@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Mirastan Mal Kaçırma
Miras, kardeşi kardeşe düşman eden mal paylaşımın adıdır, aslında.. Yıllarca can ciğer geçinen insanlar ortada kalan malın paylaşımda adeta düşman olurlar. Kanlı bıçaklı olurlar, Öyle bir düşmanlık olur ki kimi cezaevi yolunu tutarken kimi de mezara girer. Oysa buna gerek var mıdır, diye her olayın arkasından bu cümle sarf edilse de sonunda kalan sağlar bizim oluyor.
Miras ister fakirin ister saltanat sahibinin olsun hırsın öne çıkıp yapıp, kinlenmenin zirveye tırmanmasına sebep olan en büyük şeytanın şekil değiştirmiş halidir.
Bunları bir kenara bırakalım, mirastan mal kaçırmayı gündemimize alalım.
Nedir mirastan mal kaçırmak...
Mirastan mal kaçırmayı ya miras bırakan yapar, ya da malların üzerinde çok fazla söz sahibi olan murislerden biri yapar. Ailenin en uyanık olanın minarenin kılıfını hazırlayarak bu eylemini kimseye çaktırmadan yaparak kendisini akıllı diğerlerini enayi yerine koymasının göstergesidir, aslında..
Her ne kadar miras bırakanın mal kaçırması gibi bir durum söz konusu olmasa da, kişinin kendi tasarrufu denilse de miras bırakanın öldükten sonra murislerin kıskançlıkları, hasetçiliği, kendilerine kalan malların azlığının verdiği kin ile çırpınıp durması miras bırakanın mezarda bile kemiklerini sızlatır.
Kanun koyucu, miras bırakanın satış yapıyor gibi görünüp bağışladığı durumlarda diğer yasal mirasçıların mağdur olmasının önüne geçme düşüncesiyle Türk Medeni Kanununa bazı maddeler eklemiştir. Buna göre, miras bırakan mirasına dâhil olacak malların bir kısmı üzerinde istediği gibi tasarruf edemiyor. Mal bırakanın mal kaçırdığı tespit edildiği takdirde kanın koyucu, mirasçılara, dava açma hakkı vermiştir.
Oysa, kişiler edinmiş oldukları malvarlığını dilediği gibi kullanabilir veya devredebilir. Buna engel herhangi bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla anne/baba sağ iken saklı paylı mirasçıların saklı payını ihlal etmemek şartıyla malını istediği evladına devredebilir. Bir kişi sağlığında bu tasarrufa sahip iken, diğer kardeşler bunu bildiği halde sessiz kalır da miras bırakan öldükten sonra dava açma yoluna giderse burada haksızlık olur. Zira belki de mirasın büyük bir kısmını alan evlat, yıllar yılı anne babasına bakmış diğerleri kapının eşiğinden bile geçmemiş olabilir. Bu durumda, miras bırakanın o tasarrufu adil diye düşünebilir. Hatta, mal bırakan kişi evlatlarına vermez de bir hayır kurumuna da bağışlayabilir. Komşusuna, akrabasına sağ iken bağış yapabilir. Şunu da belirtelim ki, anne babayı yıllarca terk edip, kendini evlatlıktan uzak tutanın mal paylaşımında ortaya çıkıp hak istemesi adil olmasa da yasalar bunu görmezlikten gelebilmektedir. 

