@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

İmamlar İçin Vaaza Başlama ve Bitirme Duaları
VAAZA BAŞLAMA DUASI 

‘‘Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun.
’’ دُ ْ م َ اْلح ِ ّٰ ِّلِل . َ ِمين اَل َ ِ اْلع َب ر
‘‘Salat ve selam Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’in ailesinin ve bütün ashabının üzerine olsun.’’ ُّ

 َالم الس َ ُ و َالة الص َ و ٰلى َ ع َ و دٍ م َ ُح ا م َ ن ِ ول ُ س َ ر ٰلى َ ه ِ ل ِ ع ٰا َ ين عِ َ م ْ أَج اِبهِ َ ْ ح أَص َ و .
‘‘Peygamberimiz Hz. Muhammed’e salat getirin.’’
‘Kalplerimizin tabibi Hz. Muhammed’e salat getirin.’’
‘‘Günahlarımızın affedilmesi için dua eden Hz. Muhammed’e salat getirin.’’

لوا ُّ َ د. ع ٰلى ٍ ص َ م َ ُح ا م َ ن ِ ول ُ س َ ر صلى الله عليه وسلم . دٍ م َ ُح ا م َ َطِبي ِب ُقُلوِبن ٰ لى َ ا ع ُّ لو َ ص صلى الله عليه وسلم لوا ُّ َ د ٍ نا َ ُوِب ِع ُذن ع ٰلى َشفي ص َ م َ ُح م .صلى الله عليه وسلم ‘

‘Ya Rabbi! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Senin bize öğrettiğinin dışında bizim ilmimiz yoktur. Şüphesiz sen, her şeyi en iyi bilen, her işi hikmetli olansın.’’

كيم َ اْلح ُ يم ِ ل َ َت اْلع ْ َك أَن ا ِإن َ ن َ ت ْ لم َ ا ع َ ا ِإ ال م َ َلن َ َ َك َال ِعْلم ان َ ح ْ ب ُ س . 

‘‘Ya Rabbi! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Senin bize gerçeği anlattığının dışında bizim anlama imkânımız yoktur. Şüphesiz sen çok cömertsin ve çok ikram sahibisin.’’

كِريم اْل ُ اد و َ َت اْلج ْ َك أَن ا ِإن َ ن َ ت ْ م َه ا ف َ ا ِإ ال م َ َلن َ م ْ َه َ َك َال ف ان َ ح ْ ب ُ س . 

‘‘Ey Rabbim! Göğsümü ferah eyle, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz de sözümü anlasınlar.’’

ب ر ِري ْ ِي أَم ل ْ ر ِ س َ ي َ ْدِري و َ ِي ص ل ْ ح َ ْشر ا ُلْل ْ اح َ لي و ِ ْ َقو وا ُ َه ْفق َ ِي ي ان َ ِس ل ْ ً مِن ْ َدة ق ُ ع .
 
‘‘Ben işimi Allaha bırakıyorum. Şüphesiz Allah kullarını görür.”

ضُ ِو َ ُف ا َ و ۪رى ْ ا َلى َم ِ ا ّلِلِ ّٰ ن ا ََّّ ِ ا َ ّلِل ّٰ ا ٌ َص۪ير ب ادِ َ

VAAZI BİTİRME DUASI: 

Vaaz bitirilirken anlatılan konu ile ilgili Türkçe ve Arapça dua cümlelerine yer vermek uygundur. 
Her vaazın sonunda konuyla ilgili Türkçe dua cümlesinin ardından Arapça olarak:
“Allah’ım senden verdiğin nimetin eksilmemesini, afiyetinin devamını ve son nefesimizi en güzel şekilde vermeyi isteriz” 
م
 له ّٰ ا ا َل ن ِ َك ا َالُ ْ َس ن َ ام َ َم ت ةِ َ م ْ ع ِ الن َ و َ و َ د َ ام ةِ َ ي ِ اف َ اْلع َ ن ْ ُس َ ح و ا ةِ َ ِم َخات ْل . ُد ***َّ ْ م َ اْلح َ و ِ ّٰ ِّلِل ِب َ ر َ اَلم۪ين َ ُة اْلع 

Derleme : @erolkaranet - 16.02.2022
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.