@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Haysiyetsizlik Sebebiyle Boşanma Talepli Dilekçe Örneği
Türk Medeni Kanunu'nun suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme başlıklı 163. maddesi uyarınca; eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.
Aşağıda örnek bir dilekçede olduğu gibi, eşinin haysiyetsiz yaşamından rahatsız olan biri dava açma hakkına sahiptir. 

Haysiyetsizlik sebebiyle boşanma talebi dilekçe örneği

...............................
SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI :.......

VEKİLİ :..............

DAVALI :..............

KONU : Haysiyetsizlik sebebiyle boşanma talebimiz hk.

AÇIKLAMALAR :

1-Müvekkilimiz davalı ile 12 yıldır evlidir. Nüfus kayıtları....... İli, ....... İlçesi, ....... Mah. ....... Cilt No, ....... Sayfa No, ....... Kütük Sıra Nodadır. Tarafların bu evliliklerinden 3 çocuğu bulunmaktadır.

2-Davalı evini uzun süredir ihmal etmekte ve evlilik birliğinin gereklerini de yerine getirmemektedir. Davalı kendi çevresinde pek iyi olarak anılmayan, genelde hırsızlık, uyuşturucu vs suçlardan sabıkalı arkadaşları ile vakit geçirir olmuştur.

3-Bu durum müvekkilimizin ve ailesinin de yaşantısını olumsuz etkilemektedir. Küçük bir kasabada yaşayan müvekkilimizin komşuları, eşinin arkadaşları yüzünden komşuluk ilişkilerini kesmişlerdir.

4-Durum davalıya yakınları tarafından anlatılmış, ancak davalı oralı olmamıştır. Arkadaşları ile birlikte birkaç kere karakolluk da olmuşlardır. Her ne kadar henüz sabıkası olmamışsa da bu durum bile, bu tür bir aile hayatına alışık olmayan müvekkilimizi yıpratmaya yetmiştir.

5-Haysiyetsiz bir hayat süren davalıdan müvekkilimizin boşanmasını istemekteyiz.

YASAL NEDENLER : MK.m.131 ve sair hukuki mevzuat.

KANITLAR : Nüfus kaydı,şahit beyanları ve her tür kanıt.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

İSTEM SONUCU :

Açıklanan nedenlerle, tarafların boşanmalarına müşterek çocukların velayetinin davacı anneye verilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Derleme @erolkaranet - 21.12.2022
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.