@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Kastamonunun Merkezine Damga Vuran Kadı
Kadim Şehir Kastamonu'nun tam merkezinde yer alan Karaçomak Deresi üzerindeki köprüler, koca bir meydan, bir cami, bir hamam ve şadırvan içindeki su havuzları görürsünüz.
Aslında koca bir külliyedir. Ve hatta bir mezar yeridir, o meydan.. 
Osmanlı'nın Kastamonu'ya ilk mührü o meydandadır. Bu mührün bir sahibi de Nasrullah ağadır namı diğer Kadı Nasrullah.
62 yıl önce, 1960 yılında o dönem şehrin valisi tarafından Nasrullah Meydanı temizlenirken caminin arka tarafına alınmış kabri, Münire Medresesine taşınan ve sonunda olması gereken yere kabri yapılarak Ekim 2022'de bugünkü yerine taşınan Kastamonu'nun simge isimlerinden bir tanesi olan Kadı Nasrullah kimdir?
Karamanlı müderris Yakup Efendi’nin oğlu olan Nasrullah Kadı "Öyle bir göreve sahip ki Üsküdar'dan Samsun'a kadar olan bütün kadıların başıdır. Nasrullah Kadı, bir baş kadıdır.
Nasrullah Kadı, İstanbul’un bir çok medresesinde müderrislik yapmış ve Diyarbakır, Manisa, Belgrad kadılıklarında bulunmuş, hazırcevap ve esprili konuşmaları ile Nasrettin Hoca, bilimsel konularda ise İbn-i Sina gibi olduğu yazılmaktadır.

Kadı Nasrullah hakkında en detaylı bulduğumuz bilgiye (1) göre, kendisi Bayram Gazi neslinden Nasrullah Kadı’nın Bayram Gazi neslinden geldiği aslen Bozkurt’un Bayram Gazi Köyü’nden olduğu, babasının Yakub, dedesinin ise Süleyman olduğu, cami kapısının üst tarafında bulunan inşa kitabesinden de Nasrullah bin Yakub bin Süleyman Hanefi kaydı yer aldığüı biliniyor. Yine vakfiyede “bütün kitaplarımı ve tayin olunan cihatın hepsini çocuklarıma vakf eyledim” cümlesinden oğlu Mehmed Çelebi’den başka çocuklarının da olduğu ortaya çıkmaktadır. Babası Bayram Gazi'nin türbesinin de Kastamonu’ya 100 km mesafede bulunan sahil ilçesi olan Bozkurt ilçesine 5 km mesafede bulunan bugünde Bayram Gazi ismiyle anılan köyde yer alan türbe olduğu  bilinmektedir.
Nasrullah Kadı’nın caminin inşası sırasında kadı ve müderris olduğu kayıtlardan anlaşılıyor
Nasrullah Kadı’nın ve yakınlarının Karabulut köyüne neden ve tam olarak ne zaman gelip yerleştikleri bilinmemekle beraber yakınlarının mezarları bu köydedir. Ayrıca burada bir adet mektep ve 20.000 akçe vakfı vardır. Bunun yanında köyde birde mescit yaptırmıştır. Günümüzde burada kerpiçten yapılmış bir mescit bulunmakta ve köylüler tarafından kullanılmaktadır. Ne zaman doğduğunu ne zaman vefat ettiğini bilinmeyen Nasrullah Kadı'nın en meşhur şeyhinin Saçlı Sultan adında bir şeyh olduğunu söylemektedir.
Bugün meydan olarak kullanılan alanda yer alan Nasrullah Kadı’nın mezarının bulunduğu Şadırvan ile Minare arasındaki yerde bir çok şahsiyetin mezarlarının bulunduğu kaynaklarda ifade edilmektedir.

Kaynak ve daha fazla bilgi için : Kastamonur
Yazı ve fotoğraflar  @erolkaranet - 05.12.2022Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.