@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Haciz İhbarnamelerine Karşılık Verilecek Dilekçe Örnekleri
89/1 Haciz ihbarnamelerine karşılık verilecek dilekçe örnekleri

Birinci haciz ihbarnamesi  / İkinci haciz ihbarnamesi / Üçüncü haciz ihbarnamesiinden herhangi birini alan üçüncü şahıs hangi hallerde hangi dilekçe ile cevap vermesi gerekir.

Aşağıda bulunan dilekçe örnekleri bu ihtiyaca cevap vermektedir
  • Üçüncü şahıslar üzerinde herhangi bir hak ve alacak olmadığı durumlarda yazılacak cevap dilekçe örneği
T.C.
………………………………….

.....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

0000/000000E

İLGİ : …/…/…… tarihli yazınız

Müdürlüğünüzün ………/………. Sayılı dosyasından gönderilen ve şahsımız/şirketimiz/ şubemizce …/…/…… tarihinde tebellüğ edilmiş olan Birinci haciz ihbarnamesi ile nezdimizdeki her türlü hak ve alacakları üzerine haciz konulması talep edilen …………………………’nın şahsımız/şirketimiz/ şubemiz nezdinde herhangi bir hak ve alacağı bulunmamaktadır.

Bu nedenle, İİK 89/1 madde gereğince tebliğ olunan haciz ihbarnamesine itiraz ederiz.

Saygılarımızla

............................................................ .

……… ………….…………

  • Üçüncü şahıslar üzerinde kısmi bir alacak olduğu durumlarda yazılacak cevap dilekçesi

T.C.

………………………………….

.....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

0000/000000E

İLGİ : …/…/…… tarihli yazınız

ç ıy0087y965*786ykMüdürlüğünüzün ………/………. Sayılı dosyasından gönderilen ve şahsımız/şirketimiz/ şubemizce …/…/…… tarihinde tebellüğ edilmiş olan Birinci haciz ihbarnamesi ile nezdimizdeki her türlü hak ve alacakları üzerine haciz konulması talep edilen …………………………’nın şahsımız/şirketimiz/ şubemiz nezdinde bulunan ………….. ( numaralı hesabında ) mevcut ……………… TL’sı üzerine haciz kaydı konulmuş olup, borçlunun başkaca hak ve alacağı bulunmamaktadır.
Bu nedenle, İİK 89/1 madde gereğince tebliğ olunan haciz ihbarnamesine gereği şekilde yerine getirmiş olup, mevcut miktar dairenizin hesap numarasına gönderilecektir.

Saygılarımızla

............................................................ .

……… ………….…………

……/ ……/ 2010

  • Üçüncü şahıslar üzerinde borca yeter miktarın söz konusu olduğu durumlarda yazılacak cevap dilekçesi

T.C.
………………………………….
.....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
0000/000000E

İLGİ : …/…/…… tarihli yazınız

Müdürlüğünüzün ………/………. Sayılı dosyasından gönderilen ve şahsımız/şirketimiz/ şubemizce …/…/…… tarihinde tebellüğ edilmiş olan Birinci haciz ihbarnamesi ile nezdimizdeki her türlü hak ve alacakları üzerine haciz konulması talep edilen …………………………’nın şahsımız/şirketimiz/ şubemiz nezdinde bulunan ………….. ( numaralı hesabında ) mevcut borca yeter miktarına haciz kaydı konulmuştur.

Bu nedenle, İİK 89/1 madde gereğince tebliğ olunan haciz ihbarnamesine gereği şekilde yerine getirmiş olup, alacağınızın yeter miktarı olan ...................... TL toplam tutarı dairenizin hesap numarasına gönderilecektir.

Saygılarımızla
............................................................ .
……… ………….…………

……/ ……/ 2010

Derleme @erolkaranet - 30.12.2022
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.