@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Höyük Üzerinde Faaliyette Bulunanlara Ceza Verilecek
Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu höyük üzerinde tarımsal faaliyette bulunan vatandaşlara karşı tedbir alınması için ilgili kurumalara yazı yazılmasını talep etti.
Ova Höyüğü olarak bilinen ve Sivas İl merkezine 42 km. mesafede bulunan Kabasakal Köyünün yaklaşık olarak 1 km güneyindeki demiryolunun yaklaşık olarak 40-50 m. güneyinde yer alan alanı Kültür Bakanlığı 1. derece sit alanı olarak tescil etmişti.
I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Höyük çevresindeki arazide tarım faaliyetleri yapan bazı şahısların yasak olmasına rağmen alanı tahrip ettiği belirtildi.
Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Höyük üzerinde tarımsal faaliyet yapılarak höyüğün tahribatına neden olanlar hakkında 2863 sayılı kanunun 9. maddesi gereğince suç duyurusunda bulunulmasına ve tarımsal faaliyetlerin engellenmesine ve tedbirlerin alınmasına karar verildiği belirtildi.
Ova Höyüğü I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararında şunlar belirtilmişti..

Buna göre, bu alanlarda;
  • kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,
  • imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine
  • bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,
  • yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine, - toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,
  • taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
  • taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar verilmişti.
Höyük üzerinde hali hazırda özel mülkiyete ait Kabasakal Köyü Konuk Odasının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edildiği bilinmektedir.

Kaynak: Resmi Gazete 02.12.2022 - @erolkaranet
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.