Mirastan Mal Kaçırma Yolları 
Mirastan mal kaçırmanın birçok yolu vardır. 
Bağış Yaparak Mirastan Mal Kaçırma: Taşınmazların muvazaalı olarak satışında, miras bırakan ve taşınmazı bağışlamak istediği mirasçısı birlikte Tapu Müdürlüğü’ne giderek taşınmazın devrini gerçekleştirir. 
Borç Senedi Düzenleyerek Mal Kaçırma: Mirasçılardan mal kaçırmanın diğer bir yolu da muvazaalı borç senedi düzenlemektir. 
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi İle Mirastan Mal Kaçırma: Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile mirasçı miras bırakanın hayatta olduğu süre boyunca bakımını üstlenmeyi, miras bırakan ise sahip olduğu bir malını ya da bir miktar parasını kendisine bakan mirasçısına bağışlamayı taahhüt eder. Bu türlü sözleşmeler hukuken geçerlidir.Ancak ölünceye kadar bakma sözleşmesi karşılığında yapılan mal devri yalnızca mirasçılardan mal kaçırmak maksadı ile yapılmışsa bu durum ispat edilerek sözleşmenin iptali sağlanabilir. 
Taşınır Malların Mirastan Kaçırılması: Normal şartlar altında taşınır eşyaların bağışlaması için yazılı bir sözleşme yapılmasına gerek yoktur.

Mirasçıların ya da Kardeşlerden Birinin Mal Kaçırması
Kardeşler arası miras paylaşımı anlaşmazlığı, sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Kardeşler arasında miras paylaşımının eşit olmaması, taraflardan birinin kötü niyetli yaklaşımları gibi durumlarda kardeşler arası miras paylaşımı anlaşmazlığı davası söz konusu olabilmektedir.
Bu dava, temel bir miras davasıdır. Miras hakkı olan bir kardeşin bilgisi ve onayı dışında mirasa konu mal ya da malların satılması ya da kiralanması, yani mirastan mal kaçırılması gibi durumlarda da miras davası yürürlüğe girer. 

Kardeşler Arasında Miras Paylaşımında;
Mirasa hakkı olan kişi ya da kişilerin onayı olmadan kardeşlerden hiç kimse, mirastan gelir elde etme, mirası satma veya kiralama hakkına sahip değildir.
Kardeşler arasında miras paylaşımında anlaşmazlık durumunda çoğunluğun talebi ile miras hakları satış yoluyla eşit paylaşılabilir.
Kardeşler arası mirasçılardan biri mirasa konu mal ya da malların satışı için imza vermezse anlaşmazlık dava ile çözülebilir.

Mirastan Mal Kaçırma Davasını Kimler Açabilir?
Tüm mirasçılar tarafından mirastan mal kaçırma davası açılabilir.

Mirastan Mal Kaçırma Davası Ne Zaman Açılır?
Mirastan mal kaçırma davaları miras sahibinin vefatından sonra açılabilir.  

Mirastan Mal Kaçırma Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Görevli mahkemeler asliye hukuk mahkemeleridir.

Mirastan Mal Kaçırma Davasında Süre
Söz konusu dava miras bırakanın ölümünden sonra istenilen tarihte açılabilmektedir. Zamanaşımı süresi yoktur. 

Mirastan Mal Kaçırma Davası Ne Kadar Sürer
Davanın süresi için ise net bir şey söylemek mümkün değildir.

Mirastan Mal Kaçırma Cezası
Mirastan mal kaçırma cezası, mirastan mal kaçırmak için yapılmış sözleşmelerin iptali ve mirastan pay alması gereken kişilere hakları olan payların iadesi ile ilgilidir. Mirastan mal kaçırmanın cezası için bakılması gereken olgular;
Miras bırakanın devir işlemini yapmakta haklı olup olmadığı, bırakanın ve alanın mali gücü, Aile içi ilişkileri, Toplumsal gelenekler, Miras bırakanın başka taşınmazlıkları ve sosyal güvencesinin olup olmadığı, Miras bırakanın ölümünden önce kiminle nerede yaşadığı, Malın satış bedeli ve gerçek bedeli arasındaki fark, Miras bırakanın mirası paylaştırma kastıyla bu yöntemlere başvurup başvurmadığı, Satış bedeli ve sözleşme tarihindeki gerçek bedel arasındaki fark
Miras bırakanın gerçek iradesi tespit edilir. Satış mı yoksa bağış olup olmadığı anlaşıldıktan sonra mal kaçırma davası cezai işlemler ile sonuçlanır. 

Derleme @erolkaranet - 28.12.2022
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.