@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Haciz Geciktiren İcra Müdürlüğünü Şikayet Dilekçe Örneği
İcra ve İflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesine şikayet olunabilir. Şikayet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılır. Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı her zaman şikayet olunabilir.
Aiağıda bir örnek olarak verilen yapılmayan iş ve şikayet dilekçesi göreceksiniz

Haciz Geciktiren İcra Müdürlüğünü Şikayet Dilekçe Örneği

………..….
İCRA HUKUK MAHKEMESİ
HAKİMLİĞİ'NE


İCRA DOSYA NO : …………1. İcra Müdürlüğü ……./….....

ŞİKAYET EDEN (ALACAKLI) : Adı ve Soyadı.T.C.N-................Açık adresi.

KARŞI TARAF : Hasımsız

DAVA KONUSU : Şikayet konusu haciz işleminin yapılmasına emir verilmesi talebidir.

OLAYLAR :

1. …………. kendisine ………………………... (…………..) TL borçlu olan ………'nin vadesi gelmesine rağmen borcunu ödememesinden dolayı hakkında icra takibi başlatmam üzerine ve ………….…1.İcra Müdürlüğünün ……./… esas sayılı takip dosyasından ödeme emri gönderilmiştir.

2. Borçlu mal beyanında bulunmuş ve bu beyana dayanarak borçluya ait mallar üzerine haciz konulması için tarafımca talepte bulunulmuş. ………….1. İcra Müdürü aradan ……ay gibi uzunca bir süre geçmesine rağmen, borçlunun malları üzerine haciz koymaktan kaçınmakta, görevini yerine getirmemektedir. Bu durum benim alacağıma kavuşmamı geciktirmekte, ekonomik olarak zor durumda kalmama yol açmaktadır.

1. İcra müdürünün sebepsiz yere borçlunun malları üzerine haciz konulması işlemini sürüncemede bırakmasından dolayı iş bu şikayet davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İİK. m. 16 vd. ve ilgili maddeleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : ………….…1. İcra Müdürlüğünün …………/… esas sayılı takip dosyası, haciz talebi, ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığım nedenlerden dolayı davamın kabulü ile, İcra müdürünün sürüncemede bırakmış olduğu haciz işlemini yerine getirmesine emir verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ……/……/2000

ALACAKLI
Adı ve Soyadı
İmza.

Derleme @erolkaranet - 25.12.2022
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.