@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Evliliğin İptali İstemli Dava Dilekçesi Örneği

Evliliğin Butlanı (İptali) İstemli dava dilekçesi örneği
 
.....................
SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI :.......

VEKİLİ :..............

DAVALI :.............

KONU : Evliliğin Butlanı İstemimizdir.

AÇIKLAMALAR :

1-Müvekkilimiz davalı ile görücü usulü ile evlenmiştir. Nikahları ....... tarihinde ....... Evlendirme memurluğunda kıyılmıştır. Evlilik kayıtları ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... Cilt No, ....... Sayfa No ve ....... Kütük Sıra Nodadır.

2- Müvekkilim ile davalının birbirlerini uzun uzadıya tanıma imkanları olmamıştır. Müvekkilimiz evlendikten sonra davalıda bazı anormallikler hissetmiştir. Aynı yatakta yatmaktan kaçınması, müvekkilimizin önünde soyunmaması bunlardan bazılarıdır. Müvekkilimizin zorlaması ile davalının aslında çift cinsiyetli olduğu ortaya çıkmıştır.

3-Senelerdir bu konuda tedavi gören davalı bu konuyu müvekkilimizden gizlemiştir. Müvekkilimiz davalının bu hastalığından haberli olsa idi bu evliliği asla gerçekleştirmezdi.

4-Müvekkilimiz esaslı bir hataya düşmüş, ancak bu konuda davalı tarafından da yanıltılmıştır. Toplum içinde düştüğü komik durum ve evlilik için yaptığı giderler nedeni ile maddi ve manevi dava haklarımızı saklı tutuyoruz.

5-Müvekkilimizin davalı ile yaptığı evlilik akdinin feshini istiyoruz.

YASAL NEDENLER : MK.
KANITLAR : Nüfus kaydı, Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar vs.
CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

İSTEM SONUCU :
Açıklanan nedenler ile evlilik akdinin feshine karar verilmesini, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Butlan nedir : Butlan, bir hukuki işlemin kurucu unsurlarından herhangi birinde eksiklik bulunmamasına rağmen geçerlilik şartlarını taşımaması şeklinde de ifade edilir. Örneğin,  “mevcut evlilik”, “yasak derecede hısımlık”, “ayırt etme gücünden sürekli yoksunluk” ve “evlenmeye engel derecede akıl hastalığı” "çiftcinsiyetlik" "hemcins" "çocukolmak" vs

@erolkaranet - 19.12.2022
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.