ediyorum..Celal Sürgeç / Balıkesir il Müftüsü - 18.12.2022 - @erolkaranet 
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